The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

 Toimialan ongelmat 
 
Terveydenhuollon ammattilaisista on globaalisti valtava pula. Arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä sairaanhoitajista on maailmanlaajuisesti noin 13 miljoonan osaajan vaje. Suomessakin on jo nyt noin 16 600 sairaanhoitajaa liian vähän. 
 
Henkilöstöpulan takia terveydenhuolto ei pysty panostamaan riittävästi ennaltaehkäisevään hoitoon. Tämän takia esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet havaitaan lähes poikkeuksetta liian myöhään. 
 
Sydän- ja verisuonisairaudet (CVD) ovat maailman yleisin kuolinsyy. Maailmanlaajuisesti niihin kuolee 17,9 miljoonaa ihmistä vuosittain. Yli 90 % kyseisistä sairauksista olisi estettävissä, mikäli riskit tunnistettaisiin riittävän aikaisin ja niihin reagoitaisiin oikein. 
 
Medicubexin tavoitteena on automatisoida sairauksien hoitoa ja tuoda sairauksien ennaltaehkäisy kaikkien saataville, terveydenhuollon vakavasta resurssipulasta huolimatta. 
 
Yhtiön uniikki ratkaisu 
 
Medicubex on kehittänyt ja tuonut markkinoille Yhtiön saatavilla olevan tiedon mukaan maailman ensimmäisen digitaalisen ja täysin automatisoidun itsemittausratkaisun, Medicube X® e-Terveysaseman™. 
 
Asemalla käyttäjä pystyy 5 minuutissa mittaamaan itsenäisesti tärkeimmät terveysarvonsa sekä sydän-, verisuoni- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijät. 
 
Medicube X® e-Terveysasema™ mahdollistaa laadukkaat ja nopeat etävastaanotot missä tahansa. Kun käynti vastaanotolla alkaa, hoitavalla henkilökunnalla on jo valtavasti mittaustietoa potilaasta oikean diagnoosin tueksi. 
 
Sairaaloiden ja lääkäriasemien käytössä Medicube X® e-Terveysasema™ säästää merkittävästi hoitajien ja lääkärien työaikaa. Aseman avulla jokaisessa työvuorossa voidaan säästää yhden ammattilaisen työpanoksen verran työaikaa, mikä vastaa 24/7-pisteessä 4–5 työntekijän koko työpanosta vuositasolla. 
 
Tulevaisuudessa e-Terveysasemia voi olla myös monissa muissa helposti saavutettavissa paikoissa, esimerkiksi kirjastoissa, kauppakeskuksissa, apteekeissa ja yritystiloissa. 
 
Medicubexin tavoitteet 
 
Terveyden mittaaminen, etämonitorointi ja -hoito ovat keskeisin osa massiivista telehealth-markkinaa. Yhtiön tavoitteena on olla Euroopan markkinajohtaja automatisoitujen itsemittaus- ja etävastaanottoasemien kehittäjänä ja valmistajana sekä tarjota alusta digitaaliselle hoidolle. 
 
Yhtiön liikevaihtotavoite vuodelle 2026 on hyvän kasvun skenaariossa 62 M€ ja erinomaisen kasvun skenaariossa 98 M€. 
 
Yhtiön pääosakkeenomistajien exit-tavoitteena on kasvattaa nopeasti liiketoimintaa ja 3–5 vuoden sisällä myydä Yhtiön koko osakekanta. Nykyinen markkinatilanne voi avata mahdollisuuden nopeammallekin exitille, koska useat alan isot toimijat haluavat päästä terveydenhuollon digi- ja telehealth-markkinoille mahdollisimman nopeasti uusilla ratkaisuilla.
 
