The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Yhtiön uniikki ratkaisu
 
Biomensio on suomalainen biotech startup-yhtiö, joka on perustettu vuonna 2015 Siemens AG:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n spin-offina. Yhtiö kehittää seuraavan sukupolven mobiilia, multipleksaavaa (useiden analyyttien samanaikainen detektointi) ja nopeaa diagnostiikkaa alati kasvaviin kenttätestaustarpeisiin, laboratorioympäristön ulkopuolella. Yhtiön visio on mahdollistaa kentällä tapahtuva diagnostiikka, jonka avulla pienestä nestemäärästä esim. sylkeä kyetään muutamassa minuutissa tarkasti ja luotettavasti toteamaan ja mittaamaan samanaikaisesti jopa kymmeniä eri analyyttejä.
 
Biomension teknologialla on lukemattomia sovellusalueita. Kaupallistamisvaiheessa tärkeää on kuitenkin keskittää rajalliset voimavarat muutamalle kaikkein potentiaalisemmalle sovellusalueelle, joiksi Yhtiö on valinnut patogeenien testauksen, huumetestauksen sekä maidon testauksen elintarviketurvallisuuden puolelta.
 
Iso markkinapotentiaali
 
Kaikki sovellusalueet, joihin Yhtiö tällä hetkellä fokusoi kehitystoiminnan, ovat voimakkaan kasvun sektoreita. Vuonna 2025 tartuntatautien kenttätestausmarkkinan arvioidaan olevan jo yli 25 miljardia euroa, maailmanlaajuisen huumetestimarkkinan yli 10 miljardia euroa ja elintarviketurvallisuuden markkinan noin 6 miljardia euroa.
 
Elintarviketurvallisuuden markkina on kahteen muuhun fokusalueen markkinaan verrattuna huomattavasti kevyemmin säännelty. Tämän markkinan testit kohdistuvat pääasiassa patogeenien, erilaisten myrkkyjen, antibioottien sekä torjuntaineiden testaukseen. Yhtiöllä on toimialalla olemassaoleva, vahva saksalainen kumppani, jonka kanssa käydään myös neuvotteluja mahdollisesta osakkuudesta Yhtiössä. Yhtiön saksalaispartneri arvioi pystyvänsä myymään Yhtiön testejä maidon testaukseen kolmen ensimmäisen myyntivuoden aikana pelkästään Euroopassa noin 28 miljoonan euron arvosta.
 
Yhtiön tavoitteet ja exit-skenaariot
 
Hyvän kasvun strategiassa Yhtiö tavoittelee 35,8 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2025. Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on 3-5 vuoden sisällä myydä Yhtiön koko osakekanta. Diagnostiikka-alalle on tyypillistä toiminnan keskittyminen suuriin yhtiöihin, jotka usein kasvattavat tuoteportfoliotaan yritysostoin.
 
Exit-tilanteessa Yhtiön pääosakkeenomistajat odottavat valuaatiota tasolla 100-200 miljoonaa euroa. Bioteknologia ja biodiagnostiikka on tällä hetkellä voimakkaan kasvun ja korkean houkuttelevuuden toimiala – viime aikoina alalla tehdyissä yrityskaupoissa exit-kertoimet ovat olleet jopa luokkaa 10-15 x liikevaihto, tai ylikin.
 
Yhtiöllä on merkittäviä sijoittajia
 
Osakeannin yhteydessä Yhtiön nykyiset sijoittajat konvertoivat 1,2 M€ suuruisen vaihtovelkakirjalainan osakkeiksi. Tähän vaihtovelkakirjalainaan tammikuussa 2021 sijoittivat Suomen Teollisuussijoitus Oy (TESI) 500.000 €, Siemens Technology Accelerator GmbH 300.000 €, VTT Ventures Oy 200.000 €, Sauli Törmälä 100.000 €, Stephen Liu 50.000 € ja muut 50.000 €.

Plattakuva.jpg 85.38 KB


or

Leave your contact details and we will be in touch!

×