Kaikki sivun toiminnot eivät toimi oikein Internet Explorer selaimella! Suosittelemme käyttämään selaimena joko Google Chromea, Firefoxia, Safaria tai Microsoft Edgeä.

Toimialan ongelmat
 
Sekä kuluttajat että kauppaketjut ja brändinomistajat heräsivät 2010-luvulla huomaamaan muovijätteen aiheuttamat ongelmat merissä ja sitä kautta sen aiheuttamat riskit ravintoketjuille. Arviot meriin päätyvän muovin määristä vaihtelevat, mutta ovat kaikki hälyttävän suuria. Euroopan komissio on arvioinut maailman meriin päätyvän vuosittain 13 miljoonaa tonnia muovia ja Ellen MacArthur -säätiön mukaan vuosittain meriin päätyy 8 miljoonaa tonnia muovia (Ellen MacArthur Foundation: ”The New Plastics Economy”). WWF:n arvion mukaan jo nyt ihmiset nielevät ja hengittävät 5 g mikromuovia joka viikko. Se vastaa muoviämpärin syömistä kerran vuodessa. Maailmassa valmistettiin vuonna 2018 yhteensä 359 miljoonaa tonnia muovia (plasticseurope.org), josta noin 40 % käytettiin pakkaussovelluksiin. Pakkausmarkkinan haasteena on ollut sellaisten materiaalien puute, joilla voitaisiin nopeasti korvata muovia.
 
Papticin ratkaisu
 
Paptic Oy (Yhtiö) on vuonna 2015 perustettu VTT:n spin-off yritys, jonka missiona on vastata globaaliin muovijäteongelmaan kehittämällä ja tuomalla markkinoille puupohjaisia vaihtoehtoja muovikalvoille. Papticin tuote on uusi muovia korvaava pakkausmateriaali. Paptic-materiaalit perustuvat puun innovatiiviseen hyödyntämiseen, mahdollistaen sellukuidun käyttöalueen laajentamisen alueille, joilla muovi on dominoinut vuosikymmeniä.
 
Paptic-materiaalit on kehitetty yhteensopiviksi koko pakkausarvoketjun läpi: pakkausten valmistaja voi hyödyntää nykyisiä laitteistojaan, brändinomistajat ja kauppaketjut voivat siirtyä uusiutuvaan materiaaliin ja samalla parantaa asiakaskokemusta, ja materiaali on käyttöikänsä lopussa kierrätettävissä yhdessä pakkauskartonkien kanssa. Paptic Tringa on ensimmäinen teolliseen tuotantoon viety Paptic-tuoteperhe. Se on ollut markkinoilla vuoden 2018 joulukuusta lähtien ja sitä hyödynnetään mm. ostoskassien, nettikaupan lähetyskuorien ja erilaisten luksuspakkausten valmistuksessa. Paptic Gavia on kuumasaumautuva materiaali, joka tuodaan asteittain markkinoille vuoden 2020 aikana. Gavia on kehitetty yhteensopivaksi muovipakkauslinjojen kanssa ja sen pääkohde on erilaiset tuotepakkaukset. Tuotetta on kehitetty yhteistyössä vaate-, lelu-, pehmopaperi- ja makeisvalmistajien kanssa.
 
Liiketoiminnan nykytilanne ja tavoitteet

Yhtiö on käynnistänyt vuoden 2018 lopussa ensimmäisen sopimusvalmistus-kumppanuuden ja tällä hetkellä suorittaa teollisen mittakaavan koeajoja usean potentiaalisen sopimuskumppanin kanssa. Tällä kehitystyöllä Yhtiö varmistaa kapasiteetin ja tuotesortimentin laajentamisen sekä nopean kasvun ilman suuria pääomainvestointeja metsäteollisuuden olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen. Tämä ensimmäinen kumppani mahdollistaa Papticille ensimmäisessä vaiheessa noin 6.000 tonnia/vuosi valmistuskapasiteetin ja siten noin 20 miljoonan euron liikevaihtopotentiaalin.
 
Vuoden 2020 liikevaihdon tavoite on eri kasvuskenaarioiden mukaan 1,2–4,4 miljoonaa euroa. Perusskenaariostrategiassa Paptic tavoittelee sopimusvalmistusliiketoiminnalla 65 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2024.
 
Iso markkinapotentiaali ja exit-skenaariot
 
Pakkausmarkkinan koko on globaalisti lähes 800 miljardia euroa, ja joustopakkausmarkkina vastaavasti yli 100 miljardia euroa. Paptic-materiaalien markkinapotentiaali yksinomaan Euroopassa on todella suuri. Vuonna 2019 metsäteollisuuden ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen johtava konsulttiyritys Pöyry esitti Market Due Diligence -raportissaan mm. seuraavia esimerkkejä ja markkina-arvioita tutustuttuaan yksityiskohtaisesti Papticin tuotteisiin ja markkinasovelluksiin:
 
·       Papticin vähittaiskauppamarkkinaan (retail bags, take away pouches, gift bags) Euroopassa käytetään 555.000 tonnia paperia ja 3 miljoonaa tonnia muovia vuodessa ja nämä markkinat kasvavat. Tästä 5 %:n markkinaosuus vastaa Yhtiölle lähes 500 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Tringa).
·       Nettikaupan pakkauksille Papticin relevantti Euroopan markkina vastaa 600.000 tonnia Papticin pakkausmateriaalia ja sen ennustetaan kasvavan 9 % vuodessa. Tästä 10 %:n markkinaosuus vastaa lähes 200 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Tringa).
·       Tuotepakkauksissa, esimerkiksi pehmopapereiden pakkausten Papticille relevantin markkinan koko Euroopassa on 250.000 tonnia. Sen ennustetaan kasvavan 2,5 % vuodessa. Tästä 20 %:n markkinaosuus vastaa yli 200 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Gavia).
·       Lelu- ja kulutuselektroniikkatuotteiden pakkausmarkkinan Papticille relevantin markkinan koko Euroopassa on 230.000 tonnia pakkausmateriaalia ja sen ennustetaan kasvavan 3 % vuodessa. Erittäin maltillinen 5 %:n markkinaosuus tavoite vastaa 50 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Gavia).
 
Yhtiö on huolellisesti arvioinut useita vaihtoehtoisia exit-skenaarioita, joissa Paptic-liiketoiminta ja -teknologia voidaan myydä kokonaisuutena tai osina. Todennäköisimmät skenaariot voidaan jakaa a) sopimusvalmistuksen exitiin teolliselle ostajalle, b) koko Yhtiön teknologian myyntiin joko pääomasijoittajalle tai teolliselle ostajalle tai c) Yhtiön listaaminen.

dhruva-reddy-7NepJK9k8eM-unsplash (kopio).png 600.13 KB
tai

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

×