medicubex-plattakuva.jpg 55.76 KB


Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
Onko Medicubexin EKG-analyysi oikeasti sairaalatasoinen, vai onko kyse enemmänkin fitness-tason laitteesta? Asiakas haastoi, ettei tällä voida oikeasti mitata sydänterveyttä ilman elektrodeja ja sairaalatason laitteita. Voidaanko puhua sydänfilmistä?
Molemmat, sekä itse EKG-tallennin että Cardiolysen EKG-analyysipalvelu ovat MDD 2a -luokan lääkinnällisiä laitteita. 1-kanavaisella EKG:lla ei voida arvioida tai poissukea esimerkiksi sydäninfarktin mahdollisuutta, mutta rytmihäiriödiagnostiikassa se on täysin verrannollinen 12- tai 15-kytkentäiseen märkäelektrodeilla (geelitarrat) tehtäviin sydänfilmeihin ja sen perusteella voidaan tehdä diagnoosi.

Mikäli epäillään sydäninfarktia, sydänlihastulehdusta tai muuta vakavaa sydänsairautta, potilas kuuluu aina sairaalaan ja tulee tehdä joka tapauksessa perinteinen sydänfilmi, mutta esimerkiksi eteisvärinän seulonnassa, rytmihäiriödiagnostiikassa tai arvioitaessa tiettyjen lääkkeiden vaikutusta sydämen sähköiseen toimintaan ratkaisu on erinomainen. 

Ohessa esimerkki e-Terveysaseman tulostamasta sydänfilmistä:
EKG-vastaus.jpg 106.08 KB
Kysyisin tarkentavaa infoa tekniikkaan liittyen. Miten ruumiinlämpö saadaan, laittaako potilas jonkun anturin iholle vai onko kyseessä jonkinsortin lämpökamera? Onko tämä tarkkaa?
Lämpömittari on lämpökamera, eli etälukeva infrapunalämpömittari. Mittausvirhe on enintään ±0.5˚C ruumiinlämmöillä 34°C – 43°C. Tällä hetkellä käytettävä laite ei ole MDR-hyväksytty vaikka muuten CE-merkitty onkin, mutta valmistaja hakee sille MDR:n mukaisen CE-merkinnän kuluvan vuoden aikana.
Miten yhtiö aikoo varmistaa GDPR- ja muiden vastaavien direktiivien toteutumisen ja järjestelmien integraation esimerkiksi hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa? Olettaen, että jossain vaiheessa mittaustiedot tulisivat "uimaan" suoraan e-terveysasemalta hoitavan henkilökunnan tietokoneelle, eikä tulostetta enää tulisi?
Terveyden- ja sairaanhoidossa käytettäviä A-luokan potilastietojärjestelmiä säätelevät vielä huomattavasti GDPR:ää tiukemmat lait ja niiden turvallisuutta valvoo kansallinen viranomainen, Suomessa Valvira.

