The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

 Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeus on voimassa 17.3.2022 klo 12 asti. 
 
Toimialan trendit ja ongelmat 
 
Tällä hetkellä tehohoidossa seurataan jatkuvasti mm. sydämen ja keuhkojen toimintaa, mutta aivotoiminta jää usein monitoroinnin ulkopuolelle. Aivotoiminnan häiriöt ovat kuitenkin yleisiä teho-osastolla ja niitä ilmenee jopa 50-80 prosentilla potilaista. Häiriöt voivat aiheutua lukuisista eri syistä ja vaativat usein välitöntä hoidollista reagointia. 
 
EEG:n (aivosähkökäyrän) avulla aivotoimintaa voidaan seurata jatkuva-aikaisesti ja tämän on osoitettu parantavan potilaan hoitoa ja ennustetta. EEG:n hyödyntämistä rajoittaa kuitenkin mittauksen tulkintaan tarvittavan osaamisen puute tehohoitoympäristössä. 
 
Yhtiön uniikki ratkaisu 
 
Cerenion Oy tarjoaa aivosähkökäyrän (EEG) tulkintaan perustuvaa C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmistoa helpottamaan tehohoitopotilaiden aivotoiminnan mittaamista. C-TrendTM on pitkäjänteiseen tieteelliseen ja kliiniseen tutkimukseen pohjautuva teknologia, joka tiivistää koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäen EEG-mittausdatan helposti tulkittavaan muotoon. 
 
Menetelmä on uniikki eikä vastaavanlaista Yhtiön tiedon mukaan löydy markkinoilta. Teknologia hyödyntää ainutlaatuisella tavalla EEG-piirteitä, joiden on tutkimuksissa osoitettu paljastavan, onko tajuttomien ja nukutettujen tehohoitopotilaiden aivotoiminta normaalia vai poikkeavaa. Yhtiön tuotteet vastaavat aitoon asiakastarpeeseen ja auttavat parantamaan sekä hoidon laatua että vähentämään hoidon kustannuksia. 
 
Isot kasvumahdollisuudet 
 
Yhtiön potentiaalisiin asiakkaisiin kuuluvat sekä EEG-mittalaitteita että potilasmonitoreita valmistavat yritykset, jotka integroivat C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmiston osaksi omaa EEG-tuotettaan ja toimivat tuoteintegraation markkinoille tuojina. Alalla toimivia yrityksiä ja siten Yhtiön potentiaalisia asiakkaita ovat muun muassa GE Healthcare, Philips Healthcare, Medtronic, Nihon Kohden, Mindray, Bittium, Natus ja Masimo. Yhtiö on jo lisensoinut C-TrendTM -teknologian suomalaiselle Bittiumille. Lisäksi Yhtiöllä on yhteistyösopimus suuryritys Nihon Kohdenin kanssa. 
 
Yhtiön tulevaisuuden kasvumahdollisuudet näyttävät positiivisilta. Hyvän kasvun strategiassa Yhtiö tavoittelee 14 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2026 ja voimakkaan kasvun strategiassa liikevaihtotavoite on 25 miljoonaa euroa vuodelle 2026. 
 
Exit-skenaariot 
 
Yhtiö arvioi, että todennäköisin exit-skenaario on Yhtiön myynti suurelle EEG-mittalaite- tai potilasmonitorivalmistajalle, joka haluaa saada merkittävän kilpailuedun EEG- ja potilasmonitorimarkkinoilla ja/tai rajoittaa kilpailijoidensa toimintaa. Yhtiön arvion mukaan exit-skenaario voisi toteutua vuosien 2024-2026 aikana. 
 
Kansainvälisillä EEG-laitemarkkinoilla on arvioiden mukaan noin 30 erilaista toimijaa. Tästä arvioidusta määrästä, vain Ceribell operoi Yhtiön kanssa vastaavalla toiminta-alueella tehohoidon vaativassa ympäristössä tarjoten EEG-tallenteen lisäksi seurantaa helpottavia kvantivatiivisia parametrejä. Kolme vuotta Yhtiötä aiemmin liiketoimintansa aloittanut Ceribell on kasvanut nopeasti Yhdysvaltain markkinoilla ja tänä päivänä yrityksen valuaatio on jopa satoja miljoonia dollareita Yhtiön arvion mukaan. Ceribellin kaltaisten toimijoiden vahva menestys on hiljalleen muuttamassa aivomonitorointimarkkinoiden valtasuhteita, mikä on lisännyt perinteisten alan toimijoiden kiinnostusta Yhtiötä kohtaan mahdollisen yrityskaupan näkökulmasta. 
 
