The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Toimialan ongelma ja Yhtiön ratkaisu
 
Perinteisesti biokaasuteollisuus ei ole pystynyt käyttämään korkeatyppisiä raaka-aineita (kuten esimerkiksi kalajätteet, teurasjätteet ja siipikarjan lanta) hyväkseen, sillä näiden sisältämä typpi muuttuu biokaasuprosessissa ammoniakiksi. Ammoniakki puolestaan katkaisee energiantuotannon prosessin, eli tuhoaa biokaasun muodostumisen. Tästä syystä tyypillisesti runsaasti tarjolla olleet raaka-aineet, kuten kananlanta, eivät ole aiemmin soveltuneet käytettäväksi biokaasun tuotannossa.
 
Ductor Oy on vuonna 2009 perustettu helsinkiläinen cleantech-yritys, jonka liiketoiminta pohjautuu vuosia kestäneeseen biotekniseen tutkimukseen. Ductor on innovoinut mikrobiologisen menetelmän, jolla voidaan poistaa typpeä orgaanisesta jätemateriaalista. Teknologia perustuu Yhtiön kehittämään bakteeripopulaatioon, joka pystyy hajottamaan orgaanisen jätemateriaalin rakenteita ja vapauttamaan sen sisältämän typen erilliseksi typpilannoitteeksi.

 
Ductorin prosessin seurauksena syntyvää matalatyppistä jätemateriaalia pystytään hyödyntämään biokaasutuotannossa niin kustannustehokkaasti, että biokaasutuotannon globaali potentiaali moninkertaistuu. Lisäksi prosessin aikana syötemateriaalista eriytetystä typestä voidaan valmistaa myytäväksi sopivaa typpilannoitetta, jolle on markkinoilla vahva kysyntä.
 
Liiketoiminnan nykytilanne
 
Ductor on viimeisen vuoden aikana saavuttanut sekä kaupallista menestystä että jatkuvasti kasvavaa evidenssiä kansainvälisten, toimialaa tuntevien korkean profiilin toimijoiden (mm. McKinsey ja Esperotia ja Aream) uskosta Ductorin teknologian mahdollisuuksiin muuttaa biomassojen käsittelyä ja lannoitetuotantoa globaalilla tasolla. Tätä tukee myös Ductorin teknologian kypsyminen: Meksikon laitos on verifioinut Ductorin prosessin toiminnan teollisessa mittakaavassa jo yli vuoden ajan alkaen.
 
Ductor on rakentanut tähän mennessä kaksi laitosta (Meksikossa ja Saksassa), kehittänyt Pohjois-Carolinassa sijaitsevan Catawba-projektin, joka on luvitettu ja valmiina rakentamiseen kunhan projektille löytyy Ductorin liiketoimintamallin mukaisesti ulkopuolinen rahoittaja sekä myös vuoden 2020 aikana saavuttanut ensimmäisen merkittävän kaupan Puolassa. Yhtiön Tier 1 -projektien määrä Euroopassa ja Amerikoissa on yhteensä yli 900m€. Ductorin näkemyksen mukaan näiden projektien osittainenkin käynnistyminen mahdollistaa myynnin nopean kasvun lähivuosina, minkä yhdessä kasvavan tilauskannan kanssa uskotaan mahdollistavan erittäin merkittävän valuaation kohoamisen. Ductorin näkemyksen mukaan Yhtiöllä on teknologisen innovaationsa ja sen mahdollistaman ekosysteemin kautta hyvät mahdollisuudet kasvaa kiertotaloussektorin ”yksisarviseksi”. 
 
EXIT-skenaariot
 
Mahdollisia EXIT-skenaarioita Ductor Oy:lle ovat Yhtiön näkemyksen mukaan esimerkiksi Yhtiön listautuminen pörssiin tai myynti pääomasijoitusyhtiöille. Yhtiötä kohtaan on osoitettu kasvavaa kiinnostusta listautumisanteja järjestäviltä tahoilta. Pörssilistaus voi olla kiinnostava exit-vaihtoehto vuosien 2021-2023 aikana, mutta Ductor näkee mahdollisena vaihtoehtona myös myynnin strategiselle sijoittajalle kuten lannoitealan toimija, teollisuuskonglomeraatti tai uusiutuvaan energiaan siirtyvä energiayhtiö. 
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company. Q&A is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
You can send your own question by logging in
×