Integraatiot tehdään noudattaen kaikkea relevanttia lainsäädäntöä ja kansallisia vaatimuksia. Helsingin kaupungin Apotin tapauksessa käytettäisiin HL7 FHIR -standardin mukaista integraatiota. e-Terveysaseman Apotti-integraatiota tullaan demonstroimaan kesäkuussa Radical Health Festival -messuilla Helsingissä. Suurin osa muistakin järjestelmistä noudattaa tai tulevat noudattamaan HL7 FHIR -standardia ja tarvittaessa muitakin voidaan käyttää.
"Osapuolet neuvottelevat parhaillaan yksinoikeudesta AGE Reader -laitteen käyttöön automatisoiduissa itsemittausratkaisuissa Euroopassa." Missä vaiheessa tämä sopimusneuvottelu on ja milloin mahdollisesti varmistuu yksinoikeusmyynti. Kumpi oli ensin aktiivinen, MedicubeX vai Diagnoptics Technologies?' Voiko Diagnoptics Technologies myydä sitä silti myös muille asiakkaille muuhun käyttöön?
Yhtiö ja Diagnoptics Technologies ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yksinoikeussopimuksen tekemisestä elokuun 2023 loppuun mennessä. MedicubeX lähestyi ensin Diagnopticsia laiteintegraation toteutuksen vuoksi, mistä keskustelu eteni luontaisesti eksklusiviteetin suuntaan. Diagnoptics myy AGE Reader -laitetta sellaisenaan vastaanotolla käytettäväksi mm. perhelääkäreille ja diabetologeille.
"Ensimmäisten pilottisopimusten julkistamisen jälkeen Yhtiön liidien ja tarjouskysynnän nopea kasvu alkuvuodesta 2023 on ollut huomattava." Onko yhtäläinen kiinnostus jatkunut ja miltä näyttää mahdollisuudet laajentaa nykyisiä pilottisopimuksia, miten kapasiteetti riittää ennen sarjavalmistusta?
 Kiinnostus jatkuu voimakkaana. Mm. Helsingin pilotin etenemisen ja sen saaman medianäkyvyyden tukemana useammalta hyvinvointialueelta on ilmaistu kiinnostusta joko testata asemaa tai saada käyttöönsä henkilökunnan ja käyttäjien palautetta Helsingin pilotista. Helsingin kaupungin kanssa keskustellaan jo toiminnan laajentamisen reunaehdoista ja tähän liittyvistä teknisistä vaatimuksista. 
 
Muistiossakin mainitun suomalaisen terveyspalveluyrityksen kanssa kartoitetaan parhaillaan aiesopimukseen sisältyvän julkisten palveluiden yhteistuotteen lisäksi kiinnostuneita työterveysasiakasyrityksiä, joiden kanssa pyritään avaamaan pilotointihaara työterveyskäytössä. 
 
Yhtiön Iso-Britannialainen kumppani on esitellyt yhteistä tuotekonseptia ensimmäisille NHS Englannin Trusteille toukokuun aikana ja keskustelut jatkuvat. 
 
Virossa keskustelu pilotoinnista on edennyt tarjousasteelle ja olemme sopineet asiakasvierailusta kokeilemaan asemaa Suomeen.  
 
Muita uusia avauksia, joissa Yhtiötä on lähestytty ovat tehneet suomalainen osuuskauppa, SOTE-alan koulutusta tarjoava ammattikorkeakoulu ja tanskalainen terveyspalveluiden tarjoaja. 
 
Tavoitteena on vielä ennen sarjavalmistuksen käynnistymistä toimittaa pilottikäyttöön 1 -2 asemaa asiakkaille Suomessa ja 1-2 asemaa kansainvälisesti. Yhtiöllä ja sen kumppaneilla Innokas Medicalilla ja Frameryllä on valmius jopa 10 yksittäisen e-Terveysaseman valmistamiseen kuluvan vuoden aikana, mutta laajemmat toimitukset pyritään ajoittamaan sarjavalmistuksen alkamisen yhteyteen. 
Kuinka Yhtiö etenee jos saadaan kerättyä vain miljoona euroa?
Miljoonan euron sijoituksen toteutuessa e-Terveysaseman MDR-sertifiointi ja sarjavalmistuksen käynnistäminen ovat toteutettavissa ilman kompromisseja. Myynti voidaan käynnistää suunnitellusti toimitukseen 2023/2024 vaihteesta alkaen. Sen sijaan tämän vuoden aikana kansainvälinen pilotointi joudutaan käynnistämään vain Englannissa, Alankomaiden siirtyessä seuraavaan vuoteen. Vastaavasti tämä hidastaa uusia rekrytointeja ja panostusta uusille markkina-alueille. Tälläkin sijoituksella Yhtiö turvaa käyttöpääomansa syksyyn 2024.

Kuten muistiossa on todettu, Yhtiö tulee hakemaan Business Finlandin / Valtiokonttorin tuotekehityslainaa kehityskulujen osittaiseksi (50 % tai 70 %) kattamiseksi kierroksen toteutuneesta koosta riippuen.
The round has ended - The question form has closed
×