Kaikki sivun toiminnot eivät toimi oikein Internet Explorer selaimella! Suosittelemme käyttämään selaimena joko Google Chromea, Firefoxia, Safaria tai Microsoft Edgeä.

Toimialan ongelmana kestävä ruoantuotanto miljardeille ihmisille

Elintarviketeollisuudella on edessään isoimpia haasteita, joita se on ikinä kohdannut. Noin kolmannes globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu ruoantuotannosta ja siihen liittyvästä maankäytöstä. Jotta maapallo voi kantaa 10 miljardia ihmistä vuonna 2050 ja tarjota kaikille riittävän ravitsevan ruokavalion, ihmiskunnan on keksittävä pikaisesti jotain aivan uutta ruoantuotannon ongelman ratkaisemiseksi. Solar Foods Oy:n tuote ja teknologinen ratkaisu kykenee ratkaisemaan tämän haasteen.

Yhtiön uniikki ratkaisu on pääosin hiilidioksidista ja sähköstä tuotettava Solein-proteiini

Solar Foods kaupallistaa elintarvikeyhtiöiden käyttöön Solein-proteiinia sekä sen tuottamiseen käytettävää teknologia-alustaa, vetyfermentointia.

Yhtiön mullistava ja patentoitu ruokainnovaatio on Solein-proteiini. Soleinin valmistukseen ei tarvita viljelykelpoista maata, vaan sitä voi tuottaa missä tahansa, missä on saatavilla uusiutuvaa energiaa – kuten aavikolla tai vaikka avaruudessa. Tuotantoprosessin pääraaka-aineet ovat hiilidioksidi ja sähkö. Yhtiöllä on kyky kasvattaa yhdestä mikroskooppisen pienestä siemenestä jatkuvalla prosessilla ruokaa loputtomiin.

Solar Foodsin teknologia tarjoaa täysin uudenlaisen mahdollisuuden parantaa elintarvikeraaka-aineiden saatavuutta, hinta- ja laatuvakautta sekä keinon vähentää ympäristövaikutuksia.

Tuotanto ja asiakkaat: tuotekehityksessä yli 20 kansainvälistä asiakasta

Vuodenvaihteessa 2023–2024 Yhtiö on käyttöönottamassa Vantaalla Factory 01 -tuotantolaitoksen. Laitos osoittaa, että Solar Foods pystyy skaalaamaan Soleinin uniikin tuotantoprosessin kaupalliseen mittakaavaan. Tehtaan kokonaisinvestointi on yli 40 miljoonaa euroa ja rakennusprojekti on jo kokonaan rahoitettu. Business Finland on myöntänyt Yhtiölle avustuksena 34 M€ Factory 01 -tuotantolaitoksen ylösajamiseksi Vantaalla ja F02:n suunnittelemiseksi. Yhteensä EU-komission notifioimasta 110 M€ potentiaalisesta avustuksesta on siis jäljellä vielä 76 M€, joka edellyttää erillistä rahoituspäätöstä tulevaisuudessa.

Yhtiön tärkein ja suurin asiakasryhmä volyymillä mitattuna ovat globaalit ja lokaalit ruokayhtiöt, jotka myyvät kuluttajille ruokatuotteita omalla brändillä. Solar Foods on saanut tuotekehitystä varten yli 20 kansainvälistä asiakasta, joihin kuuluu maailman suurimpia elintarviketuottajia.

Iso potentiaali arviolta 2000 miljardin euron globaalissa markkinassa

Yhtiön arvion mukaan proteiinituotteiden globaali markkinakoko on massiivinen, yli 2000 miljardia euroa.
Väestönkasvun takia markkinan kasvu tulee myös jatkumaan. Yhtiön tavoitteena on olla pitkällä aikavälillä vaihtoehto sekä eläin- että kasvisproteiineille kaikissa tuotekategorioissa, joten kokonaismarkkinapotentiaali on valtava. Erittäin voimakkaan kasvun skenaariossa Yhtiö tavoittelee 1,3 miljardin euron liikevaihtoa vuonna 2035.
Yhtiön todennäköinen exit-vaihtoehto on listautuminen 12–48 kuukauden kuluessa, jolloin yhtiön arvoa arvioidaan sen tuloksentekokyvyn ja kasvumahdollisuuksien kautta. Varteenotettava exit-mahdollisuus on myös Yhtiön myynti strategiselle toimijalle, joka tuntee fermentaatioteknologiaa tai on kiinnostunut elintarvikealasta sekä kuluttajatuotteiden valmistuksesta.