Merkintäpalkkio 
 
Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio perjantaihin 25.3.2022 kello 23.59.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 25.3.2022 kello 23.59.59 jälkeen tehdyistä sijoituksista osakeannin loppuun saakka.

Plattakuva.jpg 78.51 KB
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
Mistä johtuu ero pre-money-valuaatiossa kierroksen materiaaleissa verrattuna allekirjoitettavaan sijoitus- ja osakassopimukseen?
Sijoitus- ja osakassopimuksessa kohdassa 1. Sijoitussitoumus mainittu Yhtiön arvostus ennen rahoituskierrosta (12.937.432,5 euroa) on virheellinen. Oikea luku ja Yhtiön arvostus ennen rahoituskierrosta on 11.740.755 euroa. Sijoitusmateriaaleissa luku on kirjattu oikein.
Asiakas kysyy: "Miten Cerenion on huomioinut tai toiminut vähentämään sitä riskiä, ettei Yhtiön oma teknologia tai patentit rikkoisi kilpailijoiden esim. Ceribellin mahdollisia patentteja?"
Voimassa olevien patenttien huomioiminen yhtiön liiketoiminnassa on kriittisessä roolissa. Seuraamme kilpailijoiden ja muiden tahojen Yhtiön teknologiaan liittyviä uusia patentteja ja patenttihakemuksia automaattisella monitorointityökalulla. Työkalu mahdollistaa uuden IPR:n seuraamisen maailmanlaajuisesti pitäen sisällään länsimaiden lisäksi mm. Kiinan, jossa lukumäärällisesti uudet patentit ovat nopeassa kasvussa. Lisäksi teetämme Yhtiössä uusien, mahdollisesti patenttihakemukseen johtavien innovaatioiden yhteydessä ulkopuolisella patenttitoimistolla uutuustutkimuksen, jolla kartoitetaan keksinnön patentoitavuutta sekä mahdollista päällekkäisyyttä voimassa olevien patenttien kanssa. Patenttihakemuksen lähetyksen jälkeen saamme raportin ulkopuoliselta tutkijalta hakemuksen mahdollisesta päällekkäisyydessä olemassa olevan IPR:n kanssa. Lisäksi uusien tuotteiden tapauksessa teemme tarvittaessa erillisen freedom-to-operate -tutkimuksen, jolla selvitetään rikkooko kyseinen teknologia olemassa olevia patentteja. 
Saisiko tarkan kuvauksen patenttisuojasta? Mitä on patentoitu? Onko patentteihin avattu koko teknologia, onko riskiä, että jotain pientä osaa muuttamalla kilpailija pystyisi kopioimaan ohjelmiston? Onko yhtiön arvo patenteissa vai jossain muussa?
Patenteilla on suojattu mm. Yhtiön C-Trend -teknologian menetelmää (EEG:n hidasaaltotoiminnan hyödyntämistä aivotoiminnan arvioimisessa), teknologian taustalla olevien algoritmien osia sekä menetelmän hyödyntämistä hoidon yhteydessä (esim. tilanteessa, jossa aivotoimintaa pyritään parantamaan vaikkapa sähköstimulaatiolla). Lisäksi osa jätetyistä patenttihakemuksista ei ole vielä julkisia. 

