Vivago on henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä


Vivago®️ on henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä. Vivago kehittää älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla seurataan ja analysoidaan käyttäjän terveydentilaa ja hyvinvointia. Vivago-ratkaisu digitalisoi terveydenhuoltoa mahdollistaen yksilöllisen hoidon, paremman hoidon laadun, henkilöstöresurssien reaaliaikaisen suunnittelun ja kohdentamisen sekä mittavat kustannussäästöt. Vivago-ratkaisut keräävät hyvinvointitietoa älykellon avulla. 
 
Ratkaisut hyödyttävät koko hoitoketjua – sairauksien diagnosointia, kuntoutusta, stressin, masennuksen ja kroonisten sairauksien hoidon seurantaa, kotihoitoa ja avustettua asumista ja sairaalahoitoa. 
 
Vivago-ratkaisujen yksilöllisesti adaptoituvat automaattiset hälytykset ja ilmoitukset parantavat käyttäjän turvallisuutta, minkä lisäksi ne antavat monenlaista tietoa terveydentilasta päivittäisen hoidon tueksi ja lääkehoidon tehon seurantaan. 

Maria Lavonen on toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2015. Vivago on kehittynyt hänen johdollaan terveysteknologian ratkaisujen ja palveluiden edelläkävijäksi ja kansainväliseksi kasvuyritykseksi. Vivagon ydintiimillä on mittava kokemus lääkinnällisten tuotteiden ja palveluiden sekä monitorointiratkaisuiden kehittämisestä ja tuomisesta kansainvälisille markkinoille.
 

Markkina ja megatrendit
 
Markkinan kasvupotentiaali on merkittävä ja kasvu nopeaa. YK:n ja EU-maiden tilastokeskusten ennusteiden mukaan lääkinnällisten monitorointointilaitteiden markkinakoko vuonna 2015 on 1,68 miljardia euroa, ja sen ennustetaan kasvavan kahteen miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.
 
Vivago tähtää terveydentilan monitorointiratkaisujen edelläkävijäksi ja tunnetuksi toimijaksi globaalilla markkinalla. Yhtiö erottuu muista hyvinvoinnin mittausratkaisuista tuottamalla tarkkaa ja luotettavaa tietoa hoidon ammattilaisille tukemaan ennakoivaa hoitoa ja hoitoprosesseja sekä turvaamalla käyttäjän hyvinvointia.

Markkinaa ohjaava megatrendi on väestön nopea ikääntyminen: länsimaissa jopa 30 % asukkaista on yli 65-vuotiaita. Kun ikäihmisten määrä kasvaa ennennäkemätöntä vauhtia, monisairauspotilaiden ja kroonisten sairauksien yleisyys kasvaa väestötasolla. Julkisen terveydenhuollon rahoitusvaje ja resurssipula pahenevat.

Digitalisaatio muuttaa markkinaa nopeasti lähivuosina. Lisäksi työurien globalisaatio ja kaupungistuminen lisäävät etäisyyksiä ikäihmisten, omaisten ja hoito-organisaatioiden välillä lisäten tarvetta etämonitorointiin ja palveluihin.

 
Exit-skenaariot ja tulevaisuuden näkymät

Vivagon johto ja pääosakkaat valmistelevat aktiivisesti irtautumista. Listautuminen voisi tapahtua vuonna 2020 esimerkiksi First North -listalle. Vaihtoehto listautumiselle on yritysjärjestely hyvinvointialan toimijan tai pääomasijoittajan kanssa. 
 
Yhtiö toimii useassa Euroopan maassa ja tätä verkostoa vahvistetaan uusilla kumppaneilla, joilla on hyvät asiakasverkostot yksityisiin klinikoihin, sairaaloihin ja vakuutusyhtiöiden terveydenhuoltoon.
 
Vivagon kasvustrategia nojautuu yhteistyöhön nykyisten avainasiakkaiden kanssa, Vivago MOVE -palvelun tarjoamiseen kansainvälisille markkinoille, skaalautuvan digitaalisen palvelurakenteen kehittämiseen sekä uusien kliinisten ominaisuuksien kehittämiseen.
 
Yhtiön liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 kasvavan 15-30 % vuoden 2017 liikevaihtoon verrattuna. Yhtiö tavoittelee selvästi voimakkaampaa kasvua lähivuosina. Toistuvaislaskutuksen osuuden nostaminen sekä uuden Vivago MOVE  -ratkaisun tuoma muutos hinnoitteluun mahdollistaa huomattavasti nykyistä paremman katerakenteen. Yhtiön käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen jo vuonna 2018 ja Yhtiö tavoittelee yli 30 % käyttökateprosenttia vuonna 2021.
 
 Yhtiön kasvustrategia 2018-2021.
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Collected capital
177%
Round has ended
Download investment materials:
Merkintäaika:7.11.2018 09.45 - 20.12.2018 16.00
Merkintähinta:0,00625 € kpl
Vähimmäismäärä:1 000 000 €
Enimmäismäärä:4 999 000 €
Tarjottava omistusosuusAntiosakkeet vastaavat enintään noin 37,15 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat noin 23,61 prosenttia Yhtiön täysin laimentuneesta osakemäärästä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjotut Antiosakkeet merkitään täysimääräisesti ja annetut optio-oikeudet ja erityiset oikeudet käytetään täysimääräisesti. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 2.153.079.696 osakkeesta enintään 2.952.919.696 osakkeeseen edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjotut Antiosakkeet merkitään täysimääräisesti.
TarjoajaSpringvest Oy
JälkimarkkinaYhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakkeet eivät olekaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä.
LiikkeeseenlaskijaVivago Oy
Sijoituksen tuottomahdollisuusSijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa listautumisen kautta, mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti) ja/tai varojen jaossa (esim. osingonjako).
Sijoitustuotteen tyyppiKorkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön äänivaltaisiin osakkeisiin
Yhtiön arvostusKorkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön äänivaltaisiin osakkeisiin Yhtiön arvostus ennen Osakeantia on Yhtiön näkemyksen mukaan 15.074.313,69 euroa, jonka mukaisella arvostuksella Sijoittaja tekee Sijoituksen yhden osakkeen merkintähinnan ollessa 0,00625 euroa. Arvostus on laskettu kertomalla Yhtiön Sijoitusmuistion päivämäärän täysin laimentunut osakemäärä (mikäli Sijoitusmuistion päivämäärällä ulkona olevilla optio-oikeuksilla ja erityisillä oikeuksilla merkittäisiin osakkeita täysimääräisesti) Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla.
OsakelajiÄänivaltainen osake