The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Leadoo Marketing Technologies Oy

Yhtiön ratkaisu ja asiakkaat
 
Leadoo on perustettu kesällä 2018 ja liikevaihto on kasvanut nopeasti. Yhtiöllä on jo n. 3 miljoonaa euroa jatkuvaa vuosilaskutusta (ARR= annual recurring revenue) tarkoittaen n. 250.000 euroa kuukausittain toistuvaa laskutusta (MRR= monthly recurring revenue). Kuukausittain toistuvan laskutuksen keskimääräinen kuukausittainen kasvu ajanjaksolla 1.7.2020-31.12.2020 on ollut yli 9 %. Yhtiön asiakassopimukset solmitaan pääsääntöisesti 12 kuukauden mittaisiksi. 
 
Leadoon toimintaperiaate on auttaa asiakasta konvertoimaan verkkosivuvierailijoista enemmän liidejä ja maksavia asiakkaita. Leadoo konvertoi nykyasiakkaillaan keskimäärin 30–70 % enemmän liidejä nykyisistä verkkosivuvierailijoista aktivoimalla passiivisia vierailijoita interaktiivisella sisällöllä.
 
Yhtiöllä on merkittäviä asiakkaita, kuten Samsung Hollanti, Sky News Iso-Britannia, Volvo Cars Suomi, Wärtsilä Suomi, F-Secure Suomi sekä lähes 700 muuta yritystä. Yhtiön ideaaleja asiakasprofiileja ovat keskisuuret yritykset (Suomessa 2 M€–50 M€ liikevaihto), joiden oma keskikaupan koko liikkuu tuhansissa euroissa ja jotka ovat nk. digitalisaatiopolkunsa alkutaipaleella.
 
Markkinan koko
 
Markkinointiteknologia-ala on valtava. 2019 julkaistun tutkimuksen mukaan markkinointiteknologiaan arvioidaan käytettävän 121,5 miljardia dollaria vuodessa. Markkinointiteknologian alakategorian chatbottien uskotaan Markets & Markets:in mukaan kasvavan nykyisestä 2,6 miljardin dollarin markkinakoosta 9,4 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä, joka on vain yksi osa Yhtiön tuoteportfoliota.
 
Online-markkinointi kasvaa koko ajan ja yritykset etsivät keinoja toteuttaa sekä offline- että online-markkinointia tehokkaammin kuin aikaisemmin. Nykypäivänä käytännössä kaikki yritysten markkinointitoimenpiteet pyrkivät ohjaamaan kiinnostuneet ihmiset vierailemaan yritysten verkkosivuilla ja konvertoimaan eli kääntämään heidät liideiksi tai maksaviksi asiakkaiksi.
 
Liikevaihdon tavoitteet ja kasvustrategia
 
Keskeisiä pilareita Yhtiön tähänastisessa nopeassa kasvussa edellisen kahden vuoden aikana ovat olleet 1) helposti ymmärrettävä ja tuloksia tuova tuote 2) skaalautuva ja tehokas outbound-myyntimalli (kohdistuu kaikkiin potentiaalisiin asiakkaisiin) sekä 3) markkinoinnin tuoma näkyvyys sekä tuotteen positiointi ja kehitys kilpailijoista poikkeavalla tavalla.
 
Myös tulevaisuuden kasvumahdollisuudet näyttävät positiivisilta. Erittäin vahvan kasvun strategiassa Yhtiö tavoittelee 4,5 miljoonan euron liikevaihtoa 30.6.2021 päättyvälle tilikaudelle ja 16 miljoonan euron liikevaihtoa 30.6.2023 päättyvälle tilikaudelle. Yhtiön näkemyksen mukaan on mahdollista päästä 30.6.2024 päättyvän tilikauden perusteella jopa 30-40 miljoonan euron liikevaihtoon.
 
Yhtiön nykyinen sijoittaja Open Ocean Fund 2015 Ky sijoittaa lisää Osakeannissa 
 
Yhtiön nykyinen sijoittaja Open Ocean Fund 2015 Ky on sijoittanut Yhtiöön ennen Osakeantia n. 2.900.000 euroa ja on sitoutunut sijoittamaan lisää Osakeannissa merkitsemällä 36.400 uutta A-sarjan osaketta. Sitoumuksen määrä euroissa on 400.400 euroa. Tämä osoittaa nykyisen sijoittajan uskoa Yhtiön ja sen teknologian mahdollisuuksiin. Open Ocean Fund 2015 Ky:n sitoumus peruuntuu automaattisesti, mikäli Osakeannin osakemerkintöjen kokonaismäärä jää alle 2.500.000 euroa. 
 
Exit-skenaariot
 
Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on vuoden 2024 lopussa myydä koko Yhtiön osakekanta siten, että kaikki osakkeenomistajat pääsevät myymään omaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden mahdollisessa exit-tilanteessa. Tavoitehintana Yhtiön myynnille on satoja miljoonia euroja. Vaihtoehtona on tehdä exit joko yritykselle, joka haluaa jalansijaa Euroopassa tai yritykselle, joka ostaa pois kilpailijan ennen kuin se asettuu Pohjois-Amerikan markkinoille.
or

Leave your contact details and we will be in touch!

×