Kaikki sivun toiminnot eivät toimi oikein Internet Explorer selaimella! Suosittelemme käyttämään selaimena joko Google Chromea, Firefoxia, Safaria tai Microsoft Edgeä.

Yleisesti mediatoimialalla on meneillään iso murros. Kuluttajat eivät seuraa ainoastaan perinteistä televisiota, radiota tai printtimediaa, vaan mediakulutusta muuttaa ja kasvattaa erityisesti useat digitaaliset laitteet ja -jakelukanavat. Mediatoimialalla tarvitaan itsenäistä nk. yleisömittausdataa ja tutkimuspalveluita moneen tarkoitukseen, jotta mainosmarkkina kokonaisuudessaan, ja digitaaliset tuotteet ja -palvelut voivat kehittyä. Eri toimijat, kuten laitevalmistajat, Internet-palveluntarjoajat, operaattorit, ja mainostajat tarvitsevat tietoa markkinan koosta, kohderyhmien rakenteesta ja trendeistä. Uutta maailmaa, jossa kuluttajat käyttävät useita digitaalisia laitteita älypuhelimista tietokoneisiin, ja web-selaimesta sovelluksiin - television lisäksi - ei kukaan toimija ole pystynyt mittaamaan ennen Vertoa. Esimerkiksi Nielsen mittaa television katselua USA:ssa ja Finnpanel Suomessa. Perinteisessä TV-maailmassa Nielsen tarjosi TV-kulutukseen liittyvää dataa markkinoille ja rakensi yli 10 miljardin USD arvoisen liiketoiminnan mittaustutkimuksen ympärille.

Verton uniikki ratkaisu tarjoaa arvokasta tietoa monikanavaisen kuluttajan laitteiden käytöstä ja mediakulutuksesta

Verton