Newicon tavoittelee merkittävää osaa lääkehuoltoautomaation markkinoista


Suuri markkinapotentiaali 

NewIcon toimii globaalien trendien aallonharjalla. Näitä ovat ikääntyvä väestö sekä digitalisaation ja robotiikan räjähdysmäinen kasvu. Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, ollen vuonna 2018 5,5 miljardia euroa ja 2025 jo 9 miljardia euroa (Global Pharmacy Automation Systems Market 2017-2025 by End-user, Product and Region June 2018 GMD). Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu. 

NewIconin tarjoaman palvelun hyöty asiakkaille

Lääkelogistiikan digitalisoinnilla ja automatisoinnilla saavutetaan todistetusti merkittäviä suoria kustannussäästöjä sairaaloissa ja apteekeissa. Ne vähentävät työvoiman tarvetta, pienentävät varastoihin sitoutunutta pääomaa, lääkehävikkiä sekä käsin tehtävää dokumentaatioita. 

Epäsuorasti säästöjä saadaan myös lääkitysvirheiden vähenemisestä seuraavan paremman potilasturvallisuuden kautta. Myös työturvallisuuden paraneminen lisää tuottavuutta ja tuo säästöjä, kun monet toimitusprosessin terveydenhuollon ammattilaisille riskialttiit ja kuormittavat työvaiheet vältetään. Aikaansaadut säästöt työvoimassa voidaan puolestaan kohdentaa asiakas- tai hoitotyöhön, jolloin palvelun laatu paranee

Yhtiön liikevaihdon kehitys 

Yhtiön vuoden 2018 tilintarkastamattomien lukujen perusteella NewIconin vuoden 2018 liikevaihdon (n. 7,3 MEUR) kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon (n. 4,4 MEUR) on ollut yli 65 %. 

Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2019 jo noin 10 miljoonaan euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2024 mennessä yli 60 miljoonaan euroon. 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia 

Yhtiöön ovat aikaisemmin sijoittaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Highlight Health Investment Limited yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa. 

Exit-skenaariot 

Yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan exit muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat suuria. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista.

image.png 22.52 KB

tai

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

Kerätty pääoma
382%

Ota yhteyttä

Lataa sijoitusmateriaalit:
Merkintäaika:20.2.2019 10.30 - 29.3.2019 23.59
Merkintähinta:1,10 € kpl
Vähimmäismäärä:1 000 000,10 €
Enimmäismäärä:4 998 999,50 €
VälittäjäSpringvest Oy
JälkimarkkinaYhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
LiikkeeseenlaskijaNewIcon Oy
Sijoituksen tuottomahdollisuusSijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.
Sijoitustuotteen tyyppiKorkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön äänivallattomiin osakkeisiin
Tarjottava omistusosuusNoin 13,9 % (olettaen että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä).
Yhtiön arvostusYhtiön arvostus ennen Osakeannin toteuttamista on Yhtiön näkemyksen mukaan 30.925.085,40 euroa. Yhtiön arvostus Osakeannin jälkeen on 35.924.084,90 euroa, mikäli Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Arvostus on laskettu kertomalla Yhtiön osakemäärä Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla. Yhtiössä on lisäksi optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, joiden keskeiset ehdot on kuvattu Sijoitusmuistiossa.
OsakelajiNewIcon Oy:n äänivallaton D-osake.