Finbiosoft on lanseerannut vuonna 2015 markkinoiden ensimmäisen pilvipalvelupohjaisen ohjelmistoratkaisun, jonka avulla diagnostiikkatestien valmistajat saavat tuotteensa nopeammin markkinoille, ja vastaavasti laboratoriot saavat otettua kustannustehokkaasti käyttöönsä alan parhaat diagnostiikkamenetelmät. Yhtiön näkemyksen mukaan Validation Manager -palvelu on markkinoiden ylivoimaisesti kehittynein ratkaisu. Se kykenee todistetusti merkittävällä tavalla tehostamaan asiakkaidensa kilpailukykyä (jopa 95 % aikaetu). Innovaatio on ainutlaatuinen, sillä Finbiosoft on markkinoiden ainoa toimija, joka on kyennyt kehittämään ja kaupallistamaan pilvipalvelupohjaisen tuotteen, joka soveltuu diagnostiikkatestien suorituskyvyn osoittamiseen diagnostiikan alueesta ja teknologiasta riippumatta, ja jota voidaan myydä niin testivalmistajille kuin laboratorioille.

Yhtiö on viime vuosina panostanut voimakkaasti Validation Managerin kokonaisvaltaiseen laajentamiseen ja viimeistelyyn. Vuoden 2015 lanseerauksen jälkeen tuote on laajentunut molekyylidiagnostiikan lisäksi palvelemaan koko muutakin diagnostiikkakenttää. Tuote soveltuukin tänä päivänä kaikkien suurimpien diagnostiikan segmenttien käyttöön (mm. kliininen kemia, immunodiagnostiikka, molekyylidiagnostiikka). Humaanidiagnostiikan (ihmisdiagnostiikan) lisäksi tuotetta voidaan käyttää myös ympäristö-, elintarvike- sekä eläindiagnostiikan tarpeisiin. Validation Manager on erinomaisesti skaalautuva pilvipalvelu, jonka merkittävimmät tuotekehitykseen liittyvät ponnistelut ja riskit on ohitettu, ja se on saavuttanut riittävän teknisen maturiteetin laajamittaiseen kansainväliseen kaupallistamiseen.

Validation Managerin kiinnostavuutta on lisännyt merkittävästi vuonna 2017 voimaan astunut uusi, Euroopan laajuinen diagnostiikka-alan yrityksiä ja kliinisiä laboratorioita velvoittava lainsäädäntö (IVDR). Se velvoittaa kaikkia diagnostiikkavalmistajia rekisteröimään uudelleen kaikki jo markkinoilla olevat (vanhat) diagnostiikkatestinsä ja vaatii useimmissa tapauksissa entistä merkittävästi laajempien validointien tekemistä. Asiantuntijoiden mukaan tästä on arvioitu syntyvän jopa 5 miljardin euron kustannukset seuraavan viiden vuoden aikana. Validation Manager on täsmäratkaisu tämän työn automatisointiin ja kulujen vähentämiseen. Uusi pakottava lainsäädäntö kasvattaa merkittävästi Finbiosoftin liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhtiö on aloittanut tuotteen myynnin Suomessa ja Saksassa, ja sen vuoden 2017 liikevaihto yli nelinkertaistui (+330 %) edelliseen vuoteen nähden. Validation Manager -palvelu on vuoden 2017 aikana saavuttanut Suomessa de facto-aseman ja sen asiakkaisiin kuuluu mm. Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien laboratoriot sekä koko Pohjois-Suomen alue. Yhtiö on solminut useita merkittäviä kansainvälisiä referenssiasiakkuuksia alan suurimpien yhtiöiden (kuten bioMérieux,Limbach Group, Synlab Group) kanssa. Validation Manager -palvelu on saanut ylistävää palautetta näiltä asiakkailta. 

