Ductor on innovoinut mikrobiologisen menetelmän, jonka avulla pystytään poistamaan typpi orgaanisesta jätemateriaalista, kuten kananlannasta tai ruokajätteestä. Tämä merkitsee biokaasulaitosten kannattavuuden merkittävää parantumista ja tehokkaan biokaasutuotannon moninkertaistumista. 

Maailmassa on miljardeja tonneja korkeatyppistä orgaanista jätemateriaalia (kuten kananlantaa), jolle ei ole hyötykäyttöä. Tätä jätemateriaalia ei voida nykyteknologioilla hyödyntää tehokkaasti biokaasun tuotannossa, koska typpi pysäyttää biokaasun tuotantoprosessin ja kuormittaa ympäristöä. Tämän seurauksena valtaosa biokaasulaitoksista joutuu käyttämään tuotantoprosessin syöteaineena energiakasveja (kuten maissi), jotka ovat kalliita ja epäekologisia. Biokaasun tuotanto ei nykyisellään ole kannattavaa ilman julkisia tukia, minkä seurauksena tämän ympäristöystävällisen energiamuodon globaalista potentiaalista on saatu valjastettua vasta murto-osa. 

Ductorin teknologia poistaa prosessista typen ongelman. Yhtiön vuosia kestänyt biotekninen tutkimustyö kulminoituu sen kehittämään bakteeripopulaatioon, joka pystyy hajottamaan jätemateriaalin molekyylit ja eriyttämään siitä typen 60-80 prosenttisesti. Seurauksena syntyvää matalatyppistä ainesta pystytään hyödyntämään biokaasutuotannossa, toisin kuin esimerkiksi käsittelemätöntä kananlantaa. Lisäksi prosessin aikana sivutuotteena syntyvistä aineksista voidaan valmistaa myytäväksi sopivaa typpilannoitetta ja fosforilannoitetta. Teknologia soveltuu sekä nykyisiin että uusiin biokaasulaitoksiin ja tuotteille on merkittävä globaali markkinapotentiaali. 

Ductorin teknologialla on biokaasulaitokselle mittavat taloudelliset vaikutukset: teknologian integrointi johtaa säästöihin syötekustannuksissa (maissin vaihto kananlantaan) ja lisätuloihin myytävistä typpi- ja fosforilannoitteista. Uniikille, patentoidulle teknologialle onkin globaalit soveltamismahdollisuudet ja jo todennettu ongelmalähtöinen välitön kysyntä mm. Saksassa. Lainan Merkintäajan alkaessa Yhtiöllä on neljä toimitussopimusta saksalaisten biokaasulaitosten kanssa ja noin 70 aktiivista asiakasneuvottelua käynnissä Saksassa, muualla Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön soveltama lisenssityyppinen liiketoimintamalli mahdollistaa jatkuvat tulovirrat ja korkean kannattavuuden tulevaisuudessa. 

Ductorin teknologia tukee suurten ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisua, sillä biokaasulaitosten nykyinen tapa käsitellä lantaa ja ruokajätettä aiheuttaa valtavasti kasvihuonepäästöjä. Ductorin prosessi vähentää päästöjä merkittävästi ja siten sillä on erinomaiset mahdollisuudet julkisiin tukimuotoihin myös tulevaisuudessa. 
tai

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

Kerätty pääoma
417%
Kierros päättynyt
Lataa sijoitusmateriaalit:
Merkintäaika:20.11.2017 14.00 - 22.12.2017 23.59
Merkintähinta:1 € kpl
Vähimmäismäärä:1 000 000 €
Enimmäismäärä:4 999 000 €
Laina-aika20.11.2017-31.3.2019
Sijoitustuotteen tyyppiVaihtovelkakirjalaina, jonka perusteella sijoittajalla on oikeus ja velvollisuus merkitä korkeariskisiä kasvuyhtiön äänivallattomia C-osakkeita, joilla on etuoikeus Yhtiön varojenjakoon yhtiöjärjestyksen 3 pykälän mukaan
JälkimarkkinaSijoittaja ei saa siirtää lainaosuuksia tai pantata C-osakkeita ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa suostumusta. Lainaosuuksia tai C-osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen, toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
Sijoituksen tuottomahdollisuusSijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.
LiikkeeseenlaskijaDuctor Oy
VälittäjäKansalaisrahoitus Oy
Lainan korkoLainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 8,0 %. Korkoa ei makseta rahassa lainanhaltijalle. Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa kertynyt korko Yhtiön C-sarjan osakkeiksi.