Kaikki sivun toiminnot eivät toimi oikein Internet Explorer selaimella! Suosittelemme käyttämään selaimena joko Google Chromea, Firefoxia, Safaria tai Microsoft Edgeä.

 
Toimialan trendit ja Yhtiön ratkaisu 
 
Optitune on kasvuvaiheessa oleva kemian alan yritys, joka vahvan tuotekehitysvaiheen jälkeen on siirtynyt tuotanto- ja myyntiyritykseksi. Yhtiön tuoteportfolio tarjoaa eri toimialojen tuotteille kestävyyttä, naarmuuntumattomuutta, helppoa puhdistettavuutta, energiatehokkuutta, muotoiltavuutta, jopa taitettavuutta, valon ohjausta sekä hygieenisyyttä. 
 
Optitunen saavuttamia tärkeitä edistysaskeleita 
 
1. Optitune on solminut monivuotisen yhteistyö- ja toimitussopimuksen maailman suurimman tiskialtaiden valmistajan Franken kanssa heidän huippuluokan tuotteidensa pinnoittamisesta (yksi allasmallisto tuotannossa lokakuussa 2022). Tämän menestyksen perusteella  asiakas suorittaa suuren volyymin markkinatestin vuonna 2023 tavoitteenaan aloittaa massatuotanto useiden mallistojen osalta ensimmäisellä kvartaalilla 2024; 
2. Optitune on solminut merkittävän kehityssopimuksen suuren Piilaaksossa toimivan kannettavien tietokoneiden ja tablettien valmistajan kanssa. Tämän asiakkaan tavoitteena on aloittaa massatuotanto Optitunen pinnoitteella alkuvuonna 2023; 
3. Norjalainen pinnoitusyritys NAST on investoinut useita miljoonia euroja Optitunen teknologiaa käyttävään pinnoituslinjaan galvanoidun teräksen pinnoitukseen. Optitunella on toimitussopimus solmittuna ja asiakkaan tavoitteena aloittaa massatuotanto 2023 ensimmäisellä neljänneksellä; 
4. Optitune on solminut monivuotisen yhteistyö- ja toimitussopimuksen yhden maailman suurimman globaalin elektroniikkamateriaaliyrityksen Merck:in kanssa Optitunen teknologian käytöstä taipuisien OLED-näyttöjen markkinoilla. Yhtiö on onnistuneesti pilotoinut teknologiaansa useissa tuotantolaitoksissa ja tavoitteena Yhtiön kumppanin kautta tulla nopeasti tämän alan referenssipinnoitteeksi ja siirtyä massatuotantoon. 
5. Optitunen metallipinnoite on saavuttanut massatuotantovaiheen kahdella johtavalla kannettavien tietokoneiden valmistajalla ASUS:lla ja Lenovolla, jotka käyttävät Optitunen kannettavien tietokoneiden metallipinnoitetta jo tiettyjen kannettavien tietokonemallien tuotannossa. 
 
Iso markkinapotentiaali 
 
Optitunen asiakkaiden yhteinen piirre on, että ne kaikki kilpailevat toimialojensa huippuluokan segmenteissä. Asiakkaat odottavat Optitunen pinnoitusmateriaaliratkaisujen ja niiden ominaisuuksien erottavan sekä parantavan tuotteidensa suorituskykyä entisestään kilpailijoihin verrattuna. Optitunen tavoittelema potentiaalinen vuosittainen markkinakoko kannettavien tietokoneiden ja tablettien käyttökohteissa on 250 miljoonaa euroa. Tiskialtaiden käyttökohteissa potentiaalinen vuosittainen markkinakoko on 48 miljoonaa euroa. 
 
Optitunen kasvutavoitteet 
 
Yhtiön tulevaisuuden kasvumahdollisuudet näyttävät positiivisilta. Hyvän kasvun skenaariossa Yhtiö tavoittelee 4,4 miljoonan euron liikevaihtoa 31.3.2024 päättyvälle tilikaudelle. Hyvän kasvun skenaariossa liikevaihtotavoite on 52 miljoonaa euroa ja voimakkaan kasvun skenaariossa liikevaihtotavoite on 103 miljoonaa euroa 31.3.2028 päättyvälle tilikaudelle. 
 
