Lapsikirurgiaan maailman ensimmäinen biohajoava luuydinnaula

 
Suomalaisen Bioretecin tuotteet tuovat merkittäviä etuja sekä potilaalle että terveydenhuoltojärjestelmälle, koska biohajoavia implantteja ei tarvitse poistaa ihmisen kudoksista, kun ne ovat leikkauksen jälkeen kiinnittäneet vaurioituneet kudokset toisiinsa.
 
Bioretec Oy kehittää, valmistaa ja myy ainutlaatuisia ominaisuuksia sisältäviä biohajoavia ortopedisiä implantteja luu- ja pehmytkudosvaurioiden korjaamiseen.  
 
Bioretec on kehittänyt maailman ensimmäisen biohajoavan luuydinnaulan luumurtumien korjaamiseksi lasten kyynärvarsimurtumissa. Biohajoavuutensa ansiosta se säästää potilaan metalli-implantin poisto-operaatiolta. Tämä tuo merkittäviä etuja sekä terveydenhuollolle että potilaalle ja potilaan perheelle, sillä kustannukset ja leikkauksen jälkeiseen hoitoon käytetty aika vähenevät. 
 
Bioretec on kesäkuussa 2018 jättänyt EU:n alueella myyntilupahakemuksen biohajoavan lasten luuydinnaulan kaupallistamiseksi ja Yhtiö ennakoi, että myyntilupa saadaan Euroopassa vuoden 2018 aikana.

Miksi sijoittaa Bioreteciin? Kasvu, tuotteet ja ydintiimi.

•      Yhtiö on kehittänyt ja tuonut markkinoille kattavan tuoteportfolion, jonka myyntiin ja markkinointiin se panostaa kansainvälisesti jatkossa. 
•      Se on uudistanut strategiaansa merkittävästi ja muutos myyntiorientoituneeksi organisaatioksi on aloitettu vuoden 2017 alussa.
•      Bioretec lanseeraa markkinoille täysin ainutlaatuisen ja maailmassa ensimmäisen biohajoavan luuydinnaulan vuonna 2018.
•      Lopputuotteet ovat jopa 2-3 kertaa lujempia verrattuna perinteisillä valmistusprosesseilla tuotettuihin biohajoaviin implantteihin. 
•      Kattava tuotteisiin liittyvä patenttisalkku. Ainutlaatuisia prosesseja ei ole patentoitu, vaan ne säilytetään yrityssalaisuuksina.
•      Yhtiön liikevaihto on kasvanut keskiarvoltaan noin 17 % (CAGR) ja kassavirtapositiivisuus on tavoitteena vuoden 2019 aikana.
•      Tuotteiden kateprosentti on erittäin korkea, mikä mahdollistaa kannattavan toiminnan volyymien noustessa ja kyvyn reagoida mahdolliseen hintakilpailuun.
•      Yhtiöllä on ydintiimi, joka on osoittanut kykenevänsä luomaan ja kehittämään kansainvälistä liiketoimintaa, kaupallistamaan uusia innovaatioita ja kasvattamaan merkittävästi kasvuyritysten arvoa.
 
Bioretec on solminut tuotteidensa myyntiä koskevia jakelusopimuksia yli 40 maassa. Yhtiön tuotteilla on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty maailmanlaajuisesti jo yli 150.000 kirurgista operaatiota.
 
Bioretec on solminut merkittävän jakelusopimuksen Orthopediatrics Inc:n kanssa tuotteidensa jakelusta ja kaupallistamisesta USA:ssa. Orthopediatrics on alallaan ainutlaatuinen yhtiö, joka keskittyy ainoastaan lapsikirurgiassa käytettyjen tuotteiden kaupallistamiseen. 
 
Bioretecin tuotteiden markkinoilla todistettu laatu ja uudet ainutlaatuiset tuotteet erityisesti lapsipotilaiden hoidossa luovat mielenkiintoisen kohteen kansainvälisille alan toimijoille, jotka pääasiassa kasvattavat omia tuoteportfolioitaan yritysostojen kautta. 

Merkintäsitoumuksen euromääräinen vähimmäiskoko on 6.000 euroa ja sijoitussumma voi kasvaa 3.000 euron välein.
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Collected capital
182%
Round has ended
Download investment materials:
Merkintäaika:6.8.2018 12.05 - 11.9.2018 23.59
Merkintähinta:0,10 € kpl
Vähimmäismäärä:1 100 000 €
Enimmäismäärä:2 000 000 €
OsakelajiÄänivaltainen osake
Sijoitustuotteen tyyppiKorkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön äänivaltaisiin osakkeisiin
Sijoituksen tuottomahdollisuusSijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.
LiikkeeseenlaskijaBioretec Oy
JälkimarkkinaYhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen, toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
TarjoajaSpringvest Oy
Tarjottava omistusosuusn. 20,8 prosenttia (olettaen, että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Osakeoptioiden ja erityisten oikeuksien omistusta laimentava osuus on tuotu tarkemmin esille Sijoitusmuistiossa.)
Yhtiön arvostusYhtiön arvostus ennen Osakeannin toteuttamista on 7.603.935 euroa ja Yhtiön arvostus rahoituskierroksen jälkeen on 9.603.935 euroa (olettaen, että osakeanti toteutuu täysimääräisenä)