Yhtiössä on jo mukana merkittäviä tunnettuja sijoittajia

Yhtiön pääomasijoittajat ovat sijoittaneet Solar Foodsiin merkittäviä summia pääomaa. Yhtiön nykyiset sijoittajat Oy Karl Fazer Ab, Lifeline Ventures, Bridford Investments Limited, Voima Ventures (VTT Ventures), Happact I-50 Limited, Turret Oy sekä Holdix Oy ovat sitoutuneet sijoittamaan tässä Osakeannissa tai sen rinnalla järjestettävässä private placement -annissa yhteensä yli 1,1 M€ lisää Yhtiöön. Lisäksi Yhtiön nykyisten sijoittajien merkitsemä 16 M€ suuruinen vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan osakkeiksi, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisenä.
___________

Lue Solar Foods Oy:n toimitusjohtajan Pasi Vainikan haastattelu artikkelista "Solar Foods käynnistää ilmasta ja sähköstä proteiinia valmistavaa tehdastaan Vantaalla"

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

Kysymykset ja vastaukset

Täältä löydät muiden sijoittajien kysymiä kysymyksiä ja kohdeyhtiön antamia vastauksia.
Kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu sellaisille kohdeyhtiötä koskeville kysymyksille, joihin ei löydy vastauksia kierroksen sijoitusmateriaaleista (sijoitusmuistio, markkinointiliite tai perustietoasiakirja). Käythän materiaalit läpi, ennen kuin lähetät kysymyksesi.
Kierroksen etenemiseen ja sijoituksen tekemiseen liittyvät ja kaikki muut kuin kohdeyhtiölle osoitetut kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@springvest.fi.
Mikä tulee olemaan yhtiön karkea omistusrakenne onnistuneen kierroksen jälkeen (lainan konversio nyky-omistajien lisäsijoitusten jälkeen), onko kaavailussa secondary sale nykyomistajille tässä järjestelyssä, entä mahdollisissa tulevissa ? Ketkä ovat yhtiön hallituksessa järjestelyn jälkeen? Suurimmat omistajat ja % osuudet?
Omistusrakenne ei tule merkittävästi muuttumaan annin myötä, yhtiöllä tosin tulee olemaan laajempi cap table. 
Secondary salea ei ole kaavailtu tässä järjestelyssä eikä tulevissakaan. 
Yhtiön hallitus ei muutu annin myötä.
Yhtiön suurimmat omistajat ja % osuudet eivät muutu oleellisesti annin myötä vaan tulevat olemaan samat, kuin tähänkin saakka, VVK-konversion jälkeen Ilmastorahastolla tulee olemaan merkittävä osuus omistuksesta. 
Soleinin tuotantoprosessissa tarvitaan hiilidioksidin ja sähkön lisäksi pieni määrä mineraaleja, samoja kuin kasvit ottaa maaperästä kasvaakseen. Kysymys: Kuinka paljon näitä mineraaleja tarvitaan Soleinin tuottamiseen, mitä mineraalit kustantavat? Minkälainen saatavuus näissä mineraaleissa on? Entä miten Soleinin sisältämät vitamiinit, valmistaako mikrobi ne luonnostaan?
Kyllä, kasvit ottavat juurien kautta elämälle välttämättömiä mineraaleja maaperästä. Ilman näitä mineraaleja ei ole elämää. Myös Solein mikrobi tarvitsee niitä, me ihmiset tarvitsemme niitä ja saamme ne ruoasta jota syömme. Mineraaleja on erittäin pieninä pitoisuuksina vesiliuoksessa, jossa Solein kasvaa. Soleinista 5% on näitä kivennäisiä, niiden osuus tuotantokustannuksesta on samaa suuruusluokkaa.
 
