Meneillään oleva energiamarkkinan murros kasvattaa hajautetun ja uusiutuvan energiatuotannon osuutta kokonaismarkkinasta. Globaalien kasvihuonepäästöjen ja paikallisten saasteiden haitat tukevat energiatehokkaiden ja päästöttömien tuotantomuotojen kasvua. Perinteinen uusiutuva tuotanto, kuten aurinko- ja tuulivoima, aiheuttaa energiantuotannossa ongelmia tuotannon suuren vaihtelun vuoksi. 

Convion Oy on suomalainen vuonna 2012 perustettu teknologiayhtiö. Convionin kehittämät polttokennotuotteet tukevat uusiutuvan energiatuotannon kasvua tuomalla sähköverkkoon teholähteen, joka voidaan sijoittaa lähelle käyttökohdetta. Myös biokaasua hyödyntävä Convionin polttokenno tuottaa uusiutuvaa energiaa, jota voidaan säätää ja joka on aina käytössä säästä tai vuodenajasta riippumatta.

Convion kehittää ja kaupallistaa energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä tuotteita hajautetun sähkön- ja lämmöntuotannon sovelluksiin. Tuotteet perustuvat kiinteäoksidipolttokennoteknologiaan (SOFC). Convionin historia ulottuu vuoteen 2002, jolloin Wärtsilässä aloitettiin SOFC-teknologian T&K toiminta. Vuonna 2013 Wärtsilän SOFC toiminnot, siihen liittyvä IPR ja osa henkilöstöstä siirrettiin Convion Oy:lle. Nykyään Convion on yksi maailman johtavista SOFC-teknologiaan perustuvien tuotteiden toimittajista ja omaa merkittävän patenttisalkun sekä kokemuksen alalla.

Convionin liiketoiminta perustuu tuotteiden ja palveluiden myyntiin. Pääomasijoitteisena kasvuyrityksenä Convion hakee yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa, joille Convionin tuotteet ja teknologia tarjoavat nopean kanavan kasvaville polttokennomarkkinoille. Yhteistyö globaalien yritysten kanssa tarjoaa Convionille suuria asiakkuuksia, myynti- ja huoltoverkoston sekä mahdollisen ostajan Yhtiön mahdollisessa Exit-tilanteessa. 

Convion kaupallistaa modulaarisia pienoisvoimaloita, jotka perustuvat SOFC-teknologiaan. Convion on valinnut keskittymisen järjestelmäteknologioihin sekä integraatioon ja luonut kilpailijoista poikkeavan teknologisen pohjan, joka tukee positiota suurten järjestelmien toimittajana. Uniikit kilpailuedut ovat yksinkertainen prosessiarkkitehtuuri ja rajapinnat sekä polttoainejoustavuus ja helppo skaalattavuus. 

Globaali polttokennomarkkina oli vuonna 2017 n. 669 MW. Historiallinen markkinakehitys on seurannut vuodesta 2011 aurinkoenergiamarkkinan kehitystä 15 vuoden aikaerolla. Polttokennomarkkina vuonna 2016 oli siis lähes saman kokoinen kuin PV markkina oli vuonna 2001.   Sähkön tuotantoon tarkoitettujen polttokennojen markkinan ennustetaan kasvavan vuosittain 31,4 % (CAGR); (Navigant Research). 

Vuosien 2017-2018 vaihteessa Convion siirtyi tuotteiden kaupallistamisessa vaiheeseen, jossa ensimmäiset tuotteet demonstroidaan asiakkaiden toimesta ja jossa solmitaan ensimmäiset kaupalliset toimitussopimukset. Convion hakee rahoitusta tarvittavien asiakasreferenssien toteuttamiseksi, henkilöstöresurssien kasvattamiseksi sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseksi.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Power Fund III Ky on sitoutunut merkitsemään vähintään 500.000 ja enintään 1.000.000 Antiosaketta Osakeannissa.  

Merkintäpalkkio sijoittajille on kolmen prosentin suuruinen 12.6.2018 kello 16.00 mennessä tehdyistä sijoituksista ja sen jälkeen tehdyistä sijoituksista neljän prosentin suuruinen Osakeannin loppuun saakka. 


Kysy Springvestiltä lisää sijoittamisesta Convionin osakkeisiin. 




or

Leave your contact details and we will be in touch!

Collected capital
210%
Round has ended
Download investment materials:
Merkintäaika:29.5.2018 10.29 - 30.6.2018 23.59
Merkintähinta:1 € kpl
Vähimmäismäärä:1 000 000 €
Enimmäismäärä:4 000 000 €
Sijoituksen tuottomahdollisuusSijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.
JälkimarkkinaYhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen, toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
VälittäjäSpringvest Oy
OsakelajiÄänivaltainen A-sarjan osake
Tarjottava omistusosuusn. 26,8 prosenttia (olettaen, että osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Osakeoptioiden omistusta laimentava osuus on tuotu tarkemmin esille Sijoitusmuistiossa.)
Sijoitustuotteen tyyppiKorkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön äänivaltaisiin osakkeisiin
LiikkeeseenlaskijaConvion Oy
Yhtiön arvostusYhtiön arvostus ennen osakeannin toteuttamista on 10.918.200 euroa ja Yhtiön arvostus rahoituskierroksen jälkeen on 14.918.200 euroa (olettaen, että osakeanti toteutuu täysimääräisenä)