The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Toimialan trendit ja alan ongelmat
 
NewIcon Oy on vuonna 2007 perustettu terveysteknologiayhtiö, joka kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi innovatiivisia ja kilpailukykyisiä lääkkeiden varastoinnin, jakelun ja annostelun automaatiojärjestelmiä ja niihin liittyviä ohjelmistoja globaaleille markkinoille.
 
Lääkelogistiikan digitalisoinnilla ja automatisoinnilla saavutetaan todistetusti merkittäviä suoria kustannussäästöjä sairaaloissa ja apteekeissa. Ne vähentävät työvoiman tarvetta, pienentävät varastoihin sitoutunutta pääomaa, lääkehävikkiä sekä käsin tehtävää dokumentaatioita. Epäsuorasti säästöjä saadaan myös lääkitysvirheiden vähenemisestä johtuvan paremman potilasturvallisuuden kautta. Myös työturvallisuuden paraneminen lisää tuottavuutta ja tuo säästöjä, kun monet toimitusprosessin terveydenhuollon ammattilaisille riskialttiit ja kuormittavat työvaiheet vältetään. Aikaansaadut säästöt työvoimassa voidaan puolestaan kohdentaa asiakas- tai hoitotyöhön, jolloin palvelun laatu paranee.
 
Kasvava markkina ja Yhtiön ratkaisu
 
NewIcon toimii globaalien trendien aallonharjalla. Näitä ovat digitalisaation, robotiikan ja verkkokaupan voimakas kasvu, teknologian lisääntyvä hyödyntäminen lääkelogistiikassa sekä ikääntyvä väestö. Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, ollen vuonna 2018 5,5 miljardia euroa ja 2025 jo 9 miljardia euroa. Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu.
 
NewIcon on markkinajohtaja kotimaassa, jossa tällä hetkellä on jo yli 100 asiakasta ja yli 300 NewIcon järjestelmää. Viime vuosien ajan Yhtiö on rakentanut pitkäjänteisesti kansainvälistymistä. Suurimmat panostukset kohdistuvat Pohjoismaihin, Eurooppaan, Venäjälle, Lähi-idän markkinoille erityisesti Israeliin ja Aasiaan, sekä jakelija- ja kumppaniverkostojen, että tytär- ja yhteisomistusyhtiöiden kautta. Yhtiön päätuotteita ovat varastoautomaatit, suonensisäisesti annettavien lääkkeiden laimennusrobotit mm. antibiooteille ja sytostaateille, älylääkekaapit sekä ohjelmistot lääkkeiden varastointiin ja jakelun ohjaukseen.
 
Nykytilanne ja Yhtiön tavoitteet
 
Koronaviruspandemian (Covid-19) puhkeaminen on vaikuttanut Yhtiön liiketoimintaan ja markkinoihin huomattavasti. Pandemian kuormittaessa erityisesti kansainväliset sairaalat ja apteekit ovat keskittyneet pandemian hoitoon ja lykänneet investointejaan. Liikkumisrajoitukset ovat vaikeuttaneet ja viivästyttäneet uusien tilauksien solmimista. Yhtiön arvion mukaan liiketoiminta on elpymässä erityisesti Israelin ja Venäjän vahvan tarjouskannan tukemana. Häiriötilan konkretisoitua lääke- ja terveydenhuollon haavoittuvuuksia, NewIcon uskoo lääkehuollon automaation kysynnän tulevaisuudessa kasvavan merkittävästi.
 
Yhtiö uskoo, että vahvan myyntinäkymän ja tilauskannan myötä se pääsee takaisin voimakkaalle kasvupolulle viimeistään 2021 toisella vuosipuoliskolla. Myyntiputkessa Yhtiöllä on tunnistettuja kaupallisia mahdollisuuksia 73 miljoonan euron arvosta, joista odotetaan saatavan tilauksia 13 miljoonalla eurolla vuodelle 2021. Tilauskertymä vuodelle 2021 koostuu ja tulee koostumaan pääasiassa kotimaasta, Venäjältä, Israelista sekä Tanskasta saatavista tilauksista. Varmistuneita tilauksia Yhtiöllä on 5 miljoonan euron arvosta. Liikevaihtotavoite vuodelle 2021 on 7,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2026 NewIcon haluaa olla merkittävä lääkehuollon globaali toimija liikevaihdon ollessa yli 60 miljoonaa euroa.
 
Exit-skenaariot
 
Yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan exit muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat suuria. Esimerkiksi Becton&Dickinson and Company (BD) ja Omnicell ovat muutaman viime vuoden aikana kasvattaneet merkittävästi tuotesalkkuaan yritysostoilla.
 
Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista. Mahdollisia exit-skenaarioita ovat Yhtiön näkemyksen mukaan esimerkiksi listautuminen pörssiin tai myynti suuryritykselle, jonka strategiaa ollaan laajentamassa terveysteknologian alalle tai jonka nykyiselle toiminnalle NewIconin osaaminen ja tuotteet tuovat synergiaa tai muuta etua. Tämän kaltaista kiinnostusta NewIconin tuotteisiin ja itse NewIconiin on jo nyt herännyt kansainvälisesti. Lähinnä Yhdysvalloista tulevat kilpailijat ovat esittäneet kiinnostuksensa mahdollisesta yhteistyöstä, kuten Omnicell, Touchpoint Inc, ja Capsa healthcare, laajentaakseen tuoteportfoliotaan. IV laimennuksen osalta, esimerkiksi BD:n portfoliosta puuttuu laimennusautomaatio.
 

Leave your contact details and we will be in touch!

×