The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

 Yhtiön ratkaisu 
 
Vapaus Bikes Finland Oy (Vapaus) perustettiin vuonna 2018 tarjoamaan yrityksille ja yhteisöille ympäristöystävällisiä ja helppokäyttöisiä ”avaimet käteen” -liikkumisratkaisuja. Vapauden pääliiketoiminta on työsuhdepyöräpalvelu, yhtiö on kasvanut voimakkaasti viimeisen 18 kuukauden aikana. Vapauden liikevaihto vuonna 2021 oli 4,4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 Yhtiö tavoittelee noin 20 miljoonan euron liikevaihtoa. 
 
Energiamurros, liikenteen automaatioratkaisut ja uuden sukupolven sähköiset kulkuvälineet luovat otollisen maaperän Yhtiön kehittämälle palvelulle ja digitaaliselle alustalle. Mikroliikkumisen välineet lisääntyvät ympäri maailmaa ja pyöräily on vaikuttavin kulkuväline kaikista ajoneuvoista. Uusia pyöriä myydään Euroopassa enemmän kuin uusia autoja rekisteröidään. Erityisesti sähköpyörät muuttavat tapaa, jolla ihmiset liikkuvat tulevaisuudessa. 
 
Yhtiön tuotteelle on vahva kysyntä 
 
Lähes 100 % Vapauden asiakkaista tulee niin sanotun in-boundin kautta, jossa asiakas ottaa itse yhteyttä Vapauden tiimiin. Yhtiö erottuu kilpailijoista ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden sekä edistyneen teknologiansa ansiosta: Vapaus pystyy tarjoamaan saumattoman kokemuksen palvelun rekisteröinnistä pyöräilyyn. Yhtiöllä on erinomainen asiakastyytyväisyys. 
 
Yhtiöllä on yli 750 yritysasiakasta. Referenssiasiakkaita ovat mm. Telia, EY, Digia, Granlund, Afry, Sweco, Amer Sports, Futurice, Ramboll, Yara ja Ensto. Yhtiön asiakkaiden vastuullisuustyö helpottuu, sillä työsuhdepyörän käyttöönotto osoittaa, että työnantaja osallistuu konkreettisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja samalla tarjoaa työntekijöiden arvostaman edun. 
 
Kasvutavoitteet 
 
Suomessa kasvu tulee uusien yritysasiakkaiden kautta ja edun piirissä olevien työntekijöiden konversiota kasvattamalla. Yhtiön tavoitteena on myös laajentua Ruotsiin viimeistään vuoden 2023 alussa, minkä jälkeen tavoitteena on laajentuminen Ranskaan ja/tai Saksaan. Hyvän kasvun skenaariossa Yhtiön liikevaihtotavoite vuodelle 2025 on 98,8 miljoonaa euroa. Tämä tavoite on saavutettavissa jo yksistään Suomen markkinoilla. Mikäli go-to-market Ranskan ja/tai Saksan markkinoille onnistuu, ovat huomattavasti kunnianhimoisemmat tavoitteet mahdollisia. 
 
Exit-skenaariot 
 
Yhtenä exit-vaihtoehtona on Yhtiön listautuminen julkiselle markkinapaikalle, jolloin Yhtiö voi vauhdittaa kasvua Euroopan markkinoilla listautumisannin eli IPO:n avulla. Exit-vaihtoehtona on myös Yhtiön myynti pääomasijoittajalle, leasing-yhtiölle tai mikroliikkumismarkkinan toimijalle. Yhtenä ison kokoluokan verrokkitransaktiona voi mainita Bikeleasing.de:n julkisen kaupan, jossa Borckhaus Technologies AG osti enemmistöosuuden yhtiöstä marraskuussa 2021 300 miljoonan euron valuaatiolla. Vuoden 2021 ensimmäisen 9 kuukauden aikana Bikeleasingin liikevaihto oli IFRS:n mukaan 51,5 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate (EBITDA) 24,2 miljoonaa euroa. 
 
Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia 
 
Yhtiön pääomasijoittajat ovat sijoittaneet Yhtiöön merkittäviä summia pääomaa. Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit) noin 3,25 miljoonaa euroa. Yhtiön merkittäviä sijoittajia ovat mm. Superhero Venture Fund 2020 Ky, Leena Niemistö, Timo Lappi, Prunex Oy, Kari Niemistö sekä Juhani Elomaa. 
 