Tiiviin asiakassuhteen lisäksi Finbiosoft on sitouttanut useimmat referenssiasiakkaansa myös pitkäjänteiseen markkinointiyhteistyöhön.  Kumppanuus yhden Saksan suurimmista laboratorioketjuista, Limbach Groupiin kuuluvan, MVZ Dr. Stein + Kollegen -laboratorion kanssa on ollut merkittävä ja onnistunut virstanpylväs Saksan markkinan avaamiseksi. Markkinointiyhteistyön osana yhtiö on päässyt aktiiviseen neuvotteluyhteyteen lähes kaikkien Limbach-ryhmän muiden laboratorioiden kanssa (n. 30 itsenäistä laboratoriota). Onnistuneet tulokset Saksan konservatiivisessa markkinassa alan merkittävän referenssitoimijan kanssa ovat osoitus siitä, että tuote on lunastamassa lupaustaan alan parhaana ratkaisuna. Näyttöjensä ansiosta, Finbiosoft on parhaillaan etenemässä lupaavasti myös toisen merkittävän laboratorioketjun, Synlabin kanssa. Synlab Group on koko Euroopan johtava laboratoriopalveluntarjoaja. Sillä on palveluja 35:ssä maassa, yli 19 000 työntekijää, 500 miljoonaa testitulosta vuosittain ja n. 1,7 miljardin euron liikevaihto.

Yhtiö on lisäksi solminut kumppanuuksia useiden diagnostiikkavalmistajien kanssa. Medix Biochemican ja Forendo Pharman kanssa Finbiosoft on mukana rakentamassa suomalaista klusteria maailmanlaajuisesti erittäin nopeasti kasvavan ns. kumppanuusdiagnostiikan (companion diagnostics) alueella, ja pyrkii tuomaan ratkaisuaan saataville tätä kautta myös lääkeyhtiöille. 

Kansainvälisesti merkittävin avaus on kumppanuus ranskalaisen bioMérieux:n kanssa. Globaalia liiketoimintaa yli 150 maassa harjoittava bioMérieux on diagnostiikka-alan yksi perinteisimmistä ja johtavista toimijoista, jonka nykyinen markkina-arvo on n. 7,5 miljardia ja liikevaihto 2016 n. 2,1 miljardia euroa. Yhtiöiden strategisella yhteistyöllä edistetään mm. Validation Manager -ohjelmistopalvelun käyttöönottoa bioMérieux:n omille laboratorioasiakkaille. Kumppanuus alan globaalin jättiläisen kanssa mahdollistaa Finbiosoftille erittäin houkuttelevan oikotien ja kanaviston bioMérieux:n 150 maata ja lähes 90 000 laiteasennusta kattaviin asiakaslaboratorioihin maailmanlaajuisesti. Finbiosoft uskoo, että se voi toistaa samankaltaisen yhteistyömallin lähes minkä muun ison testivalmistajan kanssa tahansa, ja on jo aloittanut neuvottelut valittujen suurten yritysten kanssa.
tai

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

Kerätty pääoma
159%
Kierros päättynyt
Lataa sijoitusmateriaalit:
Merkintäaika:22.1.2018 16.45 - 2.3.2018 23.59
Merkintähinta:1,20 € kpl
Vähimmäismäärä:1 000 000,80 €
Enimmäismäärä:3 000 000 €
OsakelajiÄänivallaton B-sarjan osake
Yhtiön arvostusYhtiön arvostus ennen Osakeannin toteuttamista on Yhtiön näkemyksen mukaan 7.306.800 euroa ja Yhtiön arvostus Osakeannin jälkeen on 10.306.800 euroa (olettaen, että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä). Arvostus on laskettu kertomalla Yhtiön osakemäärä Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla.
Tarjottava omistusosuusn. 29,1 prosenttia (olettaen, että osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Osakeoptioiden omistusta laimentava osuus on tuotu tarkemmin esille Sijoitusmuistiossa.)
Sijoitustuotteen tyyppiKorkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön äänivallattomiin osakkeisiin
Sijoituksen tuottomahdollisuusSijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.
LiikkeeseenlaskijaFinbiosoft Oy
JälkimarkkinaYhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen, toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
VälittäjäKansalaisrahoitus Oy