Kaikki sivun toiminnot eivät toimi oikein Internet Explorer selaimella! Suosittelemme käyttämään selaimena joko Google Chromea, Firefoxia, Safaria tai Microsoft Edgeä.

Toimialan trendit ja Yhtiön ratkaisu
 
Mcare toimii Pohjoismaisesti korkeatasoisten huolto- ja kiertotalouspalveluntarjoajana jälleenmyyjille, vakuutusyhtiöille, puhelinoperaattoreille sekä yrityksille ja kuluttajille. Mcare on onnistunut saamaan vahvan markkina-aseman Pohjoismaisesti Apple-huolloissa, ja tavoittelee nyt nopeaa kasvua kokonaisvaltaisten kiertotalouspalvelujen tuottajana sekä monimerkkihuoltona että buyback- ja elinkaaripalvelujen tuottajana. Mcaren asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa ja Yhtiön liiketoiminta on avainasemassa kiertotalouden tukemisessa.
 
Yhtiön liikevaihto on vuosina 2016-2019 kasvanut nopeasti 5,69 miljoonasta eurosta 22,25 miljoonaan euroon. Vuosina 2020-2021 Covid-19 -pandemia vaikutti negatiivisesti Yhtiön liikevaihdon kehitykseen merkittävästi vähentyneen asiakaskohtaisen huoltovolyymin myötä.
 
Samaan aikaan vuosina 2020-2021 Mcare onnistui kuitenkin monimerkkistrategiansa implementoinnissa Suomessa ja on voittanut uusien OnePlus-, Huawei,- HMD Nokia- sekä Xiaomi-valtuuksien kautta merkittäviä asiakkuuksia niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Nykyisen asiakaskannan vuoden 2019 volyymeillä korjattu liikevaihtotaso olisi lähes 40 miljoonaa euroa.
 
Uudet liiketoiminta-alueet
 
Mcare aloitti BuyBack -liiketoiminnan pilotoinnin vuonna 2019. Pilotissa on todennettu, että Mcaren olemassa oleva huoltoliiketoiminta tukee tätä uutta bisnesaluetta erinomaisesti. Mcarella on uutta BuyBack liiketoimintaa varten validointi-, huolto-, logistiikka-, varastointi- ja asiakaspalvelu valmiiksi olemassa. Mcaren kyky tuottaa liikevaihtoa jo olemassa olevien prosessien kautta on jopa 2-5 -kertainen verrattuna kilpailijoihin. Esimerkiksi suomalainen kasvuyhtiö Swappie on onnistunut erinomaisesti kasvattamaan liikevaihtoaan ja arvostustaan viime vuosina pelkästään BuyBack-liiketoiminnan alueella.
 
Asiakkaiden palautteen perusteella Mcare loi Apple-laitteille oman elinkaaripalvelutuotteen (SLA+). Palvelun hinnoitteluun liittyvien kysymysten takia palvelua pilotoitiin useita vuosia. Pilotissa kerättiin tärkeää dataa elinkaaren aikaisista kustannuksista ja varmistettiin tuotteen riittävä kannattavuus. Pilotin perusteella Mcare päätti ottaa SLA+ -tuotteen ja palvelut osaksi omaa tulevaisuuden strategiaansa. Vuoden 2021 aikana elinkaaripalveluiden (SLA+) myyntiä ja jakelua varten on solmittu merkittäviä sopimuksia.
 
Mcarella on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jossa kaikki liiketoiminta-alueet kiihdyttävät ja tukevat muita liiketoiminta-alueita sekä luovat merkittävästi synergiaetuja toisilleen.
 
Yhtiön liikevaihtotavoitteet ja markkina
 
Vuodelle 2022 Yhtiö tavoittelee 33 miljoonan euron liikevaihtoa kannattavuuden samalla parantuessa. Yhtiö tavoittelee myös voimakasta kasvua uuden strategian mukaisten liiketoiminta-alueiden tukemana ja oletetun Covid-19 -pandemian hellittämisen seurauksena. Yhtiö olettaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 n. 56 miljoonaan euroon.
 
Mcaren tavoitettavissa olevien markkinoiden koko Pohjoismaissa oletetaan olevan yli kolme miljardia euroa vuosittain. Mcare tavoittelee vähintään 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan 4-5 vuoden kuluessa, joka on pohjoismaisesta kokonaismarkkinasta ainoastaan reilu 3 %. 
 
Exit-skenaariot
 
Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on kasvattaa Yhtiön arvoa mahdollisimman tehokkaasti, niin että Yhtiön osakkeet voidaan myydä arviolta vuosien 2024-2025 aikana kokonaisuudessaan tai Yhtiö on mahdollista listata pörssiin. Yhtiö näkee, että Yhtiön arvostustaso on erittäin houkutteleva tulevaisuuden kasvunäkymistä ja pilotoitujen elinkaaripalvelu- ja BuyBack-liiketoiminnan kasvupotentiaalista johtuen.

Plattakuva.png 432.35 KB
tai

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

Kysymykset ja vastaukset

Täältä löydät muiden sijoittajien kysymiä kysymyksiä ja ylläpitäjien antamia vastauksia. Q&A on tarkoitettu sellaisille kohdeyhtiötä koskeville kysymyksille, joihin ei löydy vastauksia osakeannin sijoitusmateriaaleista (sijoitusmuistio, markkinointiliite tai perustietoasiakirja). Käythän materiaalit läpi, ennen kuin lähetät kysymyksesi.
Emme valitettavasti voi vastata muihin, kuin kohdeyhtiötä koskeviin kysymyksiin tällä foorumilla. Kierroksen etenemiseen ja sijoituksen tekemiseen liittyvät ja kaikki muut kuin kohdeyhtiölle osoitetut kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@springvest.fi.
Voit lähettää oman kysymyksesi kirjautumalla sisään
×