Exit-skenaariot 
 
Kasvuyhtiöitä voidaan arvostaa esim. liikevaihdon kertoimella tai teknologian arvolla. Koska Optitune on panostanut aineettomiin oikeuksiinsa noin 10 M€ / yli 100 kehitysvuotta ja edelleen jatkaa kehitystyötä, on mahdollista, että Exitissä Yhtiön arvo määräytyy teknologian arvon  kautta,  jolloin  arvo  voi  olla  korkeampi  kuin  liikevaihtokertoimen  kautta  määritelty Yhtiön arvo. On odotettavissa, että useat isot maailmanlaajuiset kemian alan yhtiöt voivat olla kiinnostuneita Optitunen teknologiasta. Yhtiön tavoitteena on, että tämä Osakeanti on viimeinen osakeanti ennen mahdollista Exitiä. 

Merkintäpalkkio 
 
Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio perjantaihin 4.11.2022 kello 23.59.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 4.11.2022 kello 23.59.59 jälkeen tehdyistä sijoituksista.

plattakuva.jpg 119.99 KB
tai

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

Kysymykset ja vastaukset

Täältä löydät muiden sijoittajien kysymiä kysymyksiä ja kohdeyhtiön antamia vastauksia.
Kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu sellaisille kohdeyhtiötä koskeville kysymyksille, joihin ei löydy vastauksia kierroksen sijoitusmateriaaleista (sijoitusmuistio, markkinointiliite tai perustietoasiakirja). Käythän materiaalit läpi, ennen kuin lähetät kysymyksesi.
Kierroksen etenemiseen ja sijoituksen tekemiseen liittyvät ja kaikki muut kuin kohdeyhtiölle osoitetut kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@springvest.fi.
Nykyinen sijoittaja kysyy: Onko Optitunea jo suunniteltu tai testattu käytettävän tuulivoimaloiden lavoissa, jossa yleinen ongelma mm. likaantumisen ja jäätymisen suhteen, mikä taas vaikuttaa optimaaliseen toimivuuteen (tehohäviöt), pitkäikäisyyteen (lavat ongelmajätettä), vähentää mahdollista lapojen huoltotarvetta ja ylimääräisen melun suhteen?
Ei ole vielä testattu tai suunniteltu käytettäväksi tuulivoimaloiden lavoissa. Erittäin mielenkiintoinen kommentti ja kysymys. Uskomme, että voisimme suurella todennäköisyydellä auttaa likaantumattomuudessa ja jäätymisenestossa ja vähentää pinnan kitkaa, mikä voi pienentää vastusta jo lähtökohtaisesti ja pidentää elinikää likaantumattomuuden kautta (jos lika/pintakitka vaikuttaa melun syntymiseen, niin tämä olisi myös mahdollista). Pitää selvittää tämä käyttökohde mahdollisuutena Optitunelle. Kiitokset kysymyksestä ja kommentista.
Mikä on Optitunen pinnoitteen paksuus, esim. nanometreinä? Kilpailijoilla pinnoitteet ovat 10 kertaa paksummat?
Optitunen metallien pinnoitteen paksuus on tyypillisesti 60-100 nanometriä (kilpailijoilla mikrometri). Muovien pinnoitteen paksuus on tyypillisesti 4-6 mikrometriä (kilpailijoilla 40-50 mikrometriä). Nanometri on mikrometrin tuhannesosa, ja mikrometri on millimetrin tuhannesosa.
Asiakas pyytää lisäselvennystä naarmuuntumattomuudesta; mihin se perustuu? Korjaako pinnoite itse itsensä naarmun kohdalta, vai perustuuko se kovuuteen, sillä kovempi aine aina naarmuttaa pehmeämpää?
Pinnoitteen naarmuuntumattomuutta testataan esimerkiksi teollisuuden määrittämillä ”kynä-kovuus”- (pencil hardness) ja kulutuskestävyys (abrasion resistance) -testeillä.
Mitkä ovat Optitunen merkittävimmät erot markkinoilta löytyviin nanopinnoitteisiin?
Naarmuuntumattomuus, heijastamattomuus sekä helppo puhdistettavuus ovat erinomaisia. Lisäksi liittäminen mukaan asiakkaan tuotantoprosessiin on helppoa ja kustannustehokasta. Pinnoite kestää tuotteen koko elinkaaren ajan.
Mikä on Halfmoonin ja Optitune Plc:n tausta?
Halfmoon Bay Capital Ltd. on malesialainen, perheomisteinen rahasto. He sijoittavat uusiin teknologioihin ja tulivat sijoittajaksi muiden osakkeenomistajien kontaktien kautta. Optitune Plc on toiminut niin sanotusti holding-yhtiönä. Merkittävä osa Optitunen rahoitusta on tullut Optitune Plc:n kautta.
Miksi tilikausi on muutettu loppuvaksi 31.3?
Auditointi on haasteellista saada UK:ssa vietyä määräajassa päätökseen tilikauden päättyessä kalenterivuoden lopussa. Tämän vuoksi päätettiin siirtää tilikausi loppumaan maaliskuun lopussa.
Voitteko kertoa hieman tarkemmin Jodyn taustat? Milloin hän tuli Optituneen mukaan ja millaisissa yhtiöissä hän toimi aiemmin (liikevaihto, asiakkaat yms)?
Jody aloitti Optitunella 1.5.2022.

