Ongelma ja Goodwillerin ratkaisu

Tavalliselle kuluttajalle ei ole olemassa helppoa ja luotettavaa tapaa tarkistaa oma ajokuntonsa ja ammattilais- ja viranomaiskäyttöön tarkoitetut alkometrit maksavat useita satoja euroja. Goodwiller tarjoaa kuluttajille aivan uuden tavan varmistaa oman ajokuntonsa alkoholin nauttimisen jälkeen. VTT:n kanssa kehitetty ja patentoitu Promilless-promilletesti mittaa veren alkoholipitoisuuden syljestä ja kertoo käyttäjälle selkeästi ja yksiselitteisesti, mikäli hänen verensä alkoholipitoisuus ylittää testiin määritellyn raja-arvon. Kertakäyttöinen Promilless-pikatesti on tällä hetkellä markkinoilla oleviin puhallettaviin alkometreihin verrattuna hyvin helppokäyttöinen ja merkittävästi edullisempi vaihtoehto.
 
Goodwillerin kehittämää ratkaisua tukee kaksi trendiä:
1)   Kuluttajat ovat nykyään hyvin kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.
2)   Toinen merkittävä Goodwillerin liiketoimintaa edistävä trendi on vastuullisen alkoholinkäytön vahvistuminen. 

Iso markkinapotentiaali

Promilless-tuotteen potentiaalisena käyttäjäryhmänä Yhtiö näkee kaikki yli 18-vuotiaat kuluttajat, jotka haluavat varmistua omasta ajokunnostaan. Yhtiön tekemien markkinatutkimuksien mukaan jopa 2/3 aikuisista suomalaista on ollut tilanteessa, jossa he itse tai joku heidän lähipiiristään on ollut epätietoinen omasta ajokunnostaan. Saman tutkimuksen mukaan 20 % suomalaisista kuluttajista arvioi käyttävänsä tuotetta vähintään kerran vuodessa. Yhtiö arvioi, että tuotteen potentiaalisia käyttäjiä on pelkästään Suomessa jopa 700 000.

Useat kansainväliset markkinatutkimuslaitokset arvioivat säännöllisesti alkoholi- ja huumetestien kansainvälisten markkinoiden kehittymistä. Yhtiön keräämän markkinatiedon perusteella näiden markkinoiden koko on tällä hetkellä noin 5 Mrd€ ja tulevina vuosina kokonaismarkkinan odotetaan kasvavan jopa 7 % vuosittain. Tässä vaiheessa Yhtiö on määritellyt kokonaismarkkinasta omaksi kohderyhmäkseen erityisesti kuluttaja- ja yrityssegmentin, jonka kooksi se arvioi noin 1,3 Mrd€ (30 % kokonaismarkkinasta).

Yhtiön kaupallistuminen

Yhtiö aloitti Promilless-tuotteen laajamittaiset kaupalliset toimitukset Suomen vähittäiskauppoihin maaliskuussa 2017. Tästä lähtien jakeluverkostoa on laajennettu järjestelmällisesti ja se kattaa tällä hetkellä noin 1600 vähittäiskauppaa. Kumulatiiviset toimitusmäärät ovat tällä hetkellä jo yli 100 000 tuotepakettia, joka tarkoittaa jo yli 200 000:ta kuluttajille toimitettua promilletestiä.

Erinomainen tiimi

Goodwiller Oy:n operatiivinen ydintiimi on työskennellyt pitkään yhdessä ja tiimillä on osaamista niin biokemian tieteellisestä tutkimustyöstä, kuluttajatuotteiden kehittämisestä ja tuotannosta sekä hyvinvointituotteiden onnistuneesta myynnistä ja markkinoinnista vähittäiskauppoihin. Avainhenkilöillä on aikaisempaa kokemusta niin sarjayrittäjyydestä kuin myyntiorganisaatioiden rakentamisesta ja johtamisesta.

Yhtiön hallitusta on vahvistettu vuoden 2018 aikana siten, että Yhtiöllä on riittävää strategista ja liiketoiminnan johtamiseen liittyvää osaamista. Hallituksen jäsenten tausta on kuluttaja- ja vähittäiskaupan liiketoiminnasta, joka kokonaisuudessaan vahvistaa Yhtiön osaamista ja tukee johtoryhmän operatiivista tekemistä.

image.png 46.92 KB
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Collected capital
111%
Round has ended
Download investment materials:
Merkintäaika:14.1.2019 13.00 - 15.2.2019 23.59
Merkintähinta:1 € kpl
Vähimmäismäärä:1 000 000 €
Enimmäismäärä:1 500 000 €
VälittäjäSpringvest Oy
JälkimarkkinaYhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
LiikkeeseenlaskijaGoodwiller Oy
Sijoituksen tuottomahdollisuusSijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.
Sijoitustuotteen tyyppiKorkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön äänivaltaisiin osakkeisiin.
Tarjottava omistusosuusNoin 41,6 % (olettaen että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä).
Yhtiön arvostusYhtiön arvostus ennen Osakeannin toteuttamista on Yhtiön näkemyksen mukaan 3.214.190 euroa. Yhtiön arvostus Osakeannin jälkeen on 4.714.190 euroa, mikäli Osakeanti toteutuu täysi-määräisenä. Arvostus on laskettu kertomalla Yhtiön osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien yhteismäärä Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla.
OsakelajiGoodwiller Oy:n A-osake. Yhtiön kaikki markkinointiliitteen päivämääränä ulkona olevat osakkeet kuuluvat samaan osakelajiin.