The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Rahoituskierros toteutetaan vaihtovelkakirjalainana, joka vaihdetaan osakkeiksi

Yhtiö on syksyn 2022 aikana kerännyt 4.000.000 euron vaihtovelkakirjalainan, johon osallistui useita Yhtiön nykyisiä merkittäviä osakkeenomistajia. Koska nyt tarjottava vaihtovelkakirjalaina (Laina) on ehdoiltaan vastaava, on uusilla sijoittajilla mahdollisuus sijoittaa Yhtiöön vastaavilla ehdoilla kuin Yhtiön nykyiset merkittävät sijoittajat. Vaihtovelkakirjalainasijoitukset sekä niille kertynyt korko vaihdetaan osakkeiksi 20 % alennuksella suhteessa "vaihtotilanteen" osakekohtaiseen hintaan. Vaihtotilanteessa sijoittajalla on oikeus ja velvollisuus merkitä C-osakkeita, joilla on etuoikeus Yhtiön varojenjakoon. Vaihtotilanteet on kuvattu tarkemmin sijoitusmuistion sivulta 13 alkaen.

Toimialan ongelmat 
 
Vuosittain tuotetaan noin 460 miljoonaa tonnia muovia, josta valtava osa päätyy kaatopaikoille ja luontoon. Ellei nykytoimiin tehdä merkittäviä muutoksia, mereen päätyvän muoviroskan määrän ennustetaan nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. 
 
Kierrätys ei yksin ratkaise muovijätekriisiä, sillä tällä hetkellä vain noin 9 % muovista kierrätetään tehokkaasti. Kaikkein optimistisimmankin skenaarion mukaan vuonna 2050 pääsemme muovin kierrätysasteessa enintään 37 prosenttiin. 
 
Luontoon päätyneen perinteisen muovin ja siitä irtoavan mikromuovin hajoaminen kestää satoja vuosia. Mikromuovi uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja voi aiheuttaa vakavia haittoja myös ihmisten terveydelle. Silti kehoomme päätyy arviolta 5 grammaa mikromuovia joka viikko. 
 
Yhtiön uniikki ratkaisu 
 
Sulapac Oy kehittää ja myy vastuullisia materiaaleja, joilla voidaan korvata perinteinen muovi lukemattomissa eri tuotteissa. Yhtiö on onnistunut kehittämään patentoidulle Sulapac-materiaali-innovaatiolle muovin kaikki hyvät ominaisuudet, eikä materiaali aiheuta ilmasto-, muovijäte-, ja mikromuoviongelmia. 
 
Sulapacin biopohjaiset ja biohajoavat materiaalit voidaan valmistaa kierrätysmateriaaleista. Materiaalit eroavat suurimmasta osasta biopohjaisia ja biohajoavia muoveja hajoamalla luonnossa yhtä nopeasti kuin saman paksuinen puukappale tai puun lehdet. 
 
Yhtiö sai kaupallisen materiaaliportfolionsa valmiiksi vuonna 2021. Sulapacin tuoteportfolio sisältää 13 eri materiaalia, joista asiakkaat valmistavat tuotteita olemassa olevilla muovituotteiden valmistuslaitteilla ilman lisätuotantovaiheita tai mittavia lisäinvestointeja laitteistoihin. 
 
Asiakkaat: Kosmetiikkasektori 
 
Kosmetiikkasektorilla Yhtiöllä on asiakasreferensseinä globaalisti tunnettuja luksusbrändejä kuten Chanel, Shiseido ja kotimainen Lumene, jotka osoittavat Yhtiön pystyvän täyttämään äärimmäisen tiukat laatuvaatimukset.
 
Uudet kansalliset lainsäädännöt ovat EU-alueella kieltämässä tai jo kieltäneet styreeniä sisältävät muovit (kuten ABS), mikä on tarjonnut ainutlaatuisen mahdollisuuden asemoida Yhtiön uudet materiaalit uniikkina kestävän kehityksen vaihtoehtona ABS-muoville ja muille teknisille muovilaaduille. Sulapac onkin tämän kevään aikana onnistunut avaamaan uusia keskusteluja yli 20 globaalin kosmetiikkabrändin kanssa. 
 
Asiakkaat: Ruokailuvälinemarkkina 
 
Ruokailuvälinemarkkina kasvaa nopeasti ja on kriittinen maailman muoviroskaongelman hillitsemisen näkökulmasta. Ruokailuvälineiden markkinassa Sulapacin tunnetuimpia asiakkaita ja kumppaneita ovat Stora Enso, Fazer, Marimekko ja luksushotelliketjut Four Seasons ja Caesar’s Palace. Yhtiö palvelee myös Euroopassa globaalia pikaruokaketjua uudelleenkäytettävillä aterimilla. 
 
