The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Tärkeää tietoa, vahvista tekstin lopussa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn johdosta. Teitä pyydetään lukemaan alla esitetyt tiedot ja hyväksymään alla esitetyt ehdot ennen kuin siirrytte tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja ja asiakirjoja.

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö ei ole tehnyt eikä tule tekemään mitään toimenpiteitä osakkeidensa julkisen tarjoamisen sallimiseksi Suomen ulkopuolella. Yhtiö kehottaa näillä verkkosivuilla olevia tietoja haltuunsa saavia henkilöitä hankkimaan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattamaan niitä. Yhtiön osakkeita voidaan kuitenkin tarjota sijoittajille Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tilanteessa, jossa jokin esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista soveltuu.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa sellaisiin valtioihin tai hallintoalueelle tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin, eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa merkinnän, jonka se tai sen edustajat perustellusti epäilevät aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen muutosten mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siis saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin suoraan tai välillisesti ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta tai soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarjottavia osakkeita tarjotaan ja myydään ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltojen arvopaperilain Regulation S -säännöstä.

Siirtyäksesi osakeantia koskeviin tietoihin sinun tulee hyväksyä seuraava:

  • Olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärtänyt ne ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
  • En ole Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä missään näistä maista.
  • Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani osakeantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

Hylkää

×