The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Toimialan ongelmat ja Yhtiön ratkaisu
 
Tenboron Oy on vuonna 2010 perustettu lääkekehitysyhtiö, jonka liikeideana on kehittää ja markkinoida innovatiivisia uuden sukupolven boorinkantaja-aineita, joita tarvitaan syövän boorineutronikaappaushoidossa (BNCT).
 
WHO:n mukaan syöpä on maailman toiseksi yleisin kuolinsyy. Vuonna 2018 syöpään kuoli 9,6 miljoonaa ihmistä. Boorineutronikaappaushoito (BNCT) on kliinisesti toimivaksi ja tehokkaaksi osoitettu keino vaikeiden pään ja kaulan alueen syöpien sekä glioblastoomien (aivosyöpä) ja melanooman hoitamiseksi. Hoitoon tarvitaan kantaja-aine joka kuljettaa boorin kasvaimeen sekä neutronilähde, joka tuottaa tarvittavan säteilyn. BNCT:llä on saavutettu erittäin hyviä hoitovasteita huolimatta siitä, että käytetyt kantaja-aineet eivät ole vielä olleet eri kasvaimille optimoitu.
 
Yhtiön kehittämä boorin kantaja-aine, TB0010, on eläinmalleissa osoittautunut ominaisuuksiltaan ylivertaiseksi aiemmin käytettyyn kantaja-aineeseen BPA:han nähden ja voi siten osaltaan parantaa BNCT hoidon tehoa ja käytettävyyttä. Eläinkokeissa yhtiön kantaja-aine on vienyt boorin soluihin 13–25-kertaisesti nykyisin käytettävään kantaja-aineeseen verrattuna. TB0010 on suojattu patenteilla kaikilla relevanteilla markkinoilla.
 
Neutronikaappaushoito vaatii tyypillisesti 1-2 polikliinistä hoitokertaa ja hoidon sivuvaikutukset ovat muita hoitomuotoja vähäisemmät. Esimerkiksi perinteinen sädehoitojakso sisältää noin 30 hoitokertaa ja sillä on useita haittavaikutuksia.
 
Iso markkinapotentiaali
 
BNCT-hoitoon TB0010:llä soveltuvia potilaita on maailmanlaajuisesti vähintään satojatuhansia, jopa miljoonia vuosittain. Boorineutroonikaappaushoito soveltuu kuitenkin kaikkien kiinteiden kasvainten hoitamiseen, joihin saadaan vietyä riittävästi booria ja joihin saadaan riittävä neutronivuon tiheys.
 
Maailman syöpälääkemarkkinan koon arvioitiin olleen 128,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2019. Markkinan arvioidaan kasvavan 7.45 % vuodessa. Näin syöpälääkemarkkinan koko olisi 222,38 miljardia dollaria vuonna 2027.
 
Yhtiö arvioi maailmassa olevan vuonna 2026 kaikkiaan 11 BNCT-hoitolaitosta yhden hoitolaitoksen kapasiteetin ollessa noin 2000 hoitokertaa vuodessa. Vuonna 2031 hoitolaitoksia olisi jo lähes kolmekymmentä. Japanissa Stella Pharma on hinnoitellut BNC-hoidossa käytettävän tuotteensa siten, että sen sairaalaan myyntihinta annokselta on 16.000 dollaria. Yhtiön ensimmäinen tuote tulee muodostumisvaiheessa olevalle markkinalle ensimmäisenä rekisteröitynä täysin uuden sukupolven kantaja-aineena ennen kilpailijoita. Siten Yhtiöllä on realistinen mahdollisuus saavuttaa globaali markkinajohtajuus. Yhtiön potentiaalista markkinaa rajoittaa eniten neutronilähteiden levinneisyys.
 
Yhtiö näkee, että Yhtiön tuotteeseen liittyy vähemmän lääkekehityksen riskejä kuin tavallisesti
 
1.       Kantaja-aineen tarvitsee viedä ainoastaan boori solun sisälle. Molekyylin ei tarvitse tehdä mitään solussa.
2.      Kantaja-aineella ei tarvitse osoittaa itsenäistä terapeuttista vaikutusta, vaan ainoastaan, ettei sillä ole sivuvaikutuksia.
3.      Kantaja-aineessa käytetty vasta-aine (setuksimabi) ja BSH ovat jo erillisinä ihmiskäytössä. 
4.      Tarvittava lääkemäärä on suhteellisen pieni.
5.      BNCT:n teho on jo kliinisissä tutkimuksissa osoitettu.
6.      Eläinkokeissa yhtiön kantaja-aine on vienyt boorin soluihin 13–25-kertaisesti nykyisin käytettävään kantaja-aineeseen verrattuna.
7.      Kliiniset faasi 2 -kokeet voidaan hoitolaitoksen valmistuttua tehdä Suomessa, jossa on pitkä kokemus syöpien BNCT-hoidosta.

Tavoitteet ja exit-skenaariot
 
Yhtiö uskoo saavansa Faasi 1:n tulokset seuraavan kahden vuoden aikana, jolloin TB0010:n turvallisuudesta ja tehosta saadaan tietoa. Yhtiö uskoo tästä koituvan merkittävää arvonnousua.
 
Yhtiön tavoitteena on tarjota sijoittajille exit-mahdollisuus listaamalla osakkeet onnistuneen Faasi 2 -tutkimuksen jälkeen, mikäli yleinen markkinatilanne puoltaa tätä ratkaisua, tai vaihtoehtoisesti myymällä yhtiö kolmannelle osapuolelle. Exit-tilanteessa Yhtiön pääosakkeenomistajat odottavat valuaatiota vähintään 200 miljoonan euron tasolla. Verrokkiyhtiönä lähinnä on Nanoform Finland, jonka arvostustaso listautumisessa oli noin 240 miljoonaa euroa.
 
Yhtiöllä on merkittäviä sijoittajia ja Innovestor Kasvurahasto I Ky sekä Juha Jouhki sijoittavat lisää Osakeannissa
 
Yhtiön pääomasijoittajat ovat sijoittaneet Yhtiöön merkittäviä summia pääomaa. Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit) n. 10,2 miljoonaa euroa. Yhtiön suurimmat rahoittajat ovat Innovestor Kasvurahasto I Ky, Biothom Oy, Juha Jouhki, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö ja Glykos Holding Oy.

Yhtiön nykyinen sijoittaja Innovestor Kasvurahasto I Ky on sijoittanut Yhtiöön ennen Osakeantia 2,668 miljoonaa euroa ja Yhtiön toimitusjohtaja Juha Jouhki 1,364 miljoonaa euroa. Innovestor Kasvurahasto I Ky on sitoutunut sijoittamaan lisää Osakeannissa 99.000 euroa ja Juha Jouhki 150.000 euroa. Tämä osoittaa kyseisten sijoittajan uskoa Yhtiön ja sen teknologian mahdollisuuksiin.


Kuva_plattatekstiin.png 290.22 KB


or

Leave your contact details and we will be in touch!

×