The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Huomioithan, että tämän sijoituksen tekemiseen vaaditaan arvo-osuustilinumero. Jos omistat pörssiosakkeita, sinulla on jo arvo-osuustili olemassa. Suomessa arvo-osuustili koostuu 35 merkistä. Arvo-osuustilinumero alkaa kirjaimilla APKE, jonka jälkeen tulee 12 nollaa ja varsinainen pankin määrittelemä tilinumero. Mikäli sinulla ei ole vielä arvo-osuustiliä, saat hankittua sen esimerkiksi pankistasi. Pankkisi chat-palvelun kautta voit saada nopeasti apua arvo-osuustilin hankintaan.

Toimialan ongelmat ja trendit – ikääntyvä väestö lisää terveydenhuollon ja diagnostiikan työkuormaa
 
Väestön ikääntyminen tulee lisäämään kroonisten ja vakavien tautien, mukaan lukien syöpien, määrää. Samalla terveydenhuolto Suomessa ja globaalisti kärsii samoista kriittisistä haasteista: henkilöstön saatavuudesta, resurssien rajallisuudesta ja kasvavista kustannuksista. Tämä vaikuttaa diagnostiikkaan kahdella tavalla: testausta on tekemässä yhä vähemmän henkilökuntaa ja testituloksia tarvitaan yhä enemmän ja nopeammin.
 
Uniogenin tavoitteena on mullistaa varhaisen vaiheen syöpädiagnostiikka – ratkaisu voi pelastaa kymmeniä tuhansia ihmisiä
 
Terveysteknologiayhtiö Uniogen Oy kehittää uuden sukupolven diagnostiikkaratkaisuja syöpien ja infektiotautien tunnistamiseen. Yhtiön tavoitteena on mullistaa syöpien varhaisen vaiheen diagnostiikka tuomalla markkinoille yksinkertainen ja tarkka verinäytteestä tehtävä testi.
 
Yhtiön syöpädiagnostiikkayksikön ensimmäinen kehityshanke keskittyy munasarjasyöpämäärityksen kehittämiseen. Munasarjasyöpä kuuluu naisten kymmenen yleisimmän ja eniten kuolemia aiheuttavien syöpien joukkoon. Munasarjasyöpä kehittyy vaivihkaa, joten nykymenetelmin se diagnosoidaan usein vasta myöhäisessä vaiheessa, jolloin syöpä on jo levinnyt. Vatsaontelon ulkopuolelle levinneessä syövässä ainoastaan 15 % potilaista on elossa 5 vuotta diagnoosin jälkeen. Lähes 95 % potilaista voitaisiin parantaa, jos hoito aloitetaan kun syöpä on vielä paikallinen.
 
Jos Uniogenin kehittämää menetelmää hyödynnettäisiin globaalisti munasarjasyövän diagnostiikassa, voitaisiin pelastaa arviolta 80 000 henkeä vuosittain. Yhtiöllä on myös mm. suolisto-, virtsarakko-, rinta-, eturauhas- ja haimasyöpämäärityksiin liittyviä patentteja.
 
Uniogenin vahvuutena on monitieteellinen osaaminen, mikä muodostui kolmen yli 10 vuotta omilla erikoisalueillaan menestyksekkäästi toimineen yhtiön fuusioiduttua. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 100 diagnostiikka-alan asiantuntijaa ja terveysteknologian monitieteellistä ammattilaista.
 
Uuden sukupolven GE2+-diagnostiikkalaitejärjestelmä kehitteillä
 
Yhtiö on ryhtynyt kehittämään uutta GE2+-järjestelmää infektiotautien pikadiagnostiikkaan. GE2+:n kilpailuetu tulee pohjautumaan kahden teknologian (PCR- ja immunomääritysteknologian) yhdistämiseen samaan järjestelmään. Yhdistelmä mahdollistaa entistä monipuolisemman pikadiagnostiikan, kun yhdellä järjestelmällä voidaan korvata perinteiset pikatestit, infektioserologian ratkaisut sekä PCR-laitteet.
 
Ratkaisun kiinnostavuutta kuvaa tuore esimerkki yrityskaupasta, kun vuodenvaihteessa 2023-2024 IVD-alan markkinajohtaja Roche Diagnostics ilmoitti ostavansa britannialaisen LumiraDX:n pikadiagnostiikkaliiketoiminnan ja teknologian 350 miljoonalla dollarilla. LumiraDX tavoitteli Yhtiössä kehitteillä olevan GE2+-järjestelmän mukaista kahden teknologian yhdistämistä. Yhtiö arvioi, että alan toimija kiinnostuisi GE2+:sta jo kehitysvaiheessa.
 