Merkintäpalkkio 
 
Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio perjantaihin 23.9.2022 kello 23.59.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 23.9.2022 kello 23.59.59 jälkeen tehdyistä sijoituksista.

plattakuva.png 692.69 KB

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
Kuinka monta uutta asiakasyritystä ja kuinka iso konversio % tarvitaan Hyvän kasvun Skenaarion toteutumiseen?
Hyvän kasvun skenaario tarkoittaa noin suunnilleen näitä raameja:

15 % konversiolla 3 200 y-tunnusta yhteensä. Nyt 700+ eli noin 2 500 uutta.
19 % konversiolla 2 750 y-tunnusta yhteensä eli 2 050 uutta.

Yksi trendi, joka tulee vaikuttamaan y-tunnusten määrään, on työntekijöiden määrän keskiarvon kehitys. Ennakoimme, että jatkossa yhä useampi pienempi työnantaja on liikkeellä, joten tämä pienentää työntekijöiden määrän keskiarvoa ja vastaavasti lisää tarvittavien y-tunnusten määrää.

Asiakas kysyy: Oletteko pystyneet ja minkä verran hankkimaan asiakkuuksia suoraan kilpailijoilta?
Markkina kasvaa sen verran vauhdikkaasti, että emme ole edes yrittäneet. Uuden asiakkaan saaminen markkinoilta on paljon helpompaa ja viisaampaa resurssien käyttöä kuin kilpailijoilta hakeminen tässä vaiheessa. Vastaavasti sama meillä, että yksikään lanseerattu asiakas ei ole vaihtanut.
Materiaalin mukaan tilaus ja toimitus tapahtuu 1-3 viikossa. Tuttuni oli käyttänyt Vapauden palvelua ja valinnut Canyonin pyörän, käsittelyaika olisi ollut 6-8 viikkoa, puhelimitse tilaus pystyttiin tekemään heti. Voitteko avata, että mistä tämä johtuu? Vai onko tavallista, että odotetaan noin kauan?
Meillä iski keväällä poikkeuksellinen piikki, jossa sekä pyörien toimitusajat, että leasing-yhtiön kyky käsitellä sopimuksia menivät tukkoon samalla hetkellä, kuin meidän oma asiakaspalvelumme oli erittäin ruuhkautunut. Odotuksien hallinnan vuoksi viestimme varsin pitkiä mahdollisia käsittelyaikoja, kunnes saimme paremman tilannekuvan. Eli varsin poikkeuksellinen tilanne oli tuo.
Mitä nämä kumppaniliikkeet on, joista Vapaus pyörät hankkii, onko ne Intersportteja ja vastaavia, vai minkälaisia liikkeitä?
Meidän kumppaniliikkeet ovat kaikki allekirjoittaneet sopimuksen Vapauden kanssa. Listaa kumppaneista löytyy täältä:
1. Sijoitumuistion sivulla 71 kerrotaan, että "Elokuussa 2022 Yhtiö sai 1,2 miljoonan euron SVEA-2 lainan, jonka myötä pääoma riittää toimintaan Q2/2023 saakka." Eli onko Q3/2023 tulossa seuraava osakeanti? 2. Entä mihin viittaa seuraa lause, s. 72: "Yhtiö arvioi, että lisäpääomarahoitusta tarvitaan, jos Yhtiön hallitus hyväksyy merkittävän uuden avauksen syyskuun 2022 jälkeen."
1. Toiminnan kausiluonteisuuden vuoksi syksy on aina luonnollinen aika varmistaa seuraavan vuoden ja erityisesti Q2:n vaatima rahoitus. Q3 / 2023 osalta ei ole päätetty osakeantia, mutta se on toki mahdollinen.