Patenteissa ratkaisua ei avata kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan niiltä osin, että sen voidaan tunnistaa kuvaavan Yhtiön teknologiaa. Näin ollen teknologian kopiointi patenttien pohjalta ei ole mahdollista, mutta silti patentit estävät Yhtiön käsityksen mukaan laajasti samaan tarkoitukseen suunnattua kilpailevaa teknologiaa kaupalliselta toiminnalta. Yhtiön arvo ei pohjaudu missään nimessä pelkästään patentteihin, vaan sen muodostavat lisäksi osaavat työntekijät, olemassa olevat asiakkaat, kaupalliset sopimukset, tuotteelle kerätty kliininen näyttö ja aineistot, CE-merkitty tuote, sertifioitu laatujärjestelmä jne. Patentit ovat kuitenkin merkittävässä osassa Yhtiön arvonmäärityksessä mm. tulevan mahdollisen exit-vaihtoehdon tapauksessa, jossa Yhtiö myydään suurelle EEG-mittalaite- tai potilasmonitorivalmistajalle. Tällöin patentit antavat valmistajalle potentiaalisesti merkittävän kilpailuedun ja vapauden toimia markkinoilla.
Miten tämä patenttisuojattu EEG:n hidasaaltotoiminnan hyödyntämistä aivotoiminnan arvioimisessa poikkeaa siitä mitä Ceribell tekee. Eikö heidän ratkaisu mittaa juuri samoja tekijöitä? Ceribell on myös rekisteröinyt lukuisia patentteja koskien itse mittalaitteiden toimintaa ja kalibrointia, voivatko nämä patentit aiheuttaa ongelmia oman hardwaren sekä softwaren osalta - onhan kuitenkin oleellista, että anturit ovat kalibroitu oikein ja kuinka monella tapaa voi EEG tuloksia mitata, eikö aivojen aktiivisuus ole kuitenkin yksi ja sama tekijä? Ceribell patentit: https://patents.justia.com/assignee/ceribell-inc
Ceribellin julkiset patentit ja patenttihakemukset keskittyvät epileptisen purkaustoiminnan tunnistukseen, heidän omaan elektrodiratkaisuun sekä tapaan mitata elektrodi-impedansseja. EEG on menetelmänä jo sata vuotta vanha ja tämän vuoksi mittaukseen liityvien perustavanlaatuisten teknologioiden, kuten elektrodien ja niiden impedanssien mittausten suojaus laajasti on vaikeaa. Sama koskee epileptisen purkausten tunnistusta, johon on julkaistu erilaisia menetelmiä jo vuosikymmeniä. Tämän vuoksi uudet patentit keskittyvät tyypillisesti suojaamaan valmistajan omaa spesifiä tapaa ratkaista näitä tunnettuja ongelmia ja estää näin oman teknologian tarkka kopioiminen. Tämä on myös Yhtiön käsitys Ceribellin patenttien osalta; ne suojaavat heidän omaa teknologiaansa ja tapaa ratkaista yllä mainittuja ongelmia, mutta eivät estä laajasti muita ratkaisuja EEG-mittaukseen tai analysointiin liittyen. Mainittakoon vielä, että Ceribellin patentit eivät Yhtiön käsityksen mukaan käsittele millään tavalla EEG:n hidasaaltotoimintaa. Emme näin näe kyseisillä patenteilla olevan päällekkäisyyttä Yhtiön omien patenttien kanssa tai rajaavan merkittävästi Yhtiön toimintaa. 
Miksi Yhtiö hankkii puolet Juuson osakkeista? Onko joku sopimus, että Juuson on pakko luopua niistä, vai mitä siinä on taustalla? "Juuso ja Yhtiö ovat sopineet, että Yhtiö tai muu Yhtiön määrittelemä taho tulee hankkimaan 50 % Juuson omistamista A- osakkeista (yht. 456.750 kpl), jotka vastaavat 5,8 % Yhtiön kaikista tämän hetken osakkeista (7.827.170 kpl). Hankintahinta on Juuson osakkeista maksama alkuperäinen merkintähinta (262,50 euroa). Varsinaista päätöstä hankinnasta ei ole kuitenkaan vielä tehty yhtiökokouksessa.”
Kyseessä on yhteisymmärryksessä tehty sopimus, jossa Juuso luopuu osasta osakkeitaan poistuessaan yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Juuso jatkaa kuitenkin yhtiön neuvonantajana, jonka kautta hänen osaamisensa on jatkossakin Yhtiön hyödynnettävissä. 

