The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Yhtiön toimiala ja ratkaisu

TILT Biotherapeutics Oy on 2013 perustettu helsinkiläinen lääkekehitysyhtiö. Se kehittää uusia hoitoja syövän kiinteisiin kasvaimiin, joihin tehoavia hoitomuotoja on nykyisin rajoitetusti. Vaikka syövän hoidossa on tarjolla yhä tehokkaampia hoitovaihtoehtoja, kaikkia syöpiä ei pystytä hoitamaan tai parantamaan. Vuonna 2018 syöpään kuoli maailmassa yli 9,5 miljoonaa ihmistä. Kiinteät syöpäkasvaimet (eli muut kuin veren syövät) muodostavat yli 90 % kaikista syöpätyypeistä ja hoitokeinoja etenkin levinneisiin kiinteisiin kasvaimiin on rajoitetusti.
 
Yhtiön johtava lääkemolekyyli TILT-123 on onkolyyttinen adenovirus. TILT-123 on kehitetty käytettäväksi syövän hoidossa yhdessä joko immuunivasteen muuntajalääkkeiden tai T-soluhoitojen kanssa. Monet suuret lääkeyhtiöt (Big Pharma) ovat viime vuosien aikana aloittaneet yhteistyön yritysten kanssa, jotka kehittävät onkolyyttisiä viruksia lääkkeiksi (kuten TILT). Suuret lääkeyritykset siis ennakoivat, että onkolyyttisellä immunoterapialla tulee olemaan tärkeä rooli syövän hoidossa tulevaisuudessa. TILT:in toiminta-ajatus on kehittää onkolyyttisistä viruksista lääkehoitoja, jotka ovat kiinteissä kasvaimissa yhtä tehokkaita tai tehokkaampia kuin uusimmat verisyöpien lääkehoidot. 
 
Tutkimus ja Proof of concept

Eläinkokeissa saatu 100 % hoitovaste; kaikki syöpäkasvaimet eläimistä on nujerrettu TILT-123:n hiiriversioiden ja immuunivasteen muuntajan yhdistelmällä. Vastaavanlaisia tuloksia ei Yhtiön tietojen mukaan olla saatu minkään muun sellaisen hoidon yhteydessä, jossa on käytetty onkolyytisia viruksia. Kilpailevalla Cavatac–tuotteella saatiin vastaavissa koeasetelmissa vain n. 50 % hoitovaste. Huomioitavaa on, että em. tuotteen kehittänyt yhtiö (Viralytics) myytiin vuonna 2018 Merck lääkejätille 400 miljoonalla dollarilla (USD) siinä vaiheessa, kun em. lääke oli  faasi 2 -tutkimusvaiheessa.
 
Ensimmäinen faasi 1 kliininen tutkimus TILT-123:lla on saanut tutkimusluvan Tanskassa ja ensimmäisen potilaan hoito on alkamassa. Tutkimuslupa-anomus on jätetty myös Ranskassa ja sen käsittely on käynnissä.
 
Yhtiön kilpailijoistaan selkeästi erotteleva tekijä on Akseli Hemmingin kokemus ja vuosina 2007-2012 organisoima kokeellinen onkolyyttisten virusten hoitojakso, ATAP, jonka puitteissa annettiin 821 hoitojaksoa 290 potilaalle 10:llä eri onkolyyttisellä adenoviruksella. Tyypillisesti bioteknologian kehitys alkaa laboratoriosta ja koe-eläimistä, jolloin matka markkinoille ja ihmisiin suoraan käytettävään hoitoon on vielä äärimmäisen pitkä. TILT:in teknologia perustuu 290 henkilöllä jo suoritettuun hoitojaksoon ja ihmisissä tehtyihin havaintoihin, joiden ansiosta TILT:in virus on pystytty paremmin suunnittelemaan ja mikä myös pienentää TILT:in tuotteeseen liittyviä mahdollisia turvallisuusriskejä huomattavasti. Kokeellisia hoitoja edelsi laaja laboratoriotutkimusjakso vuodesta 2000 alkaen. Vastaavaa hoitojaksoa ja kokemusta ei ole alalla kenelläkään muulla, eikä näin ollen millään muulla yhtiöllä ole vastaavaa kokemusta tuotekehityksensä taustalla.

TILT on aloittanut yhteistyön isojen lääkeyhtiöiden kanssa

TILT on aloittanut yhteistyön Merckin ja Pfizerin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on selvittää TILT-123 lääkkeen toimintaa ja vaikutuksia, kun sitä annetaan yhdessä avelumabin (Bavencio®) kanssa. Yhteistyösopimus on Yhtiölle merkittävä, sillä se osoittaa kansainvälisen lääkeyhtiön kiinnostuksen TILT:in teknologiaan ja uskon lääkkeen potentiaaliin yhdistelmäkäytössä.
 
TILT on solminut lisensointisopimuksen kiinalaisen Biotheus -lääkeyhtiön kanssa. Sopimus koskee TILT-123:n kehitystä ja kaupallistamista suur-Kiinan alueella. Sopimuksen mukaan TILT on oikeutettu saamaan merkittävän etumaksun sekä myöhempiä etappimaksuja, jotka perustuvat lääkkeen kliinisen kehityksen etenemiseen. Sopimus on tärkeä TILT:ille sekä taloudellisesti että lääkkeen maailmanlaajuisen kehityksen ja kaupallistamisen kannalta

Markkina ja exit-skenaariot

Syövän lääkemarkkinat muodostavat suurimman ja nopeimmin kasvavan segmentin lääkemarkkinoilla. Vuosittainen syöpälääkkeiden myynti on yli 120 miljardia dollaria ja kasvuvauhti noin 10 % vuosittain (yleisesti lääkemarkkinoiden kasvu on n. 4 %).
 
Mahdollisia exit-vaihtoehtoja TILT:ille ovat pörssilistautuminen ja yrityskaupat. Lääkekehityksen alalla yrityskauppojen arvo on usein satoja miljoonia dollareita. Esimerkkejä vastaavista yrityskaupoista ovat mm. vuonna 2011 toteutunut BioVex-yhtiön TVEC -tuotteen myynti ja 2018 toteutunut Viralytics-yhtiön myynti. Amgen osti Biovexin tuotteen faasi 2 jälkeen, faasi 3 juuri alettua. Kaupan etumaksu oli 425 miljoonaa dollaria, mutta kaupan kokonaisarvo oli arviolta noin 1,1 miljardia dollaria. Merck MSD puolestaan osti Viralytics-yhtiön faasi 2 -tutkimusvaiheessa noin 400 miljoonalla dollarilla. Myös TILT:in hanke on vastaava pienen lääkeyhtiön kehitysprojekti, josta on mahdollista saada markkinoilla vastaava kauppasumma edellyttäen, että kliinisissä tutkimuksissa saavutetaan riittävän hyvät tulokset.

lab1.jpeg 25.62 KB
or

Leave your contact details and we will be in touch!

×