2. Nyt haettava 5M pääoma riittää Suomen ensi vuoden tavoitteiden saavuttamisen lisäksi myös Ruotsin ns. soft launchiin. Mikäli yhtiö arvioi jonkin muun merkittävämmän investoinnin olevan tarpeellinen, on silloin myös lisärahoitus tarpeen. Yhtiöllä ei ole valmisteilla tällaista hanketta tällä hetkellä.
Miten yhtiö näkee liikevaihdon kehittyvän loppuvuodesta, kun sesonki ajoittuu ilmeisesti vahvasti kevääseen?
Loppuvuoden ennusteen mukaisesti olemme saavuttamassa hieman yli 20Meur liikevaihdon. Syksy on yleisesti hiljaisempi, mutta meillä on vastaavasti muutama isompi lanseeraus ajoittumassa syksylle.
Saako Vapaus toimistomaksua pyörästä, jos pyörä ostetaan kertamaksulla? Ja onko niin, että tällaisia kertaostoksia (eli EI leasingin kautta meneviä) on aivan minimaalinen osa pyöristä, vai onko niitä esim. 1/3 pyöristä tms?
On tosiaan ihan minimaalinen osa, eikä niistä tule toimistomaksuja. 
Millä perusteilla suuryritys valitsisi teidän palvelukonseptin, esimerkiksi palvelua täysin kuluttomasti tarjoavan palveluntarjoajan sijaan? Esimerkiksi yhtiö, josta 1000 työntekijää hankkivat pyörän, kustantaa palvelumallillanne (14€/kk/pyörä) kuukaudessa työnantajalle 14 000€.
Pilkomme tämän vastauksen osiin - Ensimmäisenä vastauksena, että esim. EY ja Telia ovat jo valinneet meidät. Lisäksi meillä on noin 8 000  hengen julkinen organisaatio on valinnut Vapauden palvelun. Eli voimme jo todeta, että asiakkaat todistetusti kokevat palvelun olevan tuon kustannuksen arvoinen.
 1. Asiakkaalle koituvat kustannukset voidaan jakaa suoriin (eli esim. meidän toimistomaksu) ja epäsuoriin eli asiakkaalle tuleva työ, osaamisen hankkiminen, riskit yms. Silloin kun Vapauden tarjoama hyöty epäsuorien kustannusten huomioimisessa on suurempi kuin koituva suora kustannus, valitsee asiakas mieluummin Vapauden.
 2. Valitsemalla Vapauden palvelun, asiakas voi olla varma, että heidän vaivansa ja riskinsä minimoituvat.
 3. Täysin suoria kuluja sisältämätön palvelu ei sisällä myöskään rahoitusta. Esitetty 1 000 pyörän esimerkki sitoisi nykyisillä pyörien hankintahinnoilla 3 000 000€ yrityksen kassavaroja.
 4. Maksuttomassa ratkaisussa herää myös kysymys, että kun työpaikan vaihtuvuus voi olla esim. 10 %, niin millä toimintamallilla ko. työpaikka hankkiutuu vuosittain eroon noin sadasta pyörästä? Vapauden palvelussa on ratkaisu myös tähän.
 5. Täysin suoria kuluja sisältämätön vaihtoehto ei uskoaksemme sisällä pyörille vakuutusta. Vapaus Työsuhdepyörän laaja vakuutus korvaa varkauden, ilkivallan ja onnettomuudet sekä kotimaassa että työntekijän lomamatkoilla. Lisäksi tarjoamme monipuolisesti asiakaspalvelua sekä työnantajalle että työntekijöille.

Mihin asioihin perustetta väitteenne ainutlaatuisesta palvelukonseptista? Ainoastaan päästökompensointiin? Digitaalisen palvelualustan, pyörien jatkotakuun sekä keskeysturvan tarjoaa myös useampi muu työsuhdepyöriä palveluna tarjoava yritys.
Vapaus oli edelläkävijä näiden mainittujen palvelujen suhteen, eli toimme ne kaikki markkinoille.
a.    Olemme ainoa hiilinegatiivinen toimija, jolla on myös kiertotalouteen perustuva käytettyjen pyörien Precycled-konsepti
b.    Digitaalinen palvelualusta mahdollistaa myös yhteiskäyttöisten ajoneuvojen käytön, josta meillä on kokemusta yrityksen koko elinkaaren ajalta.

