Kaikki sivun toiminnot eivät toimi oikein Internet Explorer selaimella! Suosittelemme käyttämään selaimena joko Google Chromea, Firefoxia, Safaria tai Microsoft Edgeä.

MediSapiens tarjoaa täsmälääketieteen johtaville toimijoille uutta SaaS-ohjelmistoratkaisua genomitiedon hyödyntämiseen.Toimialan trendit ja haasteet
 
Genomidatan (ihmisen perimään liittyvän tiedon) hyödyntäminen on ollut keskeinen haaste siitä lähtien, kun ihmisen genomiprojektin ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 2003. Kun ensimmäisen ihmisgenomin sekvensointiin käytettiin 10 vuotta ja 2,7 miljardia dollaria, nykyään tämä sama analyysi maksaa alle 1000 dollaria ja kestää noin vuorokauden. Tämä dramaattinen tehokkuuden nousu ja kustannusten lasku on johtanut siihen, että genomitiedon hyödyntäminen on siirtymässä osaksi lääketieteen arkipäivää. Haasteena on kuitenkin kasvavien tietomäärien tehokas käsittely: yhden ainoan ihmisen genomi on niin pitkä, että jos sen lukisi ääneen nopeudella yksi kirjain sekunnissa, lukemiseen kuluisi lähes sata vuotta.
 
Yhtiön ratkaisu
 
Täsmälääketieteen markkinoiden kehitys edellyttää analyysityökaluja, sillä genomi- ja terveystiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Suurin haaste on jalostaa ja hyödyntää tätä suurta tietomäärää kustannustehokkaasti.
 
MediSapiens tarjoaa jatkossa täsmälääketieteen johtaville toimijoille uutta SaaS-ohjelmistoratkaisua, jonka avulla voidaan ymmärtää ja yhdistää erilaisia biolääketieteellisiä tietolähteitä, kuten genomi-, biopankki- ja terveystietoja. Yhtiön ratkaisut auttavat asiakkaita analysoimaan yhdistettyjä tietoja ja tekemään oman liiketoimintansa kannalta arvokkaita tulkintoja ja löytöjä.
 
Asiakasorganisaatiot, jotka hyödyntävät Yhtiön ohjelmistoratkaisua, voivat tehdä kansanterveydellisesti mullistavia löytöjä ja oivalluksia valtavista tietomääristä, joita ei muuten pystyttäisi käsittelemään tehokkaasti. Yhtiön ohjelmistoratkaisu voi olla osana näitä läpimurtoja, jotka koskettavat koko ihmiskuntaa.
 
Uniikki teknologia
 
Yhtiö on menestyksekkäästi palvellut korkean profiilin täsmälääketieteen asiakkaita vuodesta 2009 lähtien ja toteuttanut useita IT-ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin palveluliiketoimintana. Useat asiakkaat ovat alan johtavia yrityksiä maailmassa, kuten lääketeollisuuden ns. top 20 -yhtiöt (esim. Bayer).
 
Tämä tarjoaa erinomaiset lähtökohdat kaupallisesti menestyvälle SaaS-liiketoiminnalle genomitiedon hyödyntämisessä. MediSapiensin vuosien aikana luomat ohjelmistosovellukset ovat arvokkaita, mutta niitä ei ole aiemmin hyödynnetty laajemmassa mittakaavassa lisenssipohjaisina ohjelmistoratkaisuina. Yhtiön strategiana on nyt muuntaa ja yhdistää vuosien varrella kerääntynyt osaaminen, teknologiakonseptit ja kokemus SaaS-liiketoiminnaksi. Tämä merkittävä strateginen muutos on käynnistynyt tammikuussa 2020, kun Yhtiön johtoon palkattiin uusi toimitusjohtaja, jolla on kokemusta ja kansainvälinen verkosto tämän strategian jalkauttamiseksi. Uuden ohjelmistoratkaisun ensimmäinen versio julkaistaan tammikuussa 2021.
 
Markkina ja Exit-skenaariot
 
Täsmälääketiede on vahvassa myötätuulessa ja markkinat kasvavat vauhdilla. Yhtiön arvon ymmärtämiseksi on hyvä tarkastella lähemmin genomiikkaa hyödyntäviä markkinoita, joista on useita arvioita: Henkilökohtaisen lääketieteen kokonaismarkkinan arvioidaan olevan globaalisti 1700 miljardia dollaria. Genomiikkaa hyödyntävien markkinoiden koon ennustetaan nousevan 35,7 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä (vuoden 2019 18,9 miljardista dollarista) 13,5 prosentin vuosittaisella kasvulla (CAGR). Täsmälääketieteen ohjelmistojen markkinoiden ennustetaan olevan noin 2 miljardia vuonna 2024.
 
Yritysjärjestelyt genomiteollisuuden saralla ovat yleisiä. Yritysjärjestelyillä tai kumppanuuksilla voidaan rakentaa toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Pitchbook- ja S&P Capital IQ -tietojen mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olleiden genomiikkayritysten arvostus vaihteli välillä 19,5x–83,4x EBITDA (viimeiseltä 12 kuukaudelta) ja 2,36x–55,74x liikevaihto (viimeiseltä 12 kuukaudelta).
 
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan lisenssiliiketoiminta voisi antaa valuaatiokertoimen 7x. On myös mahdollista, että Yhtiön teknologia kehittyy strategisesti niin arvokkaaksi, että valuaatio ostajalle ei seuraa esitettyjä liikevaihdon kertoimia vaan nousee jopa korkeammaksi.

Platta-kuva.png 491.27 KB
tai

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

×