Ennen Optitunea: Europlasman toimitusjohtaja, Plasmalex-konsernin kaupallinen johtaja (Europlasman yläpuolella). Konsernin liikevaihto 40 MEUR, Europlasma n. 8 miljoonaa euroa. Sitä ennen avainasiakaspäällikkö (kuten kaupallinen johtaja) Philips Lightingissa, liikevaihto oli Belgiassa yli 300 miljoonaa, mutta vastasi vain osan tästä. Ei voi julkisesti mainita kuinka suuri osa. Erilaisia ​​myynnin johtotehtäviä aiemmin, johdin myös menestyksekkäästi omaa yritystäni (myyntitoimistona Etelä-Afrikassa). 

Asiakkaiden suhteita: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Rivian, 3M, vain muutamia tunnetuimpia mainitakseni (Via Europlasma).
Mitä riskejä yhtiön kasvutavoitteiden kannalta liittyy itse pinnoitemateriaalien regulaatioon tulevaisuudessa? Jos vaikka jokin keskeinen aine pinnoitteen valmistuksessa päätettäisi kieltää regulaattorin toimesta.
Pinnoitemateriaalien regulaatiot ovat luonnollisesti kriittisessä asemassa tuotteidemme kannalta. Käytettävien lähtöaineiden valinnat ovat tapauskohtaisia huomioiden käyttökohteen, prosessiaikaisen käytön, ympäristön ja kestävän kehityksen vaatimukset ja määräykset. Teemme aktiivisesti kehitystyötä joissain käyttökohteissa asiakkaiden kanssa tällä hetkellä esimerkiksi fluorivapauden, alhaisen orgaanisten haihtuvien komponenttien ja vesipohjaisten pinnoitemateriaaliversioiden jatkokehityksessä.
Soveltuuko pinnoite maalipinnoille, esim.autot? Entä pinnoitteen uv suoja? Kuinka pitkältä ajalta on tietoa pinnoitteen kulutuskestävyydestä kovassa käytössä olevissa laitteissa, esim. puhelimet, altaat tms.laitteet? Voisiko tulla kysymykseen isojen lasipintojen tai rakennusten julkisivujen pinnoittaminen?
Pinnoitteen käyttösovelluksista autojen maalipintoja ei ole vielä tutkittu, maalattuja pintoja muihin sovelluksiin kylläkin. UV-suoja on ominaisuus, mikä pinnoitteeseen voidaan tuoda. Tämä ei kaikissa käyttökohteissa ole tarpeellinen ja vaatimukset UV-suojatasossa ovat myös käyttökohteesta riippuvia. Pitkän aikavälin kulutuskestävyys testataan käyttäen tiettyjä käyttökohde- ja asiakaskohtaisia abraasiotestimenetelmiä, joilla varmistetaan pinnoitemateriaalin suorituskyky. Puhelimien näyttölaseista, anodisoidusta alumiinista ja ruostumattomista teräspinnoista Optitunella on usean vuoden kokemus tuotteensa suorituskyvystä. Isojen lasipintojen ja rakennusten julkisivujen pinnoittaminen on ehdottomasti mahdollista. Optitunella on laaja kokemus esimerkiksi aurinkokennomoduulien lasin ja rakennuslasin pinnoitteista sekä pinnoitusprosesseista.
Miten teknologisesti ruiskutettava pinnoite muuttuu lopulta vain nanometrin paksuiseksi pinnoitteeksi? Entä onko Optitunen pinnoitteelle esimerkiksi tiskialtaissa määritelty joku käyttöikä ja vaaditaanko ominaisuuksien pysymiseen jotakin uusia pinnoitekerroksia vuosien aikana?
Optitunen metallien pinnoitteen paksuus on tyypillisesti0 60-100 nanometriä. Optitunen pinnoitemateriaali muodostaa pinnoitusprosessissa (esim. ruiskupinnoitus) alustan pintaan ensin ”märkäkalvon”, joka saavuttaa prosessin lämpökäsittelyvaiheen aikana lopullisen paksuutensa. Kukin asiakas määrittää käyttösovellukseensa pinnoitteelta vaadittavan käyttöiän, minkä Optitunen pinnoitteen tulee saavuttaa. Tällä hetkellä emme myy kuluttajan itse pinnoittamisen suorittamiseen tarkoitettavaa pinnoitetta. Optitunen pinnoite asennetaan jo tehtaalla tuotteen valmistamisen yhteydessä ennen loppuasiakkaalle toimitusta.
Miten ympäristöystävällisiä ovat Optitunen tuotantoprosessi ja itse pinnoitemateriaali?
Tällä hetkellä Yhtiö panostaa erityisesti kahteen tavoitteeseen, jotka ovat edullinen ja puhdas energia sekä vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto. Optitunen tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, sillä niiden käyttö lisää lopputuotteen kestävyyttä ja käyttöikää sekä tekee lopputuotteista energiatehokkaita. Viime tilikaudella Optitune pääsi jäseneksi Global Compact Network Finlandiin ja on näin sitoutunut edistämään YK:n periaatteita ja kestävän kehityksen tavoitteita.
 