Miten yhtiö on kartoittanut Ruotsin markkinaa? Siellä näyttäisi jo olevan vahvoja kilpailijoita. Entä Ranska ja Saksa? Mikä Ruotsissa on työsuhdepyöräkannan suuruus tällä hetkellä? Milloin siellä astui veroetu voimaan? Onko yhtiöllä julkisen sektorin asiakkuuksia minkäverran? Siellä on kuitenkin yli puolet tämän maan työvoimasta.
Yhtiö on tehnyt sekä omaa tutkimusta että yhteistyötä Korkia Consultingin kanssa ja tutkinut 22 Euroopan maata, mukaan lukien Ruotsi, Ranska ja Saksa.

Ruotsin kilpailu koostuu vanhemmista työsuhdepyörätoimijoista (mm. Cycleurope ja Ecochange), jotka ovat keskittyneet julkisen sektorin palveluun, mutta eivät näytä kasvavan, sekä uudemmista toimijoista (mm. Bikeleasing.se). Yhtiö uskoo, että se pystyy erottumaan Ruotsin markkinoilla samoilla vahvuuksilla kuin Suomessakin eli joustavuudella sekä vahvalla ekologisuudella. Markkinoille siirtyminen sekä palvelun lokalisointi tullaan kuitenkin tekemään yhdessä valikoitujen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, jotta kilpailuetu varmistetaan.

Ruotsista ei ole Yhtiöllä yhtä tarkkoja lukuja kuin Suomesta, mutta kilpailijan arvion (Ecochange) mukaan 2021 Ruotsissa toimitettiin yhteensä 15 000 pyörää. Kilpailijan arvion mukaan pyöriä olisi toimitettu suurempi määrä, mikäli globaali kompotenttipula ei olisi ollut hidasteena. Uudistettu veroetu astui voimaan 2022 vuoden alussa, mutta sitä ennen Ruotsissa oli jo julkiselle sektorille houkutteleva verotuskäytäntö.

Yhtiön palvelun piirissä on merkittäviä julkisia työnantajia. Mm. yli 8 000 hengen työnantaja sekä useita muita yli 1 000 hengen organisaatioita.

Upright Oy:n tekemän selvityksen mukaan Vapaus Bikes on alan vastuullisin toimija, Suomessako?
 • Alan vastuullisin toimija Suomessa väite perustuu myös 1) Compensaten kanssa tehtyyn päästökompensointiin 2) Alan ainoaan vastuullisuusraporttiin.
 • Kansainvälisesti olemme Uprightin mukaan vastuullisempi kuin 85,9 % kaikista yrityksistä Suomessa ja 96,6 % kaikista kansainvälisistä yrityksistä liikkumisen toimialalla (transportation industry).Yhtiö väittää olevansa maailman ensimmäinen hiilinegatiivinen liikkumisen palveluja tarjoava toimija. Mihin perustuu?
 • Tier väitti aluksi olevansa maailman ensimmäinen 2019
 • Vapaus oli hiilinegatiivinen jo startista tammikuusta 2018
 • Emme ole vielä löytäneet muita kuka näin väittäisi tai voisi esittää todisteita.


Yhtiön laajentuessa muualle Eurooppaan Vapaus Bikes ei liene kovin vetävä nimi, onko mietitty vaihtoehtoista markkinointinimeä (olisikohan Freedom Bikes vielä vapaa)?
Olemme samaa mieltä, että nimi vaatinee tarkastelua, mutta ratkaisua ei ole lukittu. Olemme avoimia parhaille ratkaisuille, jotka toimivat markkina-alueiden tarpeet huomioiden. 

Toisaalta Vapaus -nimenä voi olla toimiva myös kansainvälisesti. Se on lyhyt ja melko helppo lausuttava. Emme ole varmoja onko vieraskielisen käännössanan hyödyntäminen yhtään parempi vaihtoehto. Muutamia esimerkkejä muista nimistä, jotka eivät välttämättä tarkoita mitään tai ole alunperin “ymmärrettäviä”: Nokia (kaupunki Tampereen lähellä), Papu Design (vaatebrändi: palkokasvi suomeksi + englanninkielinen Design -sana), Samsung (Yhtiön nimi on muunnos sanasta Samseong. Se tarkoittaa koreaksi kolmea tähteä.), Sampo (vakuutuskonsernin nimi Kalevalasta) jne.


