The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Toimialan ongelmat ja alan trendit
 
Terveydenhuoltoon on kohdistunut merkittäviä muutospaineita viime vuosien aikana ja alan siirtyminen digitaalisten ratkaisujen laajempaan hyödyntämiseen on ollut selvää. Useat tahot ovatkin nostaneet etälääketieteen (telehealth) yhdeksi suurimmista trendeistä vuodelle 2020 (mm. Forbes 2020: Telehealth will gain mainstream adoption in the overall mix of healthcare services and will expand beyond the current focus on chronic conditions / 5 Reasons Why Telehealth Is Here To Stay (COVID-19 And Beyond)).
 
Vuoden 2020 koronapandemia on voimakkaasti nopeuttanut muutosta pakottaen monet toimijat nopeaan digiloikkaan. Pandemia on toiminut vahvana “katalyyttinä” tuoden etälääketieteen palvelujen hyödyt selviksi ja nopeuttanut uusien ratkaisujen omaksuntaa. Vielä alkuvuodesta monet toimijat vasta pohtivat uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia ja suunnittelivat projekteja tulevaisuuteen, mutta koronavirus nosti tarpeen välttämättömäksi ja akuutiksi. Terveydenhoitoyksiköt hyötyvät paitsi paremmilla hoitotuloksilla, myös saavuttamillaan säästöillä.
 
Yhtiön ratkaisu
 
Medixine kehittää ja myy etälääketieteen (telehealth) kokonaisvaltaista alustaratkaisua. Ratkaisulla lääketieteen ammattilaiset saavat käyttöönsa kaikki työkalut, joita nykyaikainen etähoito vaatii. Ammattilaiset voivat ratkaisun avulla hoitaa kaiken viestinnän sekä etävastaanotot potilaiden kanssa. He voivat myös seurata potilaiden tilaa kotona etämonitoroinnin avulla sekä hyödyntää ratkaisun monipuolisia ominaisuuksia minkä tahansa sairauden tai tilan kanssa. Yhtiön ratkaisu perustuu omaan teknologiaan, sitä voidaan käyttää kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla sekä tarjota asiakkaille niin modernista pilvestä kuin omana asiakaskohtaisena asennuksena (on-premise/private cloud). 
 
Yhtiön viimeisen 20 vuoden kehityksen tuloksena syntynyt tuote vastaa juuri nyt markkinoiden voimakkaaseen kysyntään. Tuote tukee asiakastarpeita ja antaa uniikin kilpailuasetelman. Koronavirus-spesifit ratkaisut jäävät taka-alalle ja valmiit tuotantokypsät skaalautuvat ratkaisut vakiinnuttavat asemansa.
 
Medixinen markkina 
 
Euroopan etälääketieteen (telehealth) markkinoiden on ennustettu kasvavan vuoden 2019 USD 9,93 miljardista USD 19,2 miljardiin 14,1 % vuosittaisen kasvun vauhdilla (Europe Telemedicine Market Analysis 2019 - 2024, Market Data Foroceast, elokuu 2019). Koronavirus on kuitenkin vaikuttanut kasvuun ja toteutuvat luvut voivat olla huomattavasti suuremmat. Euroopan etälääketieteen markkinat ovat erittäin voimakkaassa nousussa ja Medixinellä on todellinen mahdollisuus varmistaa merkittävä markkinaosuus lyhyessä ajassa.

Exit-skenaariot
 
Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on ollut kasvattaa liiketoimintaa ja arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä tehdä exit siten, että kaikki osakkeenomistajat pääsevät myymään omaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden. Nykyinen markkinatilanne voi avata mahdollisuuden nopeammallekin exitille isojen toimijoiden pyrkiessä terveydenhuollon digimarkkinoille mahdollisimman nopeasti. Todennäköisimpänä exitin toteutumistapana Yhtiö pitää Yhtiön myyntiä suurelle kansainväliselle toimijalle, joka haluaa nopeasti ottaa markkinaosuutta etälääketieteen ratkaisuissa.

Plattakuva.jpg 28.89 KB


or

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company. Q&A is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
You can send your own question by logging in
×