The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Newicon tavoittelee merkittävää osaa lääkehuoltoautomaation markkinoista


Suuri markkinapotentiaali 

NewIcon toimii globaalien trendien aallonharjalla. Näitä ovat ikääntyvä väestö sekä digitalisaation ja robotiikan räjähdysmäinen kasvu. Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, ollen vuonna 2018 5,5 miljardia euroa ja 2025 jo 9 miljardia euroa (Global Pharmacy Automation Systems Market 2017-2025 by End-user, Product and Region June 2018 GMD). Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu. 

NewIconin tarjoaman palvelun hyöty asiakkaille

Lääkelogistiikan digitalisoinnilla ja automatisoinnilla saavutetaan todistetusti merkittäviä suoria kustannussäästöjä sairaaloissa ja apteekeissa. Ne vähentävät työvoiman tarvetta, pienentävät varastoihin sitoutunutta pääomaa, lääkehävikkiä sekä käsin tehtävää dokumentaatioita. 

Epäsuorasti säästöjä saadaan myös lääkitysvirheiden vähenemisestä seuraavan paremman potilasturvallisuuden kautta. Myös työturvallisuuden paraneminen lisää tuottavuutta ja tuo säästöjä, kun monet toimitusprosessin terveydenhuollon ammattilaisille riskialttiit ja kuormittavat työvaiheet vältetään. Aikaansaadut säästöt työvoimassa voidaan puolestaan kohdentaa asiakas- tai hoitotyöhön, jolloin palvelun laatu paranee

Yhtiön liikevaihdon kehitys 

Yhtiön vuoden 2018 tilintarkastamattomien lukujen perusteella NewIconin vuoden 2018 liikevaihdon (n. 7,3 MEUR) kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon (n. 4,4 MEUR) on ollut yli 65 %. 

Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2019 jo noin 10 miljoonaan euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2024 mennessä yli 60 miljoonaan euroon. 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia 

Yhtiöön ovat aikaisemmin sijoittaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Highlight Health Investment Limited yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa. 

Exit-skenaariot 

Yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan exit muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat suuria. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista.

image.png 22.52 KB

or

Leave your contact details and we will be in touch!

×