Iso markkinapotentiaali globaalissa IVD-markkinassa
 
Yhtiön päämarkkina on in vitro -diagnostiikka (IVD). Frost & Sullivan on arvioinut globaalin kasvavan IVD-markkinan kooksi 86 miljardia dollaria vuonna 2020. Yksistään munasarjasyövän diagnostiikan globaalin kokonaismarkkinan on arvioitu olevan 1,6 miljardia dollaria ja muidenkin syöpätestien globaalien kokonaismarkkinoiden on arvioitu olevan yli miljardin kokoluokassa.
 
Hyvän kasvun strategiassa Yhtiön liikevaihtotavoite vuonna 2024 on 7,8 miljoonaa euroa ja 32,6 miljoonaa euroa vuonna 2028.
 
Exit-skenaariot
 
Diagnostiikka-alalle on tyypillistä, että alan isot yhtiöt laajentavat tuoteportfoliotaan yritysostoilla (esim. markkinajohtaja Roche Diagnostics, Abbott, Siemens Healthineers, Danaher, Hologic, Thermo Fisher Scientific, bioMérieux, Bio-Rad ja Becton Dickinson).
 
Alan yrityskauppahinnat ovat usein liikkuneet useissa sadoissa miljoonissa euroissa. Yhtiöön on jo osoitettu kiinnostusta toimialalta sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan suunnasta.
 
Tietyt Yhtiön nykyiset omistajat sekä johdon avainhenkilöt sijoittavat lisää Osakeannissa
 
Tietyt Yhtiön nykyiset omistajat sekä johdon avainhenkilöt ovat sitoutuneet sijoittamaan Osakeannissa merkitsemällä noin 900 000 uutta osaketta. Sitoumuksen määrä euroissa on noin 450 000 euroa. Tämä osoittaa kyseisten omistajien ja johdon avainhenkilöiden uskoa Yhtiöön ja sen kasvumahdollisuuksiin.

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
Kuinka paljon uusia testattavia munasarjasyöpänäytteitä tarvitaan olemassa olevan 3 000 näytteen aineiston päälle ja kuinka paljon näiden näytteiden saaminen tulee arviolta maksamaan?
Pyrimme saamaan lisää tulosaineistoa erityisesti erilaisista väestöryhmistä ja erityyppisistä munasarjasyöpäpotilaista. Lupaavien tulosten varmentamiseksi on myös analysoitava useita potilasaineistoja. Arvioimme tarvittavan näytemäärän kuitenkin olevan tähän saakka kerättyä aineistoa selvästi alhaisempi. Lisää näytetuloksia tarvitaan myös tulosten tulkitsemista helpottavan algoritmin kehittämiseen myöhäisemmässä vaiheessa. Tähän saakka valtaosa näytteistä on ollut yleisintä munasarjasyöpätyyppiä sairastavilta potilailta (arviolta n. 90 % kaikista munasarjasyöpäpotilaista). Noin 2/3 testatuista näytteistä on pohjoismaalaisilta potilailta, 1/3 pohjoisamerikkalaisilta potilailta. Erityisesti pyrimme löytämään lisää varhaista munasarjasyöpää sairastavien potilaiden näytteitä, sillä erityisesti tässä potilasryhmässä kehittämämme testin edut ovat merkittäviä. Tähän saakka ostettujen näytteiden näytekohtainen hinta on ollut noin sata euroa. Osa näytteistä on ostettu biopankeista, osa näytteistä on testattu tieteellisen yhteistyön puitteissa myös ilman merkittäviä kustannuksia.
Voitteko avata, millaista kiinnostusta uudet ratkaisut ovat herättäneet kumppaneissa. Minkä tason toimijoita ja kuinka monta keskusteluissa/neuvotteluissa?
Infektiodiagnostiikan järjestelmä on konseptitasolla kerrottuna herättänyt varsin suurta kiinnostusta asiantuntijoiden keskuudessa. Palautetta ja asiakastarpeita yhtiö on kartoittanut sekä loppukäyttäjiltä että valikoiduilta Yhtiön nykyisen GenomEra-järjestelmän jakelijoilta. Teollisille kumppaneille tuotetta ei ole vielä varsinaisesti esitelty. Tämä vaihe on tarkoitus aloittaa kehitystyön edettyä proof of concept vaiheeseen v 24. Alustavia keskusteluja on kuitenkin käyty. Järjestelmäkonseptista on 2022 teetetty Yhdysvalloissa markkinatutkimus toimialan asiantuntijoiden keskuudessa ulkopuolisen konsulttiyhtiön toimesta ja saatu palaute oli erittäin positiivista.

Syöpädiagnostiikan ratkaisut ovat herättäneet kiinnostusta sekä tieteellisten tahojen kanssa käydyissä keskusteluissa että mahdollisten kaupallisten kumppaneiden parissa. Yhtiö keskustelee useamman yhdysvaltalaisen palvelulaboratorion kanssa, yhden tahon kanssa on sopimusneuvottelut käynnissä. Euroopassa on sekä aiemmin että äskettäin avattuja keskusteluita. Ensi vaiheessa haetaan lisensointipartneria.