Optitune sai ISO9001:2015-laadunhallintasertifikaatin toukokuussa 2007. Siitä lähtien Yhtiö on toteuttanut laadunhallintajärjestelmää tuotekehityksessään, tuotannossaan ja myynnissään. ISO14001:2015-ympäristönhallintasertifikaatin Optitune sai huhtikuussa 2016. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan ja ylläpitämään toiminnassaan sekä sen kehittämisessä molempia standardeja. Vuosittaisessa auditoinnissa saadaan tärkeää ja merkityksellistä ulkopuolista palautetta Yhtiön eri toiminnoista. Auditoinneissa Yhtiö lisäksi puuttuu mahdollisiin heikkouksiin sekä etsii niille ratkaisut. Optitune on kartoittanut ympäristöhallintastandardin mukaisesti toimintaansa liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Riskejä on arvioitu ja niitä on ratkaistu. Toimenpiteille on määrätty aikataulu ja vastuuhenkilö/-henkilöt.
Maailmantilannetta ja komponenttipulaa ajatellen, onko Optitunen pinnoitteessa joku eksoottisempi raaka-aine, joka muodostaa riskin materiaalisaatavuusongelman kautta?
Optitunen pinnoitteissa ei ole sellaisia raaka-aineita, joissa olisi ollut haasteita materiaalisaatavuuden kanssa, eikä ole tunnistettu aineita, joissa niitä olisi tulevaisuudessa. Joidenkin raaka-aineiden toimitusajat ovat hieman pidentyneet. Optitune on minimoinut riskiä sillä, että kullekin raaka-aineelle ole olemassa vähintään yksi varatoimittaja.
Onko asiakkaan mahdollista tietää ostaessaan esim. Asuksen tai Lenovon läppärin, että se on pinnoitettu Optitunella? Onko materiaali rekisteröity tuotemerkiksi kuten esim. Goretex?
Asiakkaan ei ole mahdollista tällä hetkellä tietää onko esim. läppäri pinnoitettu Optitunen tuotteella. Optitune on rekisteröity tavaramerkki.
Hei, Frankella on tehdas Suomessa. Onko tarkoitus rakentaa linja sinne, jos ei niin miksi?
Keskustelut ovat tällä hetkellä käynnissä muun kuin Suomen osalta sijaintina. Pinnoitemateriaali tullaan joka tapauksessa valmistamaan Suomessa Oulussa, mutta varsinainen pinnoituslinjan sijainti riippuu tapauskohtaisesti asiakkaiden tuotannollisista ja toimituksellisista tarpeista.
Onko Optitunea jo mietitty/testattu ilmailusovelluksissa, esim. lentokoneiden siivissä, siivekkeissä, pitot-putkissa (ilmanvastuksen ja jäätymisen vähentäminen)?
Ei ole vielä testattu. Erittäin mielenkiintoinen kommentti ja kysymys. Uskomme, että voisimme suurella todennäköisyydellä auttaa jäätymisenestossa ja vähentää pinnan kitkaa, mikä voi pienentää ilmanvastusta. Pitää selvittää tämä käyttökohde mahdollisuutena Optitunelle. Kiitokset kysymyksestä ja kommentista
Mikä on asiakkaan saama rahallinen lisäarvo Optitunella pinnoitetusta tuotteesta? Esim. Tiskiallas, läppäri, LVI-putki, tmv?
Kaikkien asiakkaiden osalta emme tiedä. Nämä ovat liikesalaisuuksia.
Mitä yhtiö on oppinut projekteista, jotka eivät ole edenneet myyntiputkessa tuotantoon saakka?
Olemme tänä vuonna implementoineet käyttöön uuden myyntiprosessin (CRM, hubspot) myyntitoimintoihin, jonka myötä läpinäkyvyys ja myyntiprosessi on huomattavasti tarkemmin hallittua ja kontrolloitua. Mm. parempi prospektien valinta, asiakkaan sidosryhmien kattavampi tunnistaminen ja asiakkaan saaman lisäarvon parempi ymmärtäminen parantavat todennäköisyyttä asiakkaan etenemiseksi tuotantoon, nopeuttavat myyntiprosessia ja auttavat hinnoittelussa.
Voitteko kertoa itse pinnoitustekniikoista tuotantolinjalla. Tapahtuuko metallin pinnoituksessa siis jonkinlainen kemiallinen reaktio, jossa pinnoite kiinnittyy uunissa? Entä kovamuovien pinnoite, kuinka se kiinnittyy?
Tyypillinen pinnoitustekniikka on esimerkiksi ruiskupinnoitus. Esimerkki tuotantolinjan vaiheista: A. esipuhdistus; B. pinnan aktivointi; C. ruiskupinnoitus; D. lämpökäsittely. Metallien pinnoite muodostaa kovalenttisen sidoksen substraatin kanssa. Muovien pinnoitteen adheesio perustuu pinnoitteen ja substraatin välisiin kovalenttisiin sidoksiin, heikkoihin sidoksiin ja polymeeriketjujen ”sotkeutumiseen” rajapinnassa.
Optitunen liikevaihdon sisältä, miten materiaalimyynnin osuus on kehittynyt? Mikä oli materiaalimyynnin liikevaihto 2020 / 2021 / 2022?
04/2020 – 03/2021: n. 10 % 
04/2021 – 03/2022: n. 18 % 
04/2022 – 03/2023: n. 46 % (arvio)
Mainitsette kierroksen rahoitustavoitteeksi 3.5Me. Mikäli kierroksen tulos jää huomattavasti tämän alle, esim. 2M euroon, millaiset vaikutukset tällä olisi CaaS toimintamallin kehitykselle ja erilaisille kasvun skenaarioille? Miten olette varautuneet tähän riskiin?
Optitune Oy on avannut aikavälille 25.10. – 31.12.2022, pääosin ulkomaisille sijoittajille, erillisen 1 miljoonan euron Private placement -annin. Todennäköisesti myös Springvestin kierros yksinään ylittää 3,5 miljoonan euron tason. Arviomme perustuu tällä hetkellä avoinna oleviin keskusteluihin sijoittajien kanssa.

