The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

 Toimialan trendit ja Yhtiön ratkaisu 
 
Mcare toimii pohjoismaisesti elektroniikkalaitteiden korkeatasoisena huolto- ja kiertotalouspalveluntarjoajana. Yhtiön avainasiakkaita ovat jälleenmyyjät, vakuutusyhtiöt, puhelinoperaattorit sekä muut yritykset, kuluttajia unohtamatta. Mcaren asiakas- ja kumppanityytyväisyys ovat vuosi toisensa jälkeen huipputasolla. 
 
Pienillä pääomilla mcare on kasvanut noin 20 miljoonan euron liikevaihtoa tekeväksi ja noin 90 henkilöä työllistäväksi konserniksi, joka huoltaa jo noin 200 000 laitetta vuosittain. 
 
Yhtiö on saavuttanut Pohjoismaissa vahvan markkinaposition monimerkkihuolloissa, ja tavoittelee nyt nopeaa kasvua huolto-, Re-commerce- ja elinkaarisopimuspalveluiden tuottajana laajentamalla toimintaansa Apple-palveluista myös muihin pääbrändeihin. 
 
Yhtiön liikevaihtotavoitteet 
 
Mcare tavoittelee voimakasta kasvua uusien liiketoiminta-alueiden avulla. Hyvän kasvun strategiassa Yhtiö tavoittelee 33 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2023, kannattavuuden samalla parantuessa. 
 
Yhtiön liikevaihtotavoite vuodelle 2024 on hyvän kasvun strategiassa 42 miljoonaa euroa ja voimakkaan kasvun strategiassa liikevaihtotavoite vuodelle 2024 on 92 miljoonaa euroa. 
 
Mcaren tavoitettavissa olevien markkinoiden koko Pohjoismaissa oletetaan olevan yli kolme miljardia euroa vuosittain. 
 
Kolmiosainen kasvustrategia 
 
1.       Valtuutettu monimerkkihuolto 
a.     Mcaren merkittävin uusi valtuutus on yrityskaupan myötä vuoden 2022 lopussa saatu Samsung-valtuutus Ruotsissa. Suurimman 
         Android-puhelinmerkin valtuutuksella on suuri merkitys Yhtiön kasvulle. 
b.     Uudet voitetut brändit täydentävät palveluita nykyisille asiakkaille ja niiden odotetaan jopa tuplaavan nykyisten asiakkuuksien 
         huoltovolyymit. 
c.      Mcarella on meneillään noin 24 uutta asiakasneuvottelua pelkästään Ruotsissa ja näiden neuvotteluiden kohteena olevat 
         huoltovolyymit ovat Yhtiön mittakaavassa valtavia. 
 
2.      Re-commerce -liiketoiminta 
a.     Re-commerce/BuyBack -liiketoiminnalla tarkoitetaan käytettyjen laitteiden ostamista, huoltamista ja myyntiä. Mcaren olemassa 
         oleva huoltoliiketoiminta tukee tätä uutta liiketoiminta-aluetta erinomaisesti. 
b.     Vuoden 2022 aikana aloitetuista ja käynnissä olevista neuvotteluista merkittävin on toteutuessaan kooltaan yli 30 miljoonaa euroa 
         vuositasolla. 
 
3.      Palvelut-liiketoiminta 
a.     Palvelut-liiketoiminta koostuu tällä hetkellä pääosin huoltopalvelutuotteista, joiden myyntiä ja jakelua varten on solmittu       
         merkittäviä sopimuksia erilaisten kumppaneiden kanssa. 
b.     Myös tällä liiketoiminta-alueella näkymät tuleville vuosille ovat erittäin positiiviset. 

Mcarella on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jossa kaikki liiketoiminta-alueet kiihdyttävät ja tukevat muita liiketoiminta-alueita sekä luovat merkittävästi synergiaetuja toisilleen. 
 
Mcaren rakentama palvelukokonaisuus tekee Yhtiöstä aikaisempaa huomattavasti mielenkiintoisemman ja tärkeämmän kumppanin eri asiakasryhmille. 
 