Iso markkinapotentiaali ja Yhtiön tavoitteet 
 
Koko muovimarkkinan koko on erittäin suuri, vuonna 2021 noin 600 Mrd € vuodessa. Yhtiön viiden vuoden tavoitteena on saavuttaa 70 M€:n liikevaihto ja tehdä Sulapac-materiaalista maailman johtava kestävän kehityksen standardi korvaamaan muovia. 
 
Sulapacin tarjoama materiaali-innovaatio on sekä funktionaalisuudeltaan että ympäristövaikutuksiltaan poikkeuksellinen ratkaisu, jonka avulla voidaan taistella ihmiskuntaa ja planeettaa uhkaavia globaaleja ongelmia vastaan. 
 
WIRED UK on listannut Yhtiön 100 kuumimman eurooppalaisen startupin joukkoon vuonna 2018, 2019 ja 2021. 
 
Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia 
 
Yhtiön pääomasijoittajat ovat sijoittaneet Sulapaciin merkittäviä summia pääomaa. Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit) noin 17,3 miljoonaa euroa. Yhtiön sijoittajiin kuuluvat muun muassa Lifeline Ventures, Chanel, Bonnier Capital, Mousserena sekä Holdix.
 

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
Upea innovaatio! Jos ymmärsin oikein niin kasveista otetaan biopolymeerit ja sekoitetaan ne kestävän kehityksen täyteaineisiin esim sahanpuruun, mutta millä tässä saadaan kemiallinen reaktio aikaiseksi?
Raaka-aineet eli biopolymeerit, kestävän kehityksen täyteaineet ja luonnosta peräisin olevat lisäaineet yhdistetään Yhtiön omistamien materiaalireseptien perusteella keskenään sulasekoittamalla. Yhtiön innovatiiviset materiaalit pohjautuvat yli 15 vuoden akateemiseen tutkimukseen ja pitkäjänteiseen tuotekehitykseen. Tuotekehityksen avulla on saavutettu Yhtiön uniikeille materiaaleille ominaiset piirteet (mm. nopea biohajoavuus luonnossa, kierrätettävyys, funktionaalisuus, ainutlaatuinen ulkonäkö ja mekaaninen kestävyys) ja vastataan asiakkaiden tiukkoihinkin laatuvaatimuksiin. Valmistuksessa ei käytetä haitallisia kemikaaleja tai kemiallisia reaktioita, vaan innovaatiossa hyödynnetään Yhtiön syvällistä materiaaliosaamista esimerkiksi raaka-aineiden keskinäisistä yhteensopivuuksista, jotta saavutetaan lopullisen materiaalireseptin homogeenisyys ja jatkotyöstettävyys lämmön ja paineen avulla.
Millä liikevaihtotasolla on breakeven ja koska yhtiö olisi kassavirtapositiivinen?
Yhtiön käsityksen mukaan break-even toteutuu 15-20 miljoonan euron liikevaihtotasolla, riippuen tarvittavista vuosittaisista investoinneista tuotekehitykseen. Yhtiö tavoittelee liiketoiminnan kääntämistä positiiviseksi käyttökatteella mitattuna vuoden 2025 loppuun mennessä, mutta liiketoiminnan kasvaminen lisää käyttöpääomatarvetta, jonka vuoksi Yhtiö tavoittelee liiketoiminnan kassavirran kääntymistä positiiviseksi vuoden 2026 loppuun mennessä.
Minkä verran yhtiöllä oli materiaalimyyntiä vuosina 2021 ja 2022? Vuonna 2019 sitä oli ilmeisesti 300K ja vuonna 2020 720K?
Materiaalimyynnin kehitys on ollut vuosien 2019-2022 välillä seuraava:
 
