The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Toimialan trendit ja haasteet
 
Kirurgian erikoistumiskoulutus on viimeisen 100 vuoden aikana pysynyt periaatteellisesti ennallaan. Globaalisti oppiminen perustuu mestari-kisälli-menetelmään, jossa kirurgeiksi erikoistuvat lääkärit seuraavat ensin toimenpiteitä vierestä, kunnes siirtyvät tekemään leikkauksia kokeneemman kirurgin opastuksella. Pääasialliset itseoppimisen työkalut ovat kirjat, leikkausvideot ja erilaiset materiaalipankit.
 
Jokaisella kirurgilla tulee erityisesti uran alkutaipaleella vastaan aivan uusia leikkauksia, ja mitä paremmin kirurgi on valmistautunut, sitä parempi se on potilaalle, kirurgille, sairaalalle ja yhteiskunnalle. Leikkauskomplikaatiot ovat yhteiskunnille satojen miljardien kuluerä vuosittain puhumattakaan yksilön kärsimyksestä elämän laadun alenemisena tai jopa kuolemana.
 
Yhtiön ratkaisu ja uniikki teknologia
 
Osgenic Oy on suomalainen vuonna 2017 perustettu terveysteknologiayritys. Osgenicin tavoite on modernisoida kirurgian koulutuksessa käytettävät työkalut ja nostaa ne nykypäivän vaatimustasolle. Yhtiön kehitystiimissä työskentelee yli 20 kirurgia ja lisäksi Yhtiön sijoittajina toimii yli 200 lääkärin konsortio Osgenic Advisors Oy:n kautta.
 
Osgenic tarjoaa kirurgian erikoistumiskoulutukseen oppimisen kannalta kokonaisvaltaisen ratkaisun, jollaista ei Yhtiön näkemyksen mukaan ole tällä hetkellä muilla toimijoilla. Virtuaalitodellisuudessa erikoistuva kirurgi pystyy perehtymään monimuotoiseen leikkauskohtaiseen anatomiaan ja yleisiin komplikaatioihin saman tyyppisessä 3D-ympäristössä, joka on edessä todellisessa leikkaussalissa todellisella ihmisellä. SaaS-palveluna tarjottava koulutusalusta mahdollistaa leikkauksiin, sen vaiheisiin sekä komplikaatioihin perehtymisen kuvin, videoin ja selittein paikasta ja ajasta riippumatta.
 
Pitkäjänteinen mallinnustyö sekä pehmytkudosfysiikka ja mahdollisuus tehdä virheitä harjoitusleikkauksissa luovat Osgenicille merkittävän kilpailuedun.
 
Yhtiön liikevaihdon tavoitteet ja iso markkinapotentiaali
 
Osgenicin koulutusalusta julkaistiin 2021 helmikuussa ja Osgenic oli jo tammikuun 2021 loppuun mennessä allekirjoittanut neljä asiakassopimusta merkittävien sairaaloiden kanssa liittyen SaaS-koulutusalustaan ja yhden sopimuksen pelkästä virtuaalitodellisuusympäristöstä. Yhtiö tavoittelee erittäin voimakkaan kasvun tavoitteessa 500.000 euron liikevaihtoa vuodelle 2021 ja 18,8 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2023.
 
Maailmassa on reilut 20.000 sairaalaa, joista noin 80 % sijaitsee keskimääräisen tai korkean elintason maissa. Osgenic pääsee noin 2 miljardin euron kokonaispotentiaaliin yksin sairaala-asiakkuuksissa. Yhtiön näkemyksen mukaan tästä on mahdollista ottaa viiden vuoden sisällä noin 5-10 %:n markkinaosuus, mikäli Yhtiö onnistuu erinomaisesti liiketoiminnassaan.
 
Yhtiön tavoite ja exit-skenaariot
 
Osgenicin tavoitteena on olla johtava yhtiö kirurgian alan koulutusta tarjoavien yritysten joukossa viiden vuoden kuluttua. Tämä tulee todennäköisesti edellyttämään yritysjärjestelyä Yhtiötä suuremman alan toimijan kanssa. Näin ollen Yhtiön tavoitteena on seuraavan viiden vuoden aikana toteuttaa yrityskauppa, jossa koko tai osa Yhtiön osakekannasta myydään.
 
Esimerkiksi Medtronic osti Touch Surgeryn arviolta yli 200M dollarin hintaan vuonna 2020. Touch Surgeryn vuotuinen liikevaihto oli tuona aikana arviolta 4-8M dollaria. Touch Surgery on kilpailijana lähinnä Osgenicin koulutusalustaa. Pelkän anatomian 3D-mallien arvo tuli erinomaisesti esiin marraskuussa 2019, kun Elsevier osti anatomian malleja tuottavan 3D4Medicalin 50,6 miljoonan dollarin kauppahinnalla.
 
Yhtiön nykyisen sijoittajan Osgenic Advisors Oy:n osakkeenomistajat sijoittavat lisää Osakeannissa 
 
Yhtiön nykyinen sijoittaja Osgenic Advisors Oy on sijoittanut Yhtiöön ennen Osakeantia n. 1.220.000 euroa. Osgenic Advisors Oy:n osakkeenomistajat ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa vähintään 450.000 Antiosaketta. Sitoumusten määrä euroissa on yhteensä 450.000 euroa. Tämä osoittaa kyseisten omistajien uskoa Yhtiön ja sen teknologian mahdollisuuksiin.

Kuva_platalle.png 138.06 KB
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company. Q&A is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
You can send your own question by logging in
×