Mitkä ovat Cerenionin ja Ceribellin ohjelmistoratkaisujen merkittävimmät erot? Kuinka ohjelmistojen patentit eroavat toisistaan? Mitkä ovat Ceribellin merkittävimmät asiakkaat / kumppanit?
Ceribellin ohjelmisto keskittyy toistaiseksi ainoastaan epileptisen purkaustoiminnan tunnistamiseen. C-Trendiä voidaan tämän lisäksi käyttää neurologisen ennustearvion tekemiseen sekä purskevaimentumailmiön ja aivojen hapenpuutteen seurantaan. Tämän vuoksi näemme, että ohjelmistoilla on merkittäviä eroavaisuuksia. Patenttien eroavaisuuksia on käsitelty aiemman kysymyksen yhteydessä. Yhtiön käsityksen mukaan Ceribellillä on asiakkaana lukuisia sairaaloita Yhdysvalloissa ja se toimii näiden kanssa suoraan ilman välissä olevia kolmansia osapuolia. 

Mitä käytännössä tarkoittaa, että Nihon Kohden on tehnyt "ennakkohankinnan" tuotteesta? Millä aikataululla tämän odotetaan realisoituvan varsinaiseksi hankinnaksi?
Nihon Kohdenin kanssa molemminpuolinen tavoite on päästä kaupalliseen sopimukseen vuoden 2022 aikana. Muiden neuvottelujen osalta emme pysty tarkkaa aikataulua vielä määrittelemään. Käynnissä olevien neuvottelujen odotetaan edistävän toimintaa laajasti Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. 

Tuote on jo käytössä useissa sairaaloissa Euroopassa ja Lähi-idässä. Ovatko nämä asiakkaat tulleet Bittiumin kautta, vai kuinka?
Kyseiset sairaalat ovat Bittiumin asiakkaita sekä potentiaalisia asiakkaita, joilla tuote on testikäytössä. Heillä on käytössä BrainStatus-tuote, jossa on mukana C-Trend –ohjelmisto. 

Onko FDA-luvan jättämisen aikataulusta tarkempaa arviota? Mitkä seikat tähän vaikuttavat? Kuinka todennäköisenä Yhtiö pitää FDA-luvan saamista vuonna 2023?
FDA-hakemuksen jättämisen aikatauluun vaikuttaa ensisijaisesti tuotteen kliinisen validaation riittävyys FDA:lle. Tältä osin vaatimuksissa tiedetään olevan eroja FDA:n ja CE-merkinnän välillä. Yhtiön tämän hetkisen käsityksen mukaan vaatimukset pystytään kuitenkin täyttämään siten, että pidämme Yhdysvaltojen markkinoille pääsyä vuonna 2023 todennäköisenä. 

Miksi Nihon Kohden/Bittium/maailman suurimpiin lukeutuva EEG-mittalaitevalmistaja ei ole sijoittanut yhtiöön? Onko tästä ollut ylipäätään neuvotteluja?
Yhtiölle on tarjottu sijoitusta myös yrityspuolelta. Tällaisiin sijoitukseen liittyy tyypillisesti kuitenkin ehtoja, joiden kautta sijoittava yritys saa kilpailuedun ja/tai pääsee vaikuttamaan Yhtiön toimintaan. Olemme katsoneet nämä ehdot strategisesti haastaviksi, jonka vuoksi olemme päätyneet rahoittamaan Yhtiön toimintaa muilla keinoilla.
"Yhtiö arvioi, että yllä esitetyillä lisensointimalleilla keskimääräinen vuosittainen liikevaihto yhtä teho-osastoa kohden on noin 16.000 euroa." Minkälaisista katteista tässä suurin piirtein puhutaan?
Koska kyse on Yhtiön osalta puhtaasta ohjelmistotuotteesta, arvioimme katetuottoprosentin asettuvan 80-90 %:n välille.
Ceribelillä näyttää myös olevan EEG-mittaukseen panta. Onko tietoa, myykö Ceribell aina myös tämän hardwaren, vai lisensoivatko myös softaa asiakkailleen?
Yhtiön käsityksen mukaan Ceribellin tuote tarjotaan tällä hetkellä aina kokonaisuudessa sairaaloille, eikä softaa lisensoida erikseen toisille yrityksille.
Perustuuko Cerenionin ohjelmisto datamallinnukseen, vai onko se asiantuntija-/sääntöpohjainen?
C-Trend perustuu datamallinnukseen koneoppimisen avulla.
The round has ended - The question form has closed
×