Onko yhtiön aikomuksena panostaa jatkossakin muihin sähköisen liikkumisen välineisiin kuin polkupyöriin? Materiaalissa on mainittu sähköpotkulaudat, -skootterit, -autot.
Nyt fokuksessa on pyörät, koska niiden momentum on juuri nyt ja resursseja ei kannata hajottaa liian moneen suuntaan. 

Olemme kuitenkin jo aikaisemmin kokeilleet myös muilla ekologisilla kulkuvälineillä - Nämä optiot pidetään auki sitä hetkeä ajatellen, kun markkinan kasvu vaikuttaa hidastuvan tai yhtiö kokee muuten ajoituksen olevan resurssien ja markkinan mahdollisuuden vuoksi hyvä. Näiden mahdollisuuksia laajamittainen hyödyntäminen vaatinee lisää pääomia, joten emme ole nostaneet näitä sijoitusmuistioon kovin syvällisesti.


Työmatkapyöräily on isossa mittakaavassa kaupunkien juttu, harva viitsii pyöräillä yli 15 km työmatkoja. Millä tavalla tämä on otettu huomioon arvioidessa Suomen kasvupotentiaalia?
Odotamme, että kaupungistumisen trendi sekä myös julkisen liikenteen tarjonta vahvistuvat - Nämä luovat edellytyksiä myös pyöräilyn kasvulle jatkossa. Työsuhdepyörää voidaan käyttää myös vapaa-ajalla ja se onkin varsin suosittua - Työsuhdepyörä on lähtökohtaisesti työmatkasta riippumaton etu.

Ehkä melko yllättäen PK-seudun työmatkat ovat pidempiä kuin keskimäärin muualla Suomessa. Työmatkoista noin puolet on joka tapauksessa pyöräiltävissä https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/tyomatkat-ovat-pidentyneet-mutta-puolet-on-hyvin-pyorailtavissa/

Sähköpyörä kasvattaa myös pyöräiltävän työmatkan maksimipituutta (arvio 5-10km)


Huolehtiiko yhtiö Triplasta käsin koko Suomesta vai hoitaako kumppaniverkosto huollon sekä yhteydenpidon asiakkaisiin muualla maassa?
Triplan toimipiste on varsin pieni osa Vapauden kokonaispalvelukonseptia. Kumppaniverkosto hoitaa huollot muualla Suomessa sekä osittain myös PK-seudulla. Pyörähuollosta erillinen asiakaspalvelumme hoitaa muutoin kontaktit työsuhdepyöräasiakkaisiin. Meillä on myös kumppaneiden palvelemiseen keskittyneet henkilöt varmistamassa palveluverkoston toimivuutta.


Yhtiön verkkosivujen mukaan Triplan pyörähuolto on suljettu syyskuusta marraskuulle eikä vaihtoehtoja tarjota, kuinka asiakkaita palvellaan tänä aikana?
Triplassa on tarjottu aiemmin kuluttajapalveluita kaikille asiakkaille, jota emme aio enää jatkossa tehdä. Pyörähuoltomme on muuttamassa ja tämän muuton yksi tavoite on vähentää kontakteja asiakkaisiin, joilla ei ole työsuhdepyörää tai tarvetta hankkia sellaista - Nykyisellään henkilöstön huomio ja resurssit menevät liian usein satunnaisiin asiakkuuksiin, jotka eivät ole linjassa yhtiön strategian kanssa. 

Työsuhdepyöräasiakkaita palvellaan luonnollisesti myös muuton aikana, eli verkkokaupasta tilatun pyörän voi noutaa sovittuna ajankohtana jne.


Hiilineutraalius poislukien. Miten konseptinne eroaa eduksenne GoByBikestä, jolla on enemmän asiakkuuksia ja tuottaa samaa palvelua, eli toimii pyöräliikkeiden ja työntekijöiden välissä pyörävälittäjä?
Vapaus on sekä työnantajalle että työntekijälle GBB:tä joustavampi yhteistyökumppani. Lisäksi olemme työntekijälle turvallisempi, koska Vapauden tarjoama vakuutus on kattavampi. Vapauden palvelu mahdollistaa arvokkaamman pyörän hankinnan. Vapaus tarjoaa aktiivisesti käytettyjä, hyvin pidettyjä pyöriä uusien lisäksi. Lisäksi olemme sitoutuneet “loppuun ajettujen” pyörien kierrätykseen. GoByBiken asiakkuuksien määrä on suurempi, mutta Vapauden asiakkaan keskikoko vastaavasti suurempi.
Työntekijän tilatessa pyörän, Vapaus ostaa pyörän kumppanilta ja myy sen välittömästi rahoitusyhtiölle. Tässä välissä syntyy myös katetta Vapaudelle. Kysymys: Miksi toimintaa ei voida rakentaa siten, että rahoitusyhtiö ostaa pyörän suoraan myyjäliikkeestä Vapauden sopimalla hinnalla? Eli mitkä syyt tekevät pakottavaksi sen, että Vapauden on kyettävä rahoittamaan pyörien osto? Entä onko näköpiirissä mahdollisuuksia toimia pienemmällä omalla pääomalla?
Erittäin hyvä kysymys:
 1. Moni leasing-yhtiö haluaa toimia kumppanin kanssa ja kautta. Yli 200 pyöräkaupan sopimukset ja ohjeistaminen ei sovi kaikkien toimintamalliin.
 2. Vapaudelle on tärkeää asiakaskontakti, jossa varmistetaan, että pyörä on veroedun ja asiakkaan työsuhdepyöräohjeen mukainen
 3. Jos pyörä myytäisiin suoraan leasing-yhtiölle, tulisi leasing-yhtiön joka tapauksessa tarkistaa hankinnan oikeellisuus meiltä.

Yhtiön tavoitteena on olla 2023 jälkeen kannattava, jolloin myös pääomarakenteen tulisi olla kevyempi. Lisäksi yhtiöllä on taseessaan pyöriä, jotka yhtiön tavoitteena on myydä rahoitusyhtiölle, jolloin tase kevenisi entisestään.
Mikä on leasing rahan korko kun pyörä on myyty Nordealle eteenpäin ja aletaan laskuttamaan asiakasta?
Yhtiö ei julkaise tarkkaa korkosummaa, mutta leasing-rahan korko on jopa pankkilainaa edullisempaa.
Milloin Canyon saatiin Vapauden kumppaniksi? Minkälaista kilpailuetua tämä tuo Suomessa ja sitten ulkomaille mentäessä?
Canyon on ollut Vapauden virallinen kumppani heti Tammikuusta 2021. Canyon on erittäin vahva ja tunnettu brändi Suomessa ja olemme ensimmäinen kumppani, joka saa integraation heidän verkkokauppaansa. Canyon on tunnettu myös kansainvälisesti ja heillä on jo toimintaa mm. Ruotsissa. Tunnettu ja haluttu kansainvälinen merkki kumppanina auttaa markkinoille menoa huomattavasti. Lisäksi Canyon on lupautunut auttamaan Vapauden markkinointia ja asiakashankintaa yrityssegmentissä.


Kuinka iso osa myydyistä pyöristä on sähköpyöriä ja kuinka iso tavallisia pyöriä?
Vapaudella jako noin 60 % sähköpyörä ja 40 % tavallisia.
Nykyiset olosuhteet luovat varovaisuutta uusien epälikvidien sijoitusten kanssa. Miten nämä olosuhteet vaikuttavat Vapauteen ja miksi näistä olosuhteista huolimatta, Vapaus on sijoitus, jota ei kannata jättää välistä?
Vapaus tarjoaa erinomaisen sijoitusmahdollisuuden, koska yhtiön kassavirta on jo vakaata ja asiakkuudet ovat suuria sekä maksukykyisiä. Lisäksi yhtiö aikoo kasvaa kansainvälisillä markkinoilla, jolloin arvonnousu voi olla merkittävää.

EU:n hiilineutraaliustavoite 2050 ja Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 indikoivat, että veroedut ja kannustinmallit, jotka edesauttavat hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemistä, lisääntyvät. Myös energian hinnan nousu ja hyvinvoinnin sekä terveyden trendit tukevat Vapauden liiketoimintaa. Tästä seuraa Vapauden liiketoiminnalle pitkälle jatkuvaa tarvetta ja hyvää kasvualustaa. Lisäksi yhtiön liiketoiminta perustuu kahteen todistettuun liiketoimintaan, polkupyöräkauppaan sekä työsuhde-etuihin.

Yhtiö toimii aktiivisesti yhteistyössä muun muassa ITS Finlandin ja Pyöräliiton kautta myös julkishallinnon ja lainsäätäjien kanssa. Näiden keskustelujen pohjalta yhtiö uskoo, että veroedut tulevat laajenemaan jatkossa.
Rahoituksen riittävyys: keväällä Yhtiö nosti 1 M€ vaihtovelkakirjalainan sekä 1,22 M€ pääomalainan nykysijoittajilta. Miksi pääomalainaa ei sijoiteta Yhtiöön osakkeita vastaan?
1,22 M€ pääomalaina nostettiin keväällä high seasonin aikaan. Yhtiön arvon kehittymisen kannalta se oli perusteltua, jotta kyettiin vastaamaan voimakkaaseen kysyntään.
 
Kysynnän voimakkuus keväällä yllätti meidät, ja onneksi nykysijoittajat kykenivät tarjoamaan nopean ratkaisun rahoituksen järjestämiseen. High seasonin tilausten määrä on noin 3x verrattuna muuhun vuoteen. 

Pääomalainat mahdollistivat osaltaan liikevaihdon nopean kasvun, sekä korkean asiakastyytyväisyyden tälle vuodelle. Ilman pääomalainoja yhtiön liikevaihto olisi jäänyt arviolta jopa 4 M€ pienemmäksi, mikäli näitä ei olisi nostettu. Lisäksi pääomalainat mahdollistivat markkinaosuuden kasvattamisen kevään kasvukauden aikana.

Pääomalainat saatiin pääasiassa enkelisijoittajien lainasalkuista, joiden riskiportfolioon pääomalainat sopivat paremmin. Superhero Capitalilta ja kahdelta muulta nykyiseltä omistajalta nostettu 1M€ vaihtovelkakirjalaina tullaan konvertoimaan omaksi pääomaksi.

Yhtiö suunnittelee hankkivansa lisää lainarahoitusta tulevien vuosien kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Osakeanti ja kasvava toistuvaislaskutus asiakkailta mahdollistavat sekä lisälainoituksen hakemisen, että uusien rahoitusinstrumenttien hyödyntämisen. Näin pyörähankintojen rahoituskustannuksia pystytään laskemaan tulevaisuudessa parantaen samalla yhtiön kannattavuutta. Vuosittain toteutettavat uudelleenrahoitusjärjestelyt ovat huomattavasti Springvestin kierroksen kokonaissummaa suuremmat, joten 1,22M pääomalainan takaisin maksaminen ei tule aiheuttamaan kassavirtaongelmaa.
Rahoituksen riittävyys: millä tavalla kasvusuunnitelmat muuttuvat jos tällä kierroksella kerätty summa jää alle tavoitellun 5M€, esim. 3M€ tasolle? Kerätäänkö sitten "puuttuva" 2M€ muualta ja miten todennäköisenä siinä onnistumista pidetään?
Vapaus näkee merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, joten puuttuvat 2 M€ olisi tarkoitus kerätä muiden kanavien kautta. Yhtiö on tietoinen epävarmasta sijoitusympäristöstä, mutta pidämme todennäköisyyttä hyvänä, että pääomat olisi kerättynä ennen Q2 / 2023.

Yhtiön nykyiset sijoittajat ovat enkeli- ja seed-vaiheen sijoittajia. Yhtiöllä on ollut keskusteluja merkittävien sijoittajien kanssa ennen Springvestin kautta avattua kierrosta. Näiden keskustelujen eteenpäin viemistä edesauttaa, kun kasassa on jo Springvestin keräämät sijoitukset, uusia yritysasiakkaita ja hyvä liikevaihdon kehitys.

Mikäli kerätty rahoitus ennen Q2/2023 jäisi 3 M€ tasolle, yhtiö laskisi ensi vuoden kasvutavoitetta noin 15-20%. Tämä tarkoittaa uutena liikevaihtotavoitteena vuodelle 2023 noin 37 M€ liikevaihtoa hyvän kasvun skenaariossa. Tämän lisäksi rekrytointeja toteutettaisiin suunniteltua hitaammin.
The round has ended - The question form has closed
×