The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Ductorin tavoitteena on kasvaa energiatalouden yhdeksi markkinajohtajaksi
 
Perinteisesti biokaasuteollisuus ei ole pystynyt käyttämään korkeatyppisiä raaka-aineita (kuten esimerkiksi kalajätteet, teurasjätteet ja siipikarjan lanta) hyväkseen, sillä näiden sisältämä typpi muuttuu biokaasuprosessissa ammoniakiksi.
 
Ductorin teknologialla prosessista pystytään poistamaan liika typpi, mikä mahdollistaa kananlannan sekä muiden korkeatyppisten raaka-aineiden (esim. kalajätteet) käytön. Innovaation merkitys on valtava niin biokaasuntuotannon nopeuden ja kustannusten kannalta kuin myös sen ekologisuuden kannalta.
 
Liiketoiminnan nykytilanne ja tavoitteet 
 
Ductor on viimeisen 6-12 kuukauden aikana keskittynyt kolmen ensimmäisen laitoksen rakentamiseen Meksikossa, Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä uusien asiakaskontaktien ja –neuvottelujen edistämiseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tällä hetkellä Yhtiön aiesopimusvaiheessa olevien neuvottelujen kokonaismäärä on 167 M€ ja lisäksi neuvottelussa on kauppoja yli 400 M€:n arvosta. Asiakkaat eri puolilla maailmaan ovat olleet ratkaisusta äärimmäisen kiinnostuneita ja kaiken kaikkiaan biomassojen hyödyntämiselle on maailmanlaajuisesti valtavasti kysyntää.
 
Ductorin teknologian toimivuus todistettu ulkopuolisen konsultin toimesta 
 
Ensimmäinen Ductorin teknologiaa hyödyntävä biokaasulaitos sijaitsee Meksikossa. Laitos rakennetaan yhteistyössä maailman toiseksi suurimman kananmunantuottajan (Proan S.A., liikevaihto yli 1 mrd. USD) ja paikallisen insinööritoimiston kanssa. Laitos käynnistettiin toukokuussa 2019 ja Ductor on saanut johtavalta yhdysvaltalaiselta biokaasualan konsultilta (Cavanaugh & Associates) raportin Ductorin typenpoistoteknologian teknisestä toimivuudesta. Loppuyhteenvetona Cavanaughin arvio on, että testituloksiin perustuen Ductorin fermentointiprosessi ja typenpoistoteknologia toimivat suunnitellun mukaisesti.
 
Proanin kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti tavoitteena on, että ensimmäisen laitoksen 30 päivän stabiilin biokaasutuotannon jälkeen Proan allokoi kanafarmeiltaan 1 miljoonaa tonnia kananlantaa vuosittain Ductorin laitoksiin. Näiden laitostoimitusten kokonaismyyntipotentiaali Ductorille on lähivuosina noin 400 M$ ja toisen, suuremman kokoluokan laitoksen (20-55 M$ liikevaihtoa Ductorille) rakentaminen on tarkoitus käynnistää vielä tämän vuoden aikana. Meksikon laitos toimii myös tärkeänä referenssinä uusille asiakkaille eri puolilla maailmaa.
 
Toinen Ductorin teknologiaa hyödyntävä laitos tulee olemaan Saksassa, jossa parhaillaan rakennetaan olemassa olevaan biokaasulaitokseen Ductorin Add-On -esikäsittelyosaa, jonka avulla laitos pystyy vaihtamaan nykyisin syötteenä käyttämänsä maissin kananlantaan. Käyttöönoton odotetaan tapahtuvan Q3/2019 aikana. Seuraava parhaillaan rakennettava kokonainen biokaasulaitos sijaitsee Catawbassa (Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa). Sopimuksen kauppahinta on 26 miljoonaa dollaria.
 
Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja nykyiset sijoittajat sijoittavat lisää Osakeannin yhteydessä järjestettävässä private placement –annissa
 
Yhtiön pääomistajista ja avainhenkilöistä Lifeline Ventures Fund I Ky,  Holdix Oy, Ari Ketola ja Joonas Kettunen (yhtiönsä Viafor AB:n kautta) ovat sitoutuneet sijoittamaan Osakeannin yhteydessä järjestettävässä Instituutioannissa Yhtiöön yhteensä noin 360.000 euroa. Kaikki pääomistajat ovat osallistuneet myös aiemmin järjestettyihin sijoituskierroksiin siitä lähtien kun ovat sijoittaneet Yhtiöön ensimmäisen kerran. Näin ollen Antiosakkeiden merkitsijöillä on mahdollisuus sijoittaa Yhtiöön samoilla ehdoilla kuin pääomistajat.

Leave your contact details and we will be in touch!

×