Uplausen tavoitteena on olla maailmanlaajuisesti johtava vuorovaikutteisen ohjelmistojärjestelmän toimittaja, jonka tuotteita käyttävät suurimmat urheiluseurat, oikeudenhaltijat, sponsorit ja muut tapahtumat. Yhtiö haluaa luoda uuden suomalaisen menestystarinan.
 
Uplause tarjoaa tapahtumanjärjestäjille ja sponsoreille ohjelmistoalustan, jonka kautta ne pystyvät luomaan erilaisia vuorovaikutteisia kokemuksia yleisön ja tapahtuman välillä. Se hyödyntää erilaisia osallistumistapoja äänentunnistuksesta mobiiliin sekä tuo nämä reaaliaikaisesti nähtäville tapahtumassa oleville videonäytöille. 
 
Esimerkiksi Uplausen kehittämä desibelimittaus mahdollistaa reaaliaikaisen tavan mitata ja visualisoida tapahtuman tunnelmaa ja sen muutosta. Visualisointi voidaan tehdä lukemattomilla eri tavoilla hyödyntäen näyttävää 3D-grafiikkaa, erilaisia animaatioita ja muita erikoistehosteita. 
 
Miksi sijoittaa? 

•      Uplausen vahva asema alalla sekä maine innovatiivisena ja luotettavana kumppanina.
•      Asiakkuudet ja markkina-asema Yhdysvalloissa.
•      Muutamien viimeisten vuosien aikana Yhtiö on kasvattanut asiakkuuksiensa määrän nollasta useampaan kymmeneen Yhdysvalloissa.
•      Yhtiön panostukset Yhdysvalloissa tulevat kaikella todennäköisyydellä nostamaan asiakkuuksien määrää merkittävästi vuonna 2019.
•      Ainutlaatuinen ohjelmistojärjestelmä alalla, joka on voimakkaasti siirtymässä kohti Uplausen ydinosaamista, vuorovaikutteisia sisältöjä.
•      Ohjelmistojärjestelmän kateprosentti on erittäin korkea, mikä mahdollistaa kannattavan toiminnan volyymien noustessa ja kyvyn reagoida mahdolliseen hintakilpailuun. 
•      Tiimi, hallitus ja neuvonantajat ovat osoittaneet kykenevänsä luomaan ja kehittämään kansainvälistä liiketoimintaa, kaupallistamaan uusia innovaatioita ja kasvattamaan merkittävästi kasvuyritysten arvoa.
•      Apollonian Global Capital -sijoittajan näkemys Uplausesta ja sen arvosta.
•      Uplausen ohjelmistojärjestelmä on patentoitu Yhdysvalloissa.

Uplausen idea syntyi aikanaan Suomessa perustajajäsenten kesken, joita yhdisti intohimo urheiluun, peleihin ja uudenlaisiin teknologioihin. Koripallon MM-kisoista Turkissa 2010 alkoi Uplausen maailmanvalloitus, joka on toistaiseksi vienyt Uplausen yli 20 maahan. 
 
Jo nyt Uplausen asiakkaita ovat maailman suurimmat urheiluseurat, -sarjat ja -oikeudenhaltijat. Erityisesti Pohjois-Amerikassa kymmenet isot ammattilaisjoukkueet käyttävät Uplausen ohjelmistojärjestelmää. Se on ollut käytössä yli 100:lla eri stadionilla ja tavoittanut kymmeniä miljoonia faneja. Uplausen asiakkaita ovat mm. kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA, useat NFL- ja NHL-seurat, Warner Music sekä Live Nation.
 
Uplause tarjoaa tapahtumille ainutlaatuisen ja tehokkaan tavan yhdistää yleisö, sponsori ja tapahtuma. Urheilu- ja tapahtumamarkkinat ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan. Maailmanlaajuisesti markkinan   kokonaiskoon arvioidaan olevan yli 60 miljardia euroa. Tähän markkinarakoon Uplause haluaa panostaa ja kasvaa tässä segmentissä maailman johtavaksi yritykseksi.
 
Merkintäsitoumuksen euromääräinen vähimmäiskoko on 6.100 euroa (eli 5000 osaketta) ja sijoitussumma voi kasvaa 3.050 euron (2500 osakkeen) välein. Merkintäpalkkio on 3 prosenttia 19.9.-3.10.2018 kello 16.00 mennessä tehdyistä sijoituksista ja 4 prosenttia 3.10.2018 kello 16 jälkeen tehdyistä sijoituksista.
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Collected capital
151%
Round has ended
Download investment materials:
Merkintäaika:19.9.2018 12.00 - 19.10.2018 23.59
Merkintähinta:1,22 € kpl
Vähimmäismäärä:500 200 €
Enimmäismäärä:1 500 600 €
Yhtiön arvostusYhtiön arvostus ennen osakeannin toteuttamista on 10.525.855 euroa ja Yhtiön arvostus rahoituskierroksen jälkeen on 12.026.455 euroa (olettaen, että osakeanti toteutuu täysimääräisenä)
Tarjottava omistusosuusNoin 10,7 % (olettaen, että Osakeanti ja Apollonian Global Capital S.A.S -yhtiön hallinnoimalle rahastolle suunnattu osakeanti toteutuvat täysimääräisenä).
OsakelajiÄänivaltainen A-sarjan osake
Sijoitustuotteen tyyppiKorkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön äänivaltaisiin osakkeisiin
LiikkeeseenlaskijaUplause Oy
TarjoajaSpringvest Oy
Sijoituksen tuottomahdollisuusSijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.
JälkimarkkinaYhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.