Emme näe kivennäisaineissa saatavuusongelmaa tai haastetta, koska ne ovat yleisiä lannoitekomponentteja. Emmekä ole hivenaineiden saatavuudelle kovin herkkiä, koska käytettävät määrät ovat niin pienet. Perustelut:
 
Pää-mineraalit eli kivennäisaineet ovat kalsium, magnesium, fosfori, rauta, kalium, rikki ja natrium. Nämä yhteensä ovat +99% kaikista käyttämistämme mineraaleista. Ne ovat kaikkein yleisimpiä lannoitesuoloja, joita maailmalla käytetään, esimerkiksi https://csbp-fertilisers.com.au/products/cropping/balanced-npks . Jos meillä olisi 10.000 tonnia vuodessa tuottava F02-tehdas, sinne pitäisi tuoda näitä kivennäisaineita rekallinen kerran kuukaudessa. Mielestämme tällainen määrä ei ole (lainkaan) kynnyskysymys.
 
Näiden lisäksi on noin 10 hivenainetta, joista kukin vastaa noin promillen Soleinin painosta, mutta on silti solulle välttämätön. Näitä ovat esimerkiksi koboltti, sinkki, boori kupari ja mangaani.
 
Esimerkki hivenaineen käytöstä: Koboltti on aivan keskeinen atomi B12-vitamiinissa https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/35454b05-8068-4d60-88a9-4e7f6cbcf7ca/content . Solein tuottaa B12-vitamiinia itse jos se saa kobolttia, eli sitä, kuten mitään muitakaan vitamiineja, ei lisätä Soleiniin. Solein-organismi tuottaa kaikki itse ja pystyy tuottamaan itse tuhansia erilaisia yhdisteitä, mukaan lukien vitamiineja ja mineraaleja. Joissakin litiumakkukemioissa on kobolttia jopa useampi 10 % aktiivisesta materiaalista. Esimerkiksi koboltin tarve F01-tehtaallamme täydellä teholla ajettaessa on vain noin 4 kilogrammaa vuodessa. Sen pitoisuus Soleinissa on promillen osia. Emme usko että sen hankkiminen on pullonkaula.
Onko yhtiöllä olemassa arviota/tutkimustietoa Soleinin taikka muiden yksisoluproteiinien sisältämän raudan biosaatavuudesta, ja siitä miten se suhteutuu esimerksi kasviksiin/lihaan?
Raudan pääasialliset muodot ovat hemirauta ja ei-hemirauta, joista hemirauta imeytyy ei-hemirautaa paremmin. Kasviperäisen ruoan rauta on ei-hemirautaa. Liha ja kala sen sijaan ovat hemiraudan lähteitä. Raudan esiintymismuotoihin perustuen Soleinin hemiraudan pitoisuus on laskennallisesti arvioitu olevan noin 5 %. Näin ollen Soleinin sisältämä rauta on käytettävissä ja imeytyy kasvikunnan tuotteita paremmin, mutta heikommin verrattuna lihaan ja kalaan. Perustuen tutkimukseen, jossa Soleinin raudan biologista saavutettavuutta ja saatavuutta tutkittiin in vitro -mallissa, todettiin, että biologinen saatavuus (miten rauta menee solun läpi ja imeytyy kehoon) oli matala (alle 5 %). Biologinen saavutettavuus (miten rauta irtoaa solein-jauheesta ruoansulatuksessa) sen sijaan n. 50 %, eli 50 % raudasta irtosi Solein matriisista ruoansulatuksen avulla. Biologinen saavutettavuus on edellytys, jotta rauta voi imeytyä kehoon ja kulkeutua sinne, missä sitä tarvitaan.
 
Biologinen saavutettavuus = bioaccessability = miten ravintoaineet saadaan irrotettua ruokamatriisista
Biologinen saatavuus = bioavailability = miten menee solun läpi, imeytyy kehoon.
Kierros on päättynyt - Kysymyslomake on suljettu
×