The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

ArcDia International Oy Ltd

ArcDian toimialan ongelma
 
Hengitystieinfektiot ovat maailman yleisin sairaus. Esimerkiksi akuutteja ylä- ja alahengitystieinfektiota voi aiheuttaa 10-20 eri bakteeria tai virusta. Valtaosa empiirisesti määrätyistä lääkekuureista ovat joko turhia tai epäoptimaalisia potilaan kannalta. Oikeiden lääkkeiden määräämiseksi tarvittaisiin nopeaa, tarkkaa ja patogeenispesifiä diagnostiikkaa, jotta lääkekuuri olisi viruksen/bakteerin mukainen. Perinteinen teknologia ei käytännössä mahdollista oikea-aikaista akuuttien infektioiden testausta.
 
ArcDian tarjoama ratkaisu
 
ArcDia on kehittänyt diagnostiikkajärjestelmän infektioiden nopeaan ja monipatogeeniseen testaukseen. Yhtiön testijärjestelmä tunnistaa infektiota aiheuttavat virukset ja bakteerit (mariPOC®-tuotelinja) sekä määrittävät bakteerien antibiootttiresistenssin (mariAST®-tuotelinja).
 
mariPOC® -laite on helppo käyttöinen ja se mittaa potilasnäyteet automaattisesti. Tulokset raportoidaan jopa 15 minuutissa, mutta viimeistään 2 tunnissa.  mariPOC®:in käyttämiseen ei tarvita teknisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa vaan näytteenottohenkilökunta voi käyttää laitetta. Perinteisesti samaan lopputulokseen on päästy vain monilla erillisillä testeillä ja/tai 2-3 päivää kestävillä näyteviljelyillä tai kalliilla keskuslaboratorion geenitesteillä. mariPOC®Respi -testi tunnistaa samalla mittauksella 11 hengitystieinfektioita aiheuttavaa virusta tai bakteeria, joita ei voida erottaa potilaan oirekuvan perusteella. Testijärjestelmän monianalyyttisyys on tärkeä, sillä muuten ei voida luotettavasti selvittää, onko taudinaiheuttaja esimerkiksi influenssa A -virus, RS-virus vai mahdollisesti koronavirus SARS Cov-2.
 
Portfolion täydentää mariCloud™-pilvipalvelu, joka kerää mariPOC®-analysaattoreiden anonymisoidut testitulokset ja tuottaa tästä tiedosta reaaliaikaisen epidemiologisen tilannekuvan. mariCloud™ auttaa lääkäriä oikean kliinisen diagnoosin tekemisessä sekä sairaaloita varautumaan epidemia-/pandemiapiikkeihin sekä optimoimaan resurssien käyttöä epidemiapiikkien aikana.
 
Yhtiö valmistaa erityistuotteen COVID-19 -infektion joukkoseulontaan
 
Tällä hetkellä mariPOC® Respi -testi ei tunnista uutta koronavirusta SARS Cov-2:ta. Yhtiö on aloittanut testin kehityksen ja tuotekehitysprojekti on edistynyt hyvin. Prototyyppi-testi toimii jo Yhtiön laboratoriossa synteettiselle SARS Cov-2 antigeenille. Tutkimus kliinisillä potilasnäytteillä alkaa viikolla 15. Yhtiön on tarkoitus lisätä SARS Cov-2 -testi osaksi monianalyyttistä mariPOC® Respi -testiä. Lisäksi Yhtiö valmistaa erityistuotteen vain COVID-19 -infektion joukkoseulontaan. Tässä testituotteen kapasiteetti on 300 potilasnäytettä päivässä. Eli ArcDian nykyisen laitekannan (50 mariPOC® -analysaattoria Suomessa) yhteenlaskettu kapasiteetti olisi 15 000 testiä päivässä. 
 

or

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company. Q&A is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
You can send your own question by logging in
×