2019: noin 0,30 M€
2020: noin 0,71 M€
2021: noin 1,49 M€
2022: noin 2,01 M€
Voiko tästä materiaalista tehdä muovisten vesi- ja muiden juomapullojen korvaajia? Muovisina nämä täyttävät joet, valtamerien rannat ja kaatopaikat etenkin kehitysmaissa.
Toistaiseksi Yhtiö on keskittynyt kosmetiikka- ja ruokailuvälinesektorille, sillä ne ovat tunnistettu kahdeksi potentiaalisimmaksi liiketoiminta-alueeksi, joihin Sulapac-materiaalit tuovat lisäarvoa. Näiden lisäksi Yhtiön materiaaleja käytetään jo nyt myös muissa sovelluksissa. Juomapullojen materiaaleissa painottuvat toistaiseksi esimerkiksi läpinäkyvyys ja erittäin halpa hinta. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista valmistaa pulloja myös Sulapacin materiaaleista, kun markkina on kypsempi uudenlaisille innovaatioille.
Miten vahva patenttisuoja Sulapacilla on itse biopolymeerille (sidosaine), onko se patentoitu molekyylitasolla? Mitä riskejä liittyy sen valmistamiseen ja saatavuuteen?
Yhtiön patenttisuoja liittyy täysin uudenlaisiin materiaaliyhdistelmiin (biokomposiitteihin), joiden ominaisuudet ovat räätälöity valittuihin lopputuotteisiin eli Yhtiö ei itse kehitä tai valmista biopolymeerejä. Yhtiön innovatiiviset materiaalireseptit pohjautuvat yli 15 vuoden akateemiseen tutkimukseen ja pitkäjänteiseen tuotekehitykseen. Tuotekehityksen avulla on saavutettu Yhtiön uniikeille materiaaliresepteille ominaiset piirteet (mm. nopea biohajoavuus luonnossa, kierrätettävyys, funktionaalisuus, ainutlaatuinen ulkonäkö ja mekaaninen kestävyys) ja vastataan asiakkaiden tiukkoihinkin laatuvaatimuksiin.  Innovaatiossa hyödynnetään Yhtiön syvällistä materiaaliosaamista esimerkiksi raaka-aineiden keskinäisistä yhteensopivuuksista, jotta saavutetaan lopullisen materiaalireseptin homogeenisyys ja jatkotyöstettävyys lämmön ja paineen avulla.  Yhtiön patenttistrategia on kehitetty kattamaan Yhtiön materiaalireseptit, tuotteet ja valmistusteknologiat niin, että ne parhaiten suojaavat Yhtiön innovaatioita kohdemarkkina-alueilla. Huomion arvoista on, että tarkkoja materiaalireseptikoostumuksia ei ole kerrottu patenteissa vaan ne ovat Yhtiön liiketoimintasalaisuuksia.
 
Biopolymeerien saatavuuden riskit on minimoitu muodostamalla vahvat suhteet raaka-ainetoimittajien kanssa ja varmistamalla sidosaineiden hankinnan useammalta toimittajalta. Sen lisäksi Yhtiö seuraa tarkasti raaka-ainemarkkinan kehittymistä ja toimii edelläkävijänä uusien biohajoavien ja kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöönottajana.
Miten esim. tyhjä sulapac-materiaalista valmistettu kosmetiikkapakkaus kierrätetään? Mikä on sulapac-ruokailuvälineiden käyttöikä, eli miten kestää konetiskausta, kuumuutta?
Sulapacin tyhjän kosmetiikkapakkauksen voi laittaa joko muovi-, energia- tai biojätekeräykseen. Yhtiön etuna verrattuna moniin muihin materiaaleihin onkin sen monta vaihtoehtoista kierrätystapaa. Paras vaihtoehto on kemiallinen kierrätys, jolloin materiaalin sisältämä orgaaninen hiili ja epäorgaaniset aineet saadaan lähes kokonaan uudelleen käyttöön. Muovijakeiden mekaanisessa kierrätyksessä Sulapac-materiaalit eivät häiritse perinteisten muovien kierrätystä ja ne erottuvat hyvin perinteisistä muoveista. Tulevaisuudessa Sulapac-materiaalien lajittelu omaan jakeeseensa on siis mahdollista. Teollisessa kompostissa materiaali hajoaa vedeksi, hiilidioksidiksi ja biomassaksi, jota voidaan käyttää esimerkiksi pellolla maanparannusaineena. Jos Sulapac-materiaali poltetaan bioenergiaksi, siitä vapautuu merkittävästi vähemmän haitallisia kaasuja verrattuna perinteisen muovin polttamiseen ja tuhkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi ravinteena tai materiaalien täyteaineena.
 
Toistaiseksi kierrätysinfrastruktuuri ei vielä hyödynnä biopohjaisia ja biohajoavia materiaaleja, joten paras vaihtoehto on materiaalien kierrätys suljetussa kierrossa. Näitä käytetään jo useissa maissa ja paikoissa, ja myös Sulapac on pilotoinut Suomessa suljetun kierron kierrätystä. Yhtiö on todentanut, että Sulapacin materiaaleja pystyy kierrättämään sekä mekaanisesti että kemiallisesti polymeerista-polymeeriksi -menetelmällä. Tällä hetkellä biopohjaisten, biohajoavien materiaalien kierrätystä skaalataan ja sen odotetaan olevan saatavilla seuraavien vuosien aikana.
 