Kassavirtalaskelmissa ei ole huomioitu muita mahdollisia rahoitusmuotoja. Yhtiö tulee neuvottelemaan vieraan pääoman rahoitusmuodoista, niin yksityissektorin kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Muun muassa investointeihin kone- ja laiteleasing, kasvun sitomaa käyttöpääoman kasvua varten myyntisaamisten rahoitus (factoring) tai pankkilaina ovat relevantteja vaihtoehtoja. Lisäksi saimme tällä viikolla päätökseen neuvottelut lainan perittämättä jättämisestä liittyen Valtionkonttorin lainaan (Business Finlandin tuotekehityslaina). Tämä tarkoittaa n. 0,45 miljoonan euroon positiivista vaikutusta esitettyihin kassavirtalaskelmiin.
Paljonko 19 patenttiperheestä syntyy vuositasolla kustannuksia yhtiölle?
Patenttihakemuksista, patenttien ylläpidosta, tavaramerkkien rekisteröinnistä ja niiden ylläpidosta on viime vuosina syntynyt vuositasolla noin 100 000 – 150 000 euroa ulkoisia kuluja, minkä päälle tulee vielä sisäisen työn kustannus. Jatkossa yhtiö arvioi kustannusten pysyvän samalla tasolla vuosittain.
Kierros on päättynyt - Kysymyslomake on suljettu
×