Exit-skenaariot 
 
Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on kasvattaa Yhtiön arvoa mahdollisimman tehokkaasti, niin että Yhtiön osakkeet voidaan myydä arviolta vuosien 2025-2026 aikana kokonaisuudessaan, tai Yhtiö on mahdollista listata pörssiin. Yhtiön näkemyksen mukaan mcaren arvostustaso on erittäin houkutteleva tulevaisuuden kasvunäkymien sekä Palvelut- ja Re-commerce-liiketoiminnan kasvupotentiaalin ansiosta.

Merkintäpalkkio

Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio perjantaihin 27.1.2023 kello 23.59.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 27.1.2023 kello 23.59.59 jälkeen tehdyistä sijoituksista.

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
Jos joku teidän asiakas haluaisi ostaa esim. hyvin suuren määrän käytettyjä iPhoneja, niin minkälaisista kanavista te näitä hankitte?
mcare hankkii laitteita Applen virallisien kumppaneiden lisäksi mm. operaattoreilta ja muilta vastaavilta tahoilta, jotka käsittelevät suuria määriä käytettyjä laitteita. Mahdollisia toimittajia on mcarella useita, jonka avulla mcare varmistaa hyvän saatavuuden.
1. Miksi Mcare Group Oy:llä on eri liikevaihtoluvut Finderissa, kuin sijoitusmateriaaleissa? 2. Mikä on suurin syy siihen, että liikevaihto ja tulos ovat laskeneet jo toista vuotta peräjälkeen, huolimatta 5 meur lisäpääomasta 10/2021? 3. Miksi Liikevoittoprosentti ennusteissa jää melko vaatimattomaksi, vaikka katteet ovat paranemassa reippaasti?
  1. Finderissa on vain emoyhtiön, eli mcare Group Oy:n luvut. Sijoitusmuistion liitteissä olevista tilintarkastetuista tasekirjoista löytyy sekä emoyhtiön, että koko konsernin tiedot. Eli sieltä löytyy myös nuo Finderissa olevat talousluvut, kun katsoo emoyhtiön lukuja. Nuo suuremmat liikevaihto- yms. luvut sisältävät koko konsernin luvut, eli emoyhtiön ja tytäryhtiöiden luvut, joista on vielä konsernitilinpäätöksessä eliminoitu konsernin sisäiset transaktiot (esimerkiksi konsernin sisäiset myynnit ja ostot). Sijoitusmuistion sivulta 60 näkyy koko konsernirakenne, mistä yhtiöistä koko konsernin liikevaihto- yms. konserniluvut koostuvat.
  2. Merkittävin syy liikevaihdon ja tuloksen laskuun on ollut koronapandemia (Sijoitusmuistiossa Covid-19), joka on nimenomaan vaikuttanut toiminnan volyymeihin, eli liikevaihtoon, kun ihmiset eivät ole liikkuneet ja kokoontuneet normaalisti, vaan pysyneet pääsääntöisesti kotona ja laitteet eivät ole menneet rikki, eikä niitä ole tarvinnut huoltaa. Pandemialla on ollut sama vaikutus myös kilpailijoihin laitemerkeistä riippumatta. Koronapandemian vaikutuksia on kuvattu Sijoitusmuistiossa aika kattavasti mm. sivuilla 10,27,38,49 ja 54 (ks. Kohdat Covid-19). Pandemian vaikutuksiin on luonnollisesti reagoitu henkilöstön lomautuksilla, irtisanomisilla ja muilla säästötoimilla esimerkiksi tiloihin liittyen. mcaren näkemyksen mukaan mcare on kuitenkin pärjännyt koronapandemian aikana paremmin, kuin esimerkiksi kilpailijat, kun se on sinä aikana voittanut uusia brändejä, joiden volyymi on osaltaan jarruttanut liikevaihdon laskua. Marraskuussa toteutettu Samsung-liiketoimintakauppa vahvistaa entisestään mcaren asemaa markkinoilla, kun mcare sai viimeisen merkittävän merkin omaan portfolioonsa.
  3. Ennustettu keskimääräinen Myyntikate (ilman palkkakuluja) kasvaa juuri ostetun Samsung-liiketoiminnan ja tiettyjen kannattavuutta parantavien toimenpiteiden seurauksena. Liikevoittoprosentti sisältää palkkakulut ja poistot liiketoimintakaupasta aiheutuneesta liikearvosta, joka melkein kaksinkertaistaa poistot. Palkkakulut luonnollisesti myös kasvavat tuon Samsung-liiketoimintakaupan seurauksena. Erityisesti näistä kahdesta syystä johtuen liikevoittoprosentti ei kasva samassa suhteessa myyntikatteen kanssa. Tuo liikearvo poistetaan 10 vuodessa tasapoistoin. Jos liikevoittoa/-tappiota tarkastelee euromääräisesti, sen kuitenkin ennustetaan kasvavan merkittävästi (n. 3 miljoonaa euroa), jos vuoden 2023 ennustetta vertaa vuoden 2022 ennusteeseen.

