The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Toimialan ongelmat, trendit ja Yhtiön ratkaisu
 
Rocsole Oy on vuonna 2012 perustettu teknologiayhtiö, joka toimittaa leikekuvantavia tomografiasovelluksia teollisuuden prosessivalvontaan. Häiriöt prosesseissa tuottavat prosessiteollisuudessa toimiville yhtiöille korkeita kustannuksia, hiilipäästöjä ja kalliita seisahduksia tuotannossa. Rocsolen teknologian tuottama data mahdollistaa häiriötilanteiden havaitsemisen ja tulkitsemisen etuajassa sekä tätä kautta prosessien optimoinnin. Prosessien optimoinnin ja häiriöiden vähentymisen kautta Rocsolen asiakkaat saavuttavat huomattavia säästöjä ja vähentävät myös päästöjään.
 
Teollisuus on käyttänyt erilaisia tekniikoita rajapinnan havaitsemiseen, kuten tutkaa sekä radioaktiivisia ja sähköisiä lähteitä. Yhtiön käsityksen mukaan kenelläkään kilpailijalla ei kuitenkaan ole samaa nopeaa näytteenottoaikaa ja kykyä työskennellä likaantuneena eikä mahdollisuutta havaita emulsiokerroksia siinä määrin kuin Rocsolen tekniikalla.
 
Yhtiö ratkaisee teollisuuden monimutkaisia ongelmia: Teollisuus saastuttaa ja tuottaa hiilipäästöjä. Öljyteollisuus on yksi pahimmista päästöjä tuottavista aloista. Rocsole haluaa muuttaa alan suorituskyvyn merkittävästi paremmaksi, mikä on hyväksi myös planeetalle. 
 
Tavoitteet ja markkina
 
Hyvän kasvun strategiassa Yhtiö tavoittelee 15,7 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2023 ja 48,4 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2024.
 
Yhtiön asiakkaita ovat teollisen alan yritykset, erityisesti isot, kansainväliset öljyntuottajat kuten Shell, Equinor, ExxonMobil, Suncor, Petronas ja moni muu. Muita teollisen alan nykyisiä sekä tulevia asiakassegmenttejä ovat mm. kemikaaliteollisuus, kaivosteollisuus, paperiteollisuus ja elektroniikkateollisuus., esim. Procter & Gamble, Ecolab, Samsung ja Syngenta.  Kaikissa näissä mittalaitteiden likaantuminen aiheuttaa kustannuksia ja vaikeaa prosessin hallittavuutta.
 
Teollisuuden automatisointi on merkittävässä kasvussa. Kun lasketaan anturit ja data-analytiikka yhteen, nykyisen globaalin markkinan koon on arvioitu olevan yli 14 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja sen on ennustettu kasvavan lähivuosina yli 32 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoon.
 
Exit-skenaariot
 
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Yhtiöllä on exit-mahdollisuus seuraavan 24-36 kuukauden sisällä. Vaihtoehtona on tehdä exit toimialan sisällä myymällä Yhtiö esimerkiksi alan isolle, pörssiin listatulle yritykselle, joka toimii ohjelmisto-, laite- tai sovellusliiketoiminnassa. Yhtiö on kiinnostanut muita alan toimijoita erityisesti Pohjois-Amerikan suunnalla. Pörssinoteeraus on vaihtoehto, josta on keskusteltu oman sijoittajaverkoston kanssa hyvänä mahdollisuutena.
 
Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia
 
Yhtiön pääomasijoittajat ovat sijoittaneet Yhtiöön merkittäviä summia pääomaa. Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit) n. 9,6 miljoonaa euroa. Yhtiön nykyisiä sijoittajia ovat mm. EAKR-Aloitusrahasto Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi), Jorma Ollila, Shell Technology Ventures B.V, sekä Repsol Energy Ventures S.A. Tämä osoittaa merkittävien sijoittajien uskoa Yhtiön ja sen teknologian mahdollisuuksiin.

Plattakuva.png 604.83 KB
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
You can send your own question by logging in
×