The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Yhtiön ratkaisu 
 
LS CancerDiag on diagnostiikkayhtiö, joka on kehittänyt läpimurtoteknologian DiagMMR maailman yleisimmän perinnöllisen syöpäoireyhtymän Lynchin syndrooman diagnosointiin. Yhtiön ainutlaatuinen teknologiainnovaatio syntyi yli kymmenen vuoden mittaisen akateemisen tutkimustyön tuloksena. Innovaation avulla syndrooman perineet ihmiset voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa ja ohjata syöpiä estävään seurantaan. 
 
Toimialan ongelmat 
 
Lynchin syndrooman yleisyydestä huolimatta (esiintyvyys 1:279), sen tunnistaminen ja diagnosointi on nykymenetelmillä tehotonta. Lynchin syndrooman perineillä ihmisillä on erittäin korkea riski (jopa 80 %) sairastua syöpään, erityisesti paksusuolen syöpään, kohdunrungon syöpään tai munasarjasyöpään. 
 
Lynchin syndroomassa syövät myös kehittyvät ei-periytyviä syöpiä aiemmin, keskimäärin jo noin 45 vuoden iässä. Mikäli henkilöllä diagnosoidaan Lynchin syndrooma, on kriittistä testata myös perheenjäsenet, sillä alttius periytyy 50 %:n todennäköisyydellä. 
 
Uniikki teknologia 
 
LS CancerDiagin DiagMMR on ainutlaatuinen diagnostinen menetelmä, joka mittaa suoraan Lynchin syndroomaan liittyvää MMR-korjaustoiminnan tehokkuutta. LS CancerDiagin DiagMMR-teknologia tuo kliinikoiden käyttöön uuden helppokäyttöisen menetelmän. Kliininen validaatio osoitti Yhtiön kehittämälle testille erinomaista spesifisyyttä (100 %) ja sensitiivisyyttä (89 %). Yhtiön teknologian avulla voidaan ennaltaehkäistä syöpää, alentaa merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia ja pelastaa ihmishenkiä. 
 
Iso markkinapotentiaali 
 
DiagMMR-menetelmä on suojattu 29 maassa ja näiden maiden muodostama tavoitemarkkina on arvoltaan 1,6 miljardia dollaria. LS CancerDiagin visio on tehdä DiagMMR:stä maailmanlaajuinen testausstandardi Lynchin syndrooman diagnosointiin. 
 
Yhtiön päämarkkina on Yhdysvallat, ja tämä kohdemarkkina on arvoltaan 200 miljoonaa dollaria vuosittain. Yhtiö tähtää kohdemarkkinalla noin 35 miljoonan dollarin liikevaihtoon vuonna 2027. Testin hinnoittelu kulkee linjassa muiden geenitestipaneelien kanssa, keskihinnan ollessa 3 000 dollaria. Yhdysvaltojen NCCN-ohjeistuksessa (National Comprehensive Cancer Network) suositetaan kaikkien paksusuolen- ja kohdunrungon syöpien potilaiden testaamista Lynchin syndrooman varalta, tarkoittaen yhteensä noin 217 000 potilasta. 
 
Exit-skenaariot 
 
Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on myydä Yhtiön osakekanta 5 vuoden sisällä. Exit-tilanteessa Yhtiön pääosakkeenomistajat odottavat n. 200-300 M€ arvostusta perustuen kasvustrategian toteuttamaan liikevaihdon kasvuun ja alalle tyypillisiin kertoimiin. On myös mahdollista, että Yhtiön arvostustaso ei noudata alalle tyypillisiä kertoimia, vaan voi olla suurempi johtuen Yhtiön uniikin teknologian mahdollistamasta kilpailuedusta. 
 
Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia 
 
Yhtiön nykyisistä sijoittajista TJT Technologies (Tuomas Tenkanen) ja Jean de Gunzburg ovat sitoutuneet sijoittamaan lisää Osakeannissa tai sen rinnalla järjestettävässä Private Placement -annissa yhteensä n. 500.000 €. Tämä osoittaa nykyisten sijoittajien uskoa Yhtiön ja sen teknologian mahdollisuuksiin. 
 