Jos mcare saavuttaa 92 M€ liikevaihdon, kuinka paljon henkilöstöä yhtiöllä on tuolloin? Haen tällä ymmärrystä siitä, kuinka tehokkaasti mcare voi tehdä liiketoimintaa.
Tuo voimakkaan kasvun tavoite 2024 tarkoittaisi n. 115 – 120 henkilöä vuoden 2024 lopulla.
1. Voitteko avata vuoden 2022 ennusteesa olevia liiketoiminnan muiden kulujen sisältöä? Yhteensä 2,9M€ Sijoitusmuistio s. 13.
Liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluu normaalit Suomen kirjanpitolainsäädännön määrittelemät kulut. Näitä on mm. toimitiloihin, markkinointiin, myyntiin, ajoneuvoihin, ATK-laitteisiin ja ohjelmistoihin, koneisiin ja kalustoon ja hallintoon yms. liittyvät kulut. Epävirallisesti niitä kutsutaan vielä monessa yrityksessä ns. kiinteiksi kuluiksi, vaikka osa niistä on ns. kertaluonteisia, eli ei vuodesta toiseen jatkuvia.
 
mcaren osalta vuoden 2022 merkittävimpiä kuluryhmiä olivat toimitilat, ATK-laitteet ja ohjelmistot (erp-järjestelmä) ja hallintoon liittyvät kulut. Vuoden 2022 aikana hallinnon kuluja kasvatti erityisesti toteutettuun liiketoimintakauppaan ja vaihtovelkakirjalainaan liittyvät ulkoiset asiantuntijakulut.
Voisitteko avata viime vuoden heikon kasvun syitä tarkemmin tai laajemmin? Syksyllä 2021 kommunikoitte 2022 tavoitteeksi 33m€ liikevaihdon (+70%), lopputulos oli noin 19m€ (-3%). Covid varmasti vaikutti, noin suuri vaikutus kuulostaa yllättävältä. Covid-aikana 2019->2021 kilpailijat ovat pystyneet kasvamaan esim iTapsa +50%, Fonum +16%. Nojasiko kasvutavoite liikaa uusiin palveluihin, ja mikä huoltotoiminnan kasvua esti?
 Pahoittelut hieman pitkästä vastauksesta, mutta tämä tärkeä kysymys ansaitsee kattavan vastauksen. 
 
Koronapandemian aikana iTapsan ja Fonumin palveluihin ja tuotteisiin kuului myös Buyback-laitteet, kun mcaren päämiesten senaikaisten linjausten johdosta BuyBack-liiketoiminta ei ollut mcarelle, valtuutettuna huoltona, vielä mahdollista. Myöhemmin tilanne muuttui ja nyt BuyBack-kauppa on mahdollista myös valtuutetuille huolloille. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomen Apple suosittelee vain mcaren käsittelemiä ja myymiä käytettyjä Apple-laitteita. Tämä muutaman vuoden takainen tilanne toi iTapsalle ja Fonumille pienen etumatkan, joka näkyi korona-aikana myös niiden liikevaihdossa, kun samassa yhtiössä oli sekä huoltotoimintaa, että käytettyjen laitteiden myyntiä. BuyBack-liiketoiminta on myös yksi mcaren kasvun vetureista. Toinen merkittävä kasvun veturi on uudet huoltovaltuutukset ja -asiakkuudet, joko orgaanisesti, tai yritysjärjestelyjen kautta toteutettuina. 
 