Onko tiedossa, että kehitteillä olisi vastaavaa tai parempaa ratkaisua? Miten ratkaisunne eroaa ja on parempi verrattuna lähimpään mahdolliseen uuteen kilpailijaan?
Syöpädiagnostiikka:
  • Syöpäspesifisiin sokereihin eli glykovariantteihin perustuvia vastaavia määrityksiä ei ole yhtiön tiedossa. Proteiineihin sitoutuneiden sokereiden mittaaminen on perinteisillä menetelmillä hyvin haastavaa. Yhtiön nanopartikkeleihin perustuva menetelmä mahdollistaa syöpäspesifisen ja erityisen herkän testin suorittamisen.

Infektiodiagnostiikka:
  • Muistiossa on nimettyinä joitakin vastaavan tyyppisiä kehitteillä olevia ratkaisuja.
  • Yhtiön tiedossa ei kuitenkaan ole juuri vastaavia ratkaisuja näille pikadiagnostiikan ja pienempien volyymien testauksen teknologisesti samalla tavalla yhdistäville kohdemarkkinoille mihin kehitteillä olevalla järjestelmällä pyritään. Erilaisia ratkaisuja useille yksittäisille sovellusalueille on kuitenkin markkinoilla laajalti saatavissa ja jatkuvasti kehitteillä. Keskuslaboratoriotason keskitettyjä ratkaisuja on ollut jo hyvin pitkään markkinoilla ja kaikkialla käytössä.
  • Kehitteillä oleva järjestelmä on alusta alkaen suunniteltu yhdistämään kahta eri teknologiaa (PCR ja immunomääritykset) käyttävät pikadiagnostiikkaan tarkoitetut määritykset. Tämä ei ole aivan suoraviivaista, sillä teknisesti määritykset vaativat erilaisia ratkaisuja. Uniogenilla on tarvittava molempien teknologioiden ydinosaaminen tämän toteuttamiseksi yksinkertaisemmin. 
Miten lisenssitulo muodostuu?
Lisenssitulon muodostumiselle on muutamia vaihtoehtoja, esimerkiksi sopimuspohjaisesti, yksittäisten lisenssimaksujen perusteella, jolloin teollinen asiakas hankkii oikeuden hyödyntää Uniogenin keksintöä ja valmistaa itse tarvittavat komponentit, tai Uniogen saa royalty-perusteisesti lisenssituloja keksinnöstä ja sen lisäksi myy asiakkailleen määritysreagensseja (joko kaikki tai vain tietyt kriittiset komponentit, kuten esimerkiksi nanopartikkelit).

Auttaako GE2+ -laite antibioottiherkkyysmäärityksessä eli nopeuttaako se oikean antibiootin valintaa?
Antibioottiresistenttiyttä testataan sekä PCR:llä että kasvatuspohjaisilla menetelmillä. Varsinaiset herkkyysmääritykset vaativat aina kasvatuspohjaisen testauksen. PCR-menetelmiä käytetään yleisesti pikadiagnostiikassa tai varmistamaan resistenttiyden geneettinen syy. Esimerkkinä sairaalabakteeri MRSA, johon Yhtiö on kehittämässä entistä parempaa PCR-testiä osana Business Finland -projektia. MRSA:ta testataan pika-PCR:llä monissa maissa erityisesti leikkauspotilailta ja toisaalta PCR:llä varmistetaan viljelytuloksen oikeellisuus. 
Onko yhtiö patentoinut kyseisen munasarjasyöpädiagnistiikassa käytettävän syöpäsprsifisiin sokerivariantteihin perustuvan menetelmän? Onko tästä yllämainitusts testistä olemassa tieteellisiä julkaisuja? Erityisesti kiinnostaa vertailut CA125-ja HE14-testeihin?
Kyllä, munasarjasyöpämääritystä koskevalle patenttiperheelle on myönnetty patentit kattavalla maantieteellisellä alueella. Vireillä on myös hakemus, joka kohdistuu kittivaatimuksiin USA:ssa täydentämään siellä jo myönnettyä menetelmäpatenttia. Uniogenilla on useita patentteja eri syöpiin kohdistuvista herkistä lektiinimäärityksistä. Nämä kattavat tällä hetkellä yhteensä 21 patenttia/hakemusta ja 3 patenttiperhettä. 

Sivulta https://uniogen.com/cancer-diagnostics/ löytyy joitain esimerkkejä menetelmään liittyvistä tieteellisistä julkaisuista. Esimerkiksi julkaisusta 7 löytyy CA-125- ja HE4- vertailua: Jain et.al., 2022 Int J Cancer, Diagnostic potential of nanoparticle aided assays for MUC16 and MUC1 glycovariants in ovarian cancer.
The round has ended - The question form has closed
×