The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Cerenion parantaa potilaiden tehohoitoa


Tällä hetkellä tehohoidossa seurataan jatkuvasti mm. sydämen ja keuhkojen toimintaa, mutta aivotoiminta jää usein monitoroinnin ulkopuolelle. Aivotoiminnan häiriöt ovat kuitenkin yleisiä teho-osastolla ja niitä ilmenee jopa 50-80 prosentilla potilaista. Esimerkkinä voidaan pitää usein tehopotilailla ilmenevää epileptistä purkaustoimintaa, jota voidaan hoitaa lääkkeillä, mutta hoitamattomana toiminta on haitallista aivoille jo 5 minuutin jälkeen.
 
EEG:n avulla aivotoimintaa voidaan seurata jatkuva-aikaisesti ja tämän onkin osoitettu parantavan potilaan hoitoa ja ennustetta useissa eri tieteellisissä tutkimuksissa. EEG:n hyödyntämistä teho-osastoilla on kuitenkin rajoittanut tehohoitokäyttöön sopivien helposti potilaalle asennettavien EEG-mittalaitteiden puuttuminen; sekä EEG-mittauksen tulkintaan tarvittavan osaamisen puute tehohoitoympäristössä. Perinteinen toimintamalli seurata potilaan aivotoimintaa on hidas, työläs, kallis ja kattaa ajallisesti vain hyvin pienen otoksen tehohoitopotilaan aivojen toiminnasta.
 
Cerenionin tarjoama uniikki ratkaisu
 
Toukokuussa 2017 perustettu Cerenion Oy kehittää aivosähkökäyrän (EEG) tulkintaan perustuvaa C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmistoa helpottamaan tehohoitopotilaiden aivotoiminnan mittaamista. Yhtiön johtoryhmän muodostavat neljä Yhtiön perustajaa, Timo Koskela (KTM, TkT), Jukka Kortelainen (LL, TkT), Eero Väyrynen (TkT) ja Ilkka Juuso (DI). Ensimmäinen C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmistolla varustettu EEG-tuote on tulossa Euroopan markkinoille Bittiumin kautta vuoden 2019 aikana ja toinen on tavoitteena tuoda vuoden 2020 aikana.
 
C-TrendTM on pitkäjänteisen tieteelliseen ja kliiniseen tutkimukseen pohjautuva teknologia, joka tiivistää koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäen EEG-mittausdatan helposti tulkittavaan muotoon. C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmiston ansiosta tehohoitolääkäri saa tietoa tehohoitopotilaan aivojen tilasta jo viiden minuutin mittauksen jälkeen ja pystyy heti reagoimaan potilaan hoidollisiin tarpeisiin. Menetelmä on uniikki eikä vastaavanlaista Yhtiön tiedon mukaan löydy markkinoilta.
 
Suuri markkinapotentiaali ja exit-skenaariot
 
Tilastoihin perustuvan arvion mukaan moderneja tehohoito-osastoja on maailmalla yli 20.000 kappaletta (mm. EU 7000, Yhdysvallat 6000), joissa jokaisessa on keskimäärin 10 potilaspaikkaa. Arvioitu vuosittainen kokonaismarkkina laskettuna hinnoittelumallin alarajan mukaisesti 650 M€/v.
 
Yhtiö arvioi, että todennäköisin exit-skenaario on Yhtiön myynti suurelle EEG-mittalaite- tai potilasmonitorivalmistajalle, joka haluaa saada merkittävän kilpailuedun EEG- ja potilasmonitorimarkkinoilla ja/tai rajoittaa kilpailijoidensa toimintaa. Yhtiön arvion mukaan exit-skenaario voisi toteutua vuosien 2022-2025 aikana.
 
Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia
 
Butterfly Ventures ja Icebreaker.vc (Cerenionin nykyiset sijoittajat) ovat sitoutuneet sijoittamaan Osakeannissa edellyttäen, että Osakeannin Vähimmäismäärä täyttyy. Butterfly Ventures on sitoutunut sijoittamaan Osakeannissa 150.000 euroa ja Icebreaker.vc 108.000 euroa. Näin ollen uusilla sijoittajilla on mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin Butterfly Ventures ja Icebreaker.vc.

Cerenion_kuva_järkkään.png 123.73 KB
or

Leave your contact details and we will be in touch!

×