Sulapacin portfoliossa on useita materiaaleja, jotka soveltuvat uudelleenkäyttöön ruokailuvälineissä, kylmistä ruokatuotteista (IM1015 Sulapac Flex 30) kuumiin (IM1020 Sulapac Heat). Materiaalit on testattu uudelleenkäytön kriteerit huomioiden sekä ruokakontaktisäännösten (migraatiotestit) että tiskikoneenkeston (20 pesua) ja käytettävyyden osalta. Sulapacin portfoliossa on myös keittiötarvikkeisiin soveltuva jatkuvan astianpesukoneen ja mikroaaltouunin kestävä materiaali, Sulapac Solid, josta esimerkiksi Marimekko on valmistanut mukeja, lautasia ja eväsrasioita.
Air Dolomite:lla oli lentokoneessa Ecozema -nimisen yhtiön ruokailuvälineet. Millaisena kilpailijana näette heidät ja heidän materliaalinsa?
Ecozema on yksi monista eurooppalaisista aterimia valmistavista konverttereista ja siten potentiaalinen Sulapacin tulevaisuuden kumppani. Sulapacin bisnesmallin ja materiaalin ominaisuuksien ansiosta kumppanuus Ecozeman ja muiden sen kaltaisten konverttereiden kanssa on ketterää ja vaivatonta aloittaa riippumatta siitä käyttävätkö ne tällä hetkellä perinteistä tai biohajoavaa materiaalia tuotteiden valmistuksessa.

Ecozema käyttää nykyisissä aterimissaan Mater-Bi-materiaalia. Mater-Bi eroaa Sulapacin materiaalista usealla tavalla: Sen ulkoasu ja tuntuma on perinteisen muovinen, eikä se sisällä puukuitua. Tietojemme mukaan Mater-Bin biopohjaisuus vaihtelee eri materiaaliluokissa, jopa 40%:ssa, eikä biopohjaisuudelle löydy kolmannen osapuolen sertifikaatteja. Sulapacin aterinmateriaalit ovat 70-100 %:sti biopohjaisia ja kolmansien osapuolten sertifioimia. Mater-Bi'sta ei ole löydettävissä ympäristölupauksia mikromuovittomuuden, myrkyllisten kemikaalien tai biodiversiteetin suojelemisen osalta.
Täyttääkö tuotteet tämän: Nopeasti biohajoaviksi raaka-aineiksi luokitellaan aineet, jotka testeissä pilkkoutuvat 28 päivän sisällä vähintään 60 prosenttisesti.
Standardi, johon kysymys viittaa, on tarkoitettu erilaisten kemikaalien, kuten pesuaineiden testaamiseen (Test No. 301: Ready Biodegradability | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 3 : Environmental fate and behaviour | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org). Kemikaalien molekyylirakenne ja tyypillinen esiintyminen esimerkiksi vesisuspensioina poikkeaa huomattavasti biopolymeerien ja biokomposiittien olomuodosta ja rakenteesta, ja täten myös biohajoavuuden testausmenetelmät poikkeavat toisistaan.
 
Sulapacin materiaalien biohajoavuutta testataan käyttäen EN13432 ja ASTM6400 teollisen kompostoinnin standardeja. Ne ovat suunniteltu pakkausmateriaalien ja polymeerien biohajoavuuden, disintegraation, haitallisten aineiden ja ekotoksisuuden testaamiseen. Standardissa vaaditaan materiaalin biohajoaminen 90%:sti 12 viikossa, sekä fyysinen pilkkoutuminen (disintegroituminen) 90%:sti alle 2 mm partikkeleiksi 12 viikossa. Kaikki Sulapacin kaupalliset materiaalit ovat sertifioitu kyseisten standardien mukaisesti. Sen lisäksi Yhtiö testaa materiaalinsa vaativissa meriolosuhteissa standardin ASTM D6691 -mukaisesti. Esimerkiksi Sulapac Barrier -materiaali biohajoaa merivedessä 28 päivässä 72,3%:ia ja 56 päivässä taysin stardarin mukaan.
Asiakas yrittänyt löytää lisää infoa asetuksesta jossa teknisiä muoveja kuten ABS aiotaan kieltää mutta ei löytänyt. Onko asetukselle jotain suoraa referoitavaa lähdettä saatavilla? Kiinnostaa kiellon laajuus ja sitä kautta syntyvä markkinapotentiaali.
Asetuksella tarkoitetaan Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus), jonka suomenkieliseen versioon on mahdollista tutustua esim. täällä https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0677
 
Asetusehdotuksessa edellytetään, että kaikkien markkinoille asetettavien pakkausten tulee olla kierrätettäviä (artikla 6) ja täyttää tietyin poikkeuksin joko 1.1.2030 alkaen tai 1.1.2035 alkaen asetuksessa asetetut tarkemmat edellytykset kierrätettävyydelle. Yhtiön käsityksen ja sen asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa käymien keskustelujen perusteella teknisten muovien on vaikea täyttää asetusehdotuksessa asetettuja kierrätettävyysvaatimuksia, joten niistä tehtyjä pakkauksia ei voisi enää tuoda markkinoille 1.1.2030 lukien.
The round has ended - The question form has closed
×