The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Toimialan trendit ja Yhtiön ratkaisu
 
Mcare toimii Pohjoismaisesti korkeatasoisten huolto- ja kiertotalouspalveluntarjoajana jälleenmyyjille, vakuutusyhtiöille, puhelinoperaattoreille sekä yrityksille ja kuluttajille. Mcare on onnistunut saamaan vahvan markkina-aseman Pohjoismaisesti Apple-huolloissa, ja tavoittelee nyt nopeaa kasvua kokonaisvaltaisten kiertotalouspalvelujen tuottajana sekä monimerkkihuoltona että buyback- ja elinkaaripalvelujen tuottajana. Mcaren asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa ja Yhtiön liiketoiminta on avainasemassa kiertotalouden tukemisessa.
 
Yhtiön liikevaihto on vuosina 2016-2019 kasvanut nopeasti 5,69 miljoonasta eurosta 22,25 miljoonaan euroon. Vuosina 2020-2021 Covid-19 -pandemia vaikutti negatiivisesti Yhtiön liikevaihdon kehitykseen merkittävästi vähentyneen asiakaskohtaisen huoltovolyymin myötä.
 
Samaan aikaan vuosina 2020-2021 Mcare onnistui kuitenkin monimerkkistrategiansa implementoinnissa Suomessa ja on voittanut uusien OnePlus-, Huawei,- HMD Nokia- sekä Xiaomi-valtuuksien kautta merkittäviä asiakkuuksia niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Nykyisen asiakaskannan vuoden 2019 volyymeillä korjattu liikevaihtotaso olisi lähes 40 miljoonaa euroa.
 
Uudet liiketoiminta-alueet
 
Mcare aloitti BuyBack -liiketoiminnan pilotoinnin vuonna 2019. Pilotissa on todennettu, että Mcaren olemassa oleva huoltoliiketoiminta tukee tätä uutta bisnesaluetta erinomaisesti. Mcarella on uutta BuyBack liiketoimintaa varten validointi-, huolto-, logistiikka-, varastointi- ja asiakaspalvelu valmiiksi olemassa. Mcaren kyky tuottaa liikevaihtoa jo olemassa olevien prosessien kautta on jopa 2-5 -kertainen verrattuna kilpailijoihin. Esimerkiksi suomalainen kasvuyhtiö Swappie on onnistunut erinomaisesti kasvattamaan liikevaihtoaan ja arvostustaan viime vuosina pelkästään BuyBack-liiketoiminnan alueella.
 
Asiakkaiden palautteen perusteella Mcare loi Apple-laitteille oman elinkaaripalvelutuotteen (SLA+). Palvelun hinnoitteluun liittyvien kysymysten takia palvelua pilotoitiin useita vuosia. Pilotissa kerättiin tärkeää dataa elinkaaren aikaisista kustannuksista ja varmistettiin tuotteen riittävä kannattavuus. Pilotin perusteella Mcare päätti ottaa SLA+ -tuotteen ja palvelut osaksi omaa tulevaisuuden strategiaansa. Vuoden 2021 aikana elinkaaripalveluiden (SLA+) myyntiä ja jakelua varten on solmittu merkittäviä sopimuksia.
 
Mcarella on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jossa kaikki liiketoiminta-alueet kiihdyttävät ja tukevat muita liiketoiminta-alueita sekä luovat merkittävästi synergiaetuja toisilleen.
 
Yhtiön liikevaihtotavoitteet ja markkina
 
Vuodelle 2022 Yhtiö tavoittelee 33 miljoonan euron liikevaihtoa kannattavuuden samalla parantuessa. Yhtiö tavoittelee myös voimakasta kasvua uuden strategian mukaisten liiketoiminta-alueiden tukemana ja oletetun Covid-19 -pandemian hellittämisen seurauksena. Yhtiö olettaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 n. 56 miljoonaan euroon.
 
Mcaren tavoitettavissa olevien markkinoiden koko Pohjoismaissa oletetaan olevan yli kolme miljardia euroa vuosittain. Mcare tavoittelee vähintään 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan 4-5 vuoden kuluessa, joka on pohjoismaisesta kokonaismarkkinasta ainoastaan reilu 3 %. 
 
Exit-skenaariot
 
Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on kasvattaa Yhtiön arvoa mahdollisimman tehokkaasti, niin että Yhtiön osakkeet voidaan myydä arviolta vuosien 2024-2025 aikana kokonaisuudessaan tai Yhtiö on mahdollista listata pörssiin. Yhtiö näkee, että Yhtiön arvostustaso on erittäin houkutteleva tulevaisuuden kasvunäkymistä ja pilotoitujen elinkaaripalvelu- ja BuyBack-liiketoiminnan kasvupotentiaalista johtuen.

Plattakuva.png 432.35 KB
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
You can send your own question by logging in
×