Koronapandemian seurauksena huoltovolyymit ovat laskeneet kaikilla huoltoyrityksillä – valtuutetuilla ja ei-valtuutetuilla ja monimerkki- ja yhden merkin huolloilla. Alla hieman enemmän näistä kahdesta asiasta. 
 
Jälkikäteen analysoituna koronapandemian (Covid-19) ensimmäinen merkittävä negatiivinen vaikutus tapahtui loppukesän 2020 ja loppukevään 2021 välisenä aikana, jolloin mcaren kuukausittaiset huoltovolyymit tippuivat n. 40 % (n. 15.000 laitteesta n. 9.000 laitteeseen). Kesä-syyskuun 2021 välisenä aikana huoltovolyymit lähtivät hienoiseen kasvuun aina n. 11.500 laitteeseen (n. +28 %) saakka. Lokakuussa 2021 uutisoitu uusi virusmuunnos (Omikron) päätti orastavan kasvutrendin ja aiheutti huoltovolyymien ”luisun” alimmillaan n. 7.000 laitteen kuukausivolyymeihin (n. -40 %). Tuo Omikron-variantin vaikutus näkyi myös kaikilla kilpailijoilla ja päämiehillä. Omikron-variantin aiheuttaman n. 7.000 laitteen ”pohjan” jälkeen volyymit pysyttelivät n. 7.000–8.000 huollon tasolla syksyyn 2022 saakka ja joulukuuhun 2022 mennessä palauduttiin n. 9.000 laitteen kuukausitasolle. 
 
Jonkinlaisena yhteenvetona voi todeta, että vuosi 2020 oli huoltovolyymien ja liikevaihdon osalta vielä kohtuullinen. Investoinnit uusiin liiketoimintoihin näkyivät kuitenkin jossain määrin myös vuoden 2020 tuloksessa. Vuosien 2021 ja 2022 aikana huoltovolyymit laskivat vuosittain n. 11–13 %, kun vastaavasti liikevaihto putosi kahden vuoden aikana yhteensä ”vain” n. 15–16 %. Huoltovolyymien lasku yhdistettynä erilaisten sopeutustoimien kustannusvaikutuksiin johti tilikausien 2021 ja 2022 tappiollisiin tuloksiin. Pitää myös muistaa, että samaan aikaan kehitettiin ja rakennettiin kahta uutta liiketoimintaa ja valmistauduttiin toimimaan monimerkkihuoltona (multibrand). 
 
BuyBack- ja Palvelut-liiketoimintojen liikevaihto on näinä vuosina hieman kompensoinut huoltovolyymien pudotusta, mutta ei merkittävästi. Kuten aikaisemminkin on arvioitu, mcaren koronapandemian aikana voittamat uudet asiakkaat ja valtuutukset (brändit) ovat myös osaltaan kompensoineet huoltovolyymien putoamista. mcaren arvioiden mukaan nykyisillä asiakkailla ja valtuutuksilla (ilman Samsung-valtuutusta) mcaren liikevaihto koronapandemiaa edeltäneessä markkinatilanteessa vastaisi n. 40 miljoonan euron liikevaihtotasoa. 
 
Vuoden 2021 rahoituskierroksen kasvuoletus vuodelle 2022 (liikevaihto n. 33 me) perustui koronapandemian päättymiseen ja markkinoiden asteittaiseen ”palautumiseen”. Kasvuoletus ei sisältänyt yritysjärjestelyjä. Samsung-valtuutus oli silloinkin jo suunnitelmissa, mutta se ei sisältynyt ennustettuihin lukuihin. Kun tuota n. 40 miljoonan euron liikevaihtotasoa (ks. edellinen kappale) peilaa vuodelle 2022 ennustettuun n. 33 miljoonaan euroon, se oli olemassa olevilla tiedoilla jopa realistinen. Toisaalta siinä vaiheessa Omikron-variantista ja sen vaikutuksista ei ollut vielä mitään tietoa. Toistaiseksi markkina on palautunut hyvin hitaasti ja tällä hetkellä kukaan markkinoilla toimiva (huoltoliikkeet, brändien omistajat, tms.) ei osaa sanoa, palautuvatko markkinat ns. aikaan ennen koronaa ja jos palautuvat, milloin. Tästä syystä mcare ei enää ennusta markkinoiden palautumista, tai sen ajankohtaa, vaan mcare kasvattaa volyymiä erityisesti uusien valtuutusten ja asiakkaiden kautta, kuten myös uusien tuotteiden ja palveluiden kautta. Kasvun osalta BuyBack-liiketoiminnalla on merkittävä rooli. Vuoden 2022 ennusteen osalta markkina ei palautunut, vaan ennemminkin laski. 
 
Uudet valtuutukset ja/tai asiakkuudet voivat toteutua ilman yritysjärjestelyjä, tai yritysjärjestelyjen kautta. Markkinoiden mahdollinen palautuminen on sitten positiivinen lisä tähän kokonaisuuteen. Marraskuussa toteutettu Samsung-järjestely on ensimmäinen ja myös tärkein avaus, kun Samsung oli merkittävin vielä puuttuva brändi. Samsung-valtuutuksen ennustetaan tuovan mcarelle n. 3–7 tuhannen laitteen kuukausittaisen huoltovolyymin. Käytännössä tuo tarkoittaa erilaisilla kasvuskenaarioilla tulkittuna n. 30–70 prosentin kasvua huoltovolyymeissä. Kuten Sijoitusmuistiossakin on todettu, Samsung-valtuutus tuo mcarelle myös muuta kuin Samsung-volyymiä (Apple, Xiaomi, Nokia HMD, yms.), kun esimerkiksi operaattorit voivat toimittaa kaikki brändit mcarelle. Kuten tästä vastauksessa mukana olevista graafeista näkyy, vuoden 2023 ennustettu kasvu rakentuu aika lailla Samsung-kaupan tuomaan lisävolyymiin, joka on jo tässä vaiheessa realisoitunut kasvuksi ja uusia neuvotteluja avataan resurssien mukaan. Markkinoiden mahdollinen palautuminen tuo sitten lisää kasvua, jos palautuminen jossain vaiheessa toteutuu. Tällä hetkellä vireillä olevilla yritysjärjestelyaihioilla pyritään saamaan sama vaikutus, kuin marraskuussa toteutetulla Samsung-kaupalla on jo saatu. 
 
BuyBack-liiketoiminnan osalta perusteet (tiimi, prosessit, yms.) on saatu riittävälle tasolle. Ja vaikka kasvuakin on saatu aikaiseksi, sen hidasteena on ollut tarjolla olevien laitemäärien rahoitus, jota tällä käynnissä olevalla rahoituskierroksella erityisesti haetaan. Palvelut-liiketoiminta ei ole niin liikevaihtointensiivistä, kun palvelusopimukset tuloutetaan liikevaihdoksi sopimuksen pituuden mukaan. Mutta toisaalta se tuo mcarelle toivottua kuukausikohtaista kassavirtaa (MRR, Monthly Recurring Revenue). Eli voidaan sanoa, että vuoden 2022 kasvutavoite ei nojannut liikaa näihin kahteen uuteen liiketoimintaan. Mutta vuoden 2023 osalta BuyBack-liiketoiminnalla on myös rooli kasvun veturina. Paremmilla taloudellisilla edellytyksillä Buyback-liiketoimintaan olisi vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla saatu aikaiseksi jo vieläkin suurempia kasvulukuja. Kasvuprosenttien osalta päästiin kuitenkin ”vain” 221 % kasvuun. 
 
Mitä tulee mainittuihin kilpailijoihin (iTapsa ja Fonum), näistä molemmat myivät vuonna 2021 kokoonsa nähden jo merkittäviä määriä käytettyjä laitteita. Valtuutettuna huoltona mcarella ei vielä silloin ollut (päämiesten linjausten johdosta) mahdollisuutta osallistua käytettyjen laitteiden myyntiin. Myöhemmin tuo este on poistunut ja esimerkiksi Suomessa Apple suosittelee vain mcaren käsittelemiä ja myymiä käytettyjä laitteita. 

Edellä mainitusta syystä johtuen iTapsa ja Fonum pääsivät etenemään hieman aikaisemmin ja huoltoyritykset, joilla oli pahimpaan korona-aikaan valikoimissaan myös käytettyjen laitteiden myyntiä, hyötyivät pandemian aikana kehittyneestä laitekaupan buumista, kun yritykset ja yksityishenkilöt investoivat hyvinkin paljon laitteisiin, kun etätyöt lisääntyivät ”räjähdysmäisesti”. Käytettyjen laitteiden kiinnostavuutta lisäsi myös uusien laitteiden komponenttihaasteet, mikä pidensi uusien laitteiden toimitusaikoja merkittävästi. Laitekauppa on nimenomaan kasvattanut tällaisten toimijoiden liikevaihtoa, ja osaltaan kompensoinut muun toiminnan kehitystä. Tämä on myös mcaren tavoitteena laadultaan markkinoiden parhaimmistoa olevilla laitteilla, jotka soveltuvat myös perinteisesti uusia laitteita myyvien jälleenmyyjien myytäviksi. Toisaalta iTapsa ja Fonum ovat huoltotoiminnan osalta myös mcaren asiakkaita. Joillakin kilpailijoilla on huoltotoiminnan lisäksi myös uusien laitteiden kauppaa, mikä vaikeuttaa myös vertailua.
Volyymit.png 54.81 KB

Jos liikevaihdon kehitystä vertaa varsinaisiin pohjoismaisiin kilpailijoihin, niin kehitys on ollut hyvin saman suuntaista, kuin mcarella. Pohjoismaista esim. Conmodo AS ja Care1 AS ovat mcaren mielestä parempia vertailuyhtiöitä. Conmodo AS:n liikevaihto 2021 oli n. 23 me (-4,6 %) ja Care1 AS:n liikevaihto 2021 n. 11 me (-1,2 %). Nuo luvut ovat viimeisimmät julkiset tilinpäätösluvut. 
Miten käytettyjen laitteiden hankintahinnat määräytyvät markkinoilla (tarjouksen perusteella tai jatkuvasti myyntierittäin muuttuvat hinnat tai ennalta sovitut hintahaarukat tms.)? Ja miten esim. tällaisen isomman laite-erän myyntihinta eteenpäin mcaren omille asiakkaille määräytyy (ennalta sovittu tms.?). Onko siis olemassa millainen riski, että hankittava käytetyn laitteen erä jouduttaisiin ostamaan alunperin suunniteltua huomattavasti kalliimmalla hinnalla eikä tätä hinnan muutosta saadakaan siirrettyä eteenpäin sitouttavissa sopimuksissa omiin myyntihintoihin (mikäli asiakkaan kanssa siis esim. ennalta sovitut hinnat), vaan jouduttaisiin myymään huonolla katteella tai pahimmassa tapauksessa jopa omia hankintakustannuksia alemmalla hinnalla (tappiolla)?
Käytettyjen laitteiden hankintahinnat määräytyvät markkinaperusteisesti, missä olennaisimmat sisäänosto- ja edelleenmyyntihintaan vaikuttavat tekijät ovat ostoerän koko, laitteen/laitteiden malli, kunto, muisti ja tietyissä tapauksissa värikin. Ostoprosessiin kuuluu myös ostoerän tarkistus. Kun tarkistus on tehty, kauppa tehdään pääasiassa normaalilla neuvottelumenettelyllä. mcaren laitteet menevät pääasiassa yrityksille, jotka myyvät niitä sitten omille kanaville ja asiakkaille. Osana Re-commerce/Buyback-liiketoiminnan kehitystä mcare on rakentanut sekä osto-, että jälleenmyyntikanavia, mikä helpottaa toimintaa ja minimoi myös toimintaan liittyviä riskejä.
 
Edelleenmyyntihinta mcaren asiakkaille määräytyy periaatteessa samojen parametrien mukaan neuvottelemalla. Joskus ostavalla asiakkaalla on valmiit kriteerit esimerkiksi mallin, kunnon, värin ja ostettavan määrän osalta. Tämä helpottaa oikeiden ostoerien hakemista. Laite-erien hankintakanavia on kuvattu jo aikaisemmassa kysymyksessä.
 
Luonnollisesti tällaisessa suurten erien kaupassa prosessin nopeudella on merkitystä. Prosessin nopeuteen liittyy myös maksuehdot, jotta raha ei ole kiinni varastossa liian kauan. Pääsääntöisesti pyritään siihen, että erille, jotka mcare ostaa, on ostaja jo valmiiksi. Tämä nopeuttaa prosessia ja rahaliikennettä ja pienentää riskiä ajan kulumiseen ja laitteiden vanhenemiseen liittyvien hintamuutoksien osalta. Merkittävin riski on lähinnä siinä, että laitteiden kaupallinen arvo arvioidaan väärin jo kauppaa tehtäessä. mcarella on kuitenkin vuosien kokemus laitteista ja niiden arvostuksista, mikä pitää tuon riskin kohtuullisen alhaisena. Toisaalta, kun laitteita ostettaessa keskustellaan samaan aikaan jo erän ostajan tai ostajien kanssa, laitteiden kaupallinen arvo validoidaan myös siinä yhteydessä.
 
Laitteita ostetaan myös mcaren omaan verkkokauppaan mcared.com, jonka kautta ne menee pääasiassa yksityishenkilöille. mcaren Apple-tuotteet ovat aina valtuutetun huoltoliikkeen mcare Oy:n tarkistamia ja korjaamia. Kaikissa laitteissa on aina alkuperäiset Apple-varaosat ja niille myönnetään 12 kk takuu.
Käyttääkö mcare jotain ohjelmistoa puhelinten elinkaaren diagnostiikkaan? Esim. Piceasoftia?
Käytetään pääasiassa valmistajien omia työkaluja tarkistamiseen, mutta joissain prosessin osissa käytössä ja testissä on ollut Piceasoftin ja muiden vastaavien toimittajien ohjelmistoja.
E2023 kasvutavoite esimerkeissä: Maltillisen kasvun tavoite > hyvän kasvun tavoite: liikevaihdon kehitys 2,75M€, käyttökatteen kehitys 680 tuhatta, eli käyttökatteen kehitys n. 25% liikevaihdon kasvusta. Hyvän kasvun tavoite > voimakkaan kasvun tavoite: liikevaihdon kehitys 8,2M€, käyttökatteen kehitys 684 tuhatta, eli käyttökatteen kehitys n. 8,3% liikevaihdon kasvusta. Mitkä asiat vaikuttavat, että käyttökate laskee 25% > 8,3%? Kasvun kuitenkin odotetaan tulevan liiketoiminnasta (BuyBack / Re-Commerce) joka on korkean katteen toimintaa?
 Sijoitusmuistiossa esitettyjen kasvuskenaarioiden ja -tavoitteiden lähtökohtana on ollut, että vuoden 2023 ”kasvuveturina” toimii huoltotoiminta ja siellä Samsung-valtuutuksen kautta tuleva varsinainen Samsung-volyymi ja muiden brändien kautta kumuloituva lisävolyymi. Näissä skenaarioissa vuoden 2023 kasvu vaihtelee n. 60 % - 120 % välillä, riippuen hyvin pitkälti siitä, miten paljon uusia asiakkuuksia ja sitä kautta huoltovolyymiä Samsung-valtuutus tuo. Vuoden 2024 osalta lähtökohtana on BuyBack/Re-commerce-liiketoiminnan merkittävä ”kasvupyrähdys”. BuyBack-liiketoiminnan kasvutavoitteet vuodelle 2024 ovat välillä 125 % - 400 %. Juuri päättyneellä tilikaudella BuyBack/Re-commerce-liiketoiminta kasvoi jo n. 222 %. 

On totta, että verrattaessa kasvutavoitteiden ns. inkrementaalista kannattavuutta, siinä tulee tuo mainittu vaikutus n. 25 %:sta n. 8 %:n. mcaren kasvutavoitteissa tuo tarkoittaa oletusta, että merkittävästi suurempi kasvu on aina hieman kalliimpaa. Merkittävin syy tähän on kasvuskenaarioiden kuvauksissakin mainittu oletus Buyback/Re-commerce-toiminnan katteiden heikentymisestä, kun volyymejä päästään kasvattamaan merkittävästi. Esimerkiksi, jos olemme ostamassa ja myymässä vaikka 10.000 iPhone -puhelinta kerralla, siitä saatava suhteellinen kate voi olla jonkin verran pienempi, kuin jos ollaan ostamassa ja myymässä vaikka 300 vastaavanlaista puhelinta, tai yksittäistä puhelinta kuluttajalta. Kate-euroja tällaisesta ”miljoonaluokan” kaupasta kertyisi kuitenkin merkittävästi enemmän. Hyvän kasvun tavoitteessa Buyback/Re-commerce-liiketoiminnan osuus liikevaihdosta (tavoite vuodelle 2024) on noin 20 %, kun Voimakkaan kasvun tavoitteessa se on jo n. 40–45 %. Toisaalta Hyvän kasvun tavoitteessa käyttökateprosentilla mitattava kokonaiskannattavuus kasvaa n. 30 %, kun Voimakkaan kasvun tavoitteessa se kasvaa jo n. 55 %. Euroissa mitattuna Voimakkaan kasvun tavoitteen käyttökate olisi myös n. 3 kertaa suurempi, kuin Hyvän kasvun tavoitteessa. 

Tällä hetkellä mcaren BuyBack/Re-commerce-liiketoiminnan kasvun merkittävin rajoite on suurten laite-erien rahoitus, jota nyt menossa olevalla rahoituskierroksella myös haetaan. Kysyntä käytetyille/kunnostetuille laitteille kasvaa koko ajan ja valtuutettuna huoltona ja kolmen liiketoiminnan tukemana, mcarella on ainutlaatuinen kokonaisuus menestykseen. 

Alla käyttökateprosentit vielä Sijoitusmuistiossakin olevaan taulukkoon: 

Hei. Mainitsette kilpailijoina iTapsan ja Fonumin, mutta miten koette kilpailijana v. 2007 perutetun 3stepIT:n, jonka konsernin lv 2021 oli n. 694 miljoonaa ja liiketulos n. 30 miljoonaa? Mielestäni se toimii samalla sektorilla. Miten pärjäätte 3stepIT:tä vastaan? Mikä on Mcaren vahvuus 3stepIT:tä vastaan?
Näemme 3StepIT:n yhteistyökumppanina enemmän kuin kilpailijana. Kummallakin on omat vahvuutensa ja yhteistyö edesauttaa kummankin liiketoimintaa. 
 
Meidän vahvuutemme on valtuutetun huollon tuoma erityisasema paremman kannattavuuden sekä valtuutetun huollon prosessien korkean laadun myötä.  Meitä edesauttaa myös hyvät suhteen markkinoiden potentiaalisiin asiakkuuksiin, joiden kanssa meillä on jo olemassa olevaa liiketoimintaa sekä mm. toimivat logistiikka ja aftersales-ratkaisut valmiiksi rakennettuina.
Mitkä ovat yhtiön näkemyksen mukaan kaikkein todennäköisimmät tahot, jotka voisivat olla kiinnostuneita ostamaan Mcare Groupin 2-3 vuoden päästä?
Globaali konsolidaatio ja ”suuruuden ja tehokkuuden ekonomia” ovat nykyhetkeä mcarenkin toimialalla, joka tuo mahdollisen exitin osalta erilaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi USA:ssa konsolidaatio on edennyt jo niin pitkälle, että suurimmilla toimijoilla liikevaihto mitataan miljardeissa ja henkilökuntaa on kymmeniä tuhansia. Mahdollisten ostajien osalta yksittäisiä nimiä on aika mahdotonta sanoa, mutta kysymykseen voisi tulla alan toimijat, jotka hakevat globaalia kasvua ja/tai mahdollista uutta tukijalkaa omaan toimintaansa. Näissä kysymykseen voi tulla esimerkiksi merkittävät saman alan merkittävät toimijat, IT-tukkurit, globaalit IT-toimijat, jne. Kun ollaan n. +50 miljoonan euron liikevaihtoluokassa, mcaren listautuminen (IPO) on myös yksi varteenotettava vaihtoehto. 
The round has ended - The question form has closed
×