Merkintäpalkkio 
 
Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio perjantaihin 10.3.2023 kello 23.59.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 10.3.2023 kello 23.59.59 jälkeen tehdyistä sijoituksista.

lscancerdiag-platta.jpg 144.18 KB

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
Hei! Mistä näytteestä määritys tehdään, verinäytteestä? Eli miten vaivaton on näytteen otto määritykseen? Terveisin Henri Kurunmäki
Määritys tehdään ihonäytteestä kasvatetuista fibroblasteista. Ihonäyte otetaan ihon pinnalta kyynärvarren kämmenpuoleiselta alueelta kertakäyttöisellä 2mm stanssilla (sijoitusmuistion kuva 4). Näytteenotto on vaivaton ja nopea. Näytteenottokohtaan saattaa nousta vähän "tihkuverta". Näyte otetaan Yhtiön laboratorioon lähetettävään putkeen ja säilytetään sekä lähetetään huoneenlämmössä.
1) Miten rahoitus ennustetaan riittävän (vrt. sivun 25 aikataulut tutkimuksen ja kehityksen suhteen). Tarvitaanko vielä toinen rahoituskierros ennen lopullista kaupallista vaihetta? 2) Onko tuote tarkoitus lanseerata ensiksi Yhdysvalloissa ja sitten vasta Euroopan markkinoilla? Mitkä ajurit tässä ovat? 3) Exit valuaatio on sangen maltillinen tuotteen innovaatioon ja sen vaikuttavuuteen nähden. Onko tässä noudatettu varovaisuusperiaatetta vai onko tarkoitus tehdä Exit ennen varsinaista kaupallista vaihetta?
1) Kaupalliseen vaiheeseen päästään tämän rahoituskierroksen turvin, mutta tarkoitus on tehdä toinen suurempi rahoituskierros 2024, joka käytetään Yhtiön out-of-pocket -liiketoiminnan kasvuun sekä kliinisiin tutkimuksiin (sivun 25 validaatio Yhdysvalloissa), jotka vaaditaan korvattavuuden saamiseksi Yhdysvaltain markkinalla. Lisäksi tuo kierros tukee tarvittavia investointeja, joihin Yhtiön tulee varautua skaalausvaiheessa, kuten laboratoriotilat ja -laitteet.

2) Yhtiön päämarkkina on Yhdysvallat johtuen sen ennustettavammasta ja selkeämmästä regulaatiosta, suuresta markkinapotentiaalista sekä hinnoittelustrategiasta. Euroopassa on kuitenkin samat haasteet Lynchin syndrooman diagnosoinnissa kuin Yhdysvalloissa ja markkina on Yhtiölle tärkeä. Liiketoimintamahdollisuudet ja aikataulu muodostavat Yhdysvaltain markkinasta kuitenkin suuremman prioriteetin, erityisesti ottaen huomioon tämän hetken geopoliittinen tilanne ja fragmentoitunut markkina.

3) Yhtiön ainutlaatuinen teknologia ja sen tuomat mahdollisuudet niin liiketoiminnassa kuin syöpien ennaltaehkäisemisessä ovat merkittävät. Kaupallistaminen tapahtuu strategian mukaisesti jo ensi vuonna, mutta exit-ajankohta pyritään ajoittamaan korvattavuuden jälkeiseen aikaan. Exit-valuaatio voi olla huomattavasti arvioitua kokoa suurempi, mutta ajankohdalle arvioitu liikevaihto ja alan keskimääräiset valuaatiokertoimet huomioiden on päädytty 200-300M€ arvostukseen.
Hei, Onko DiagMMR-testin tekeminen tulevaisuudessa mahdollista myös syntymättömälle lapselle (lapsivedestä) ?
DiagMMR-teknologia ei nykyisessä muodossaan toimi lapsivesinäytteelle. Kansainvälisesti on yleisenä käytäntönä aloittaa testaukset vasta täysi-ikäisille, koska Lynchin syndroomassa syövät alkavat kehittyä vasta aikuisiässä. Tärkeintä on kuitenkin diagnosoida Lynchin syndrooman perineet henkilöt mahdollisimman varhaisessa aikuisiässä, jotta heidät voidaan ohjata ennaltaehkäisevään seurantaan.
Ei käy lainkaan ilmi, missä testausvaiheessa tuote on, mikäli sitä kehitetään lääkkeitä vastaavalla tavalla. Lääkkeillähän niitä muistini mukaan on 4. Sen jälkeen viranomaishyväksynnät eri maihin. Kommentoitteko tätä?
Diagnostisille testeille ei ole lääkekehitystä vastaavaa testausprosessia. Sen sijaan kehitystyön jälkeen on tärkeää kliinisesti validoida testin tarkkuus ja herkkyys, mikä DiagMMR-testille on jo tehty. Tämän jälkeen edetään eri maiden käytänteiden perusteella. DiagMMR-testille on jo haettu CE-merkintä, joka on merkintä, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset. Yhdysvalloissa DiagMMR-testiä on mahdollista myydä nopeallakin aikataululla niin kutsuttuna laboratoriokehitettynä LDT-testinä, jonka kaupallistamiseksi Yhtiön on haettava laboratoriolleen CLIA-sertifiointi (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Sertifioinnilla todetaan, että laboratoriolla on tarvittava asiantuntemus ja prosessit testauksen suorittamiseen. Korvattavuuden saamiseksi testille tullaan tekemään myös oma validaatio Yhdysvalloissa.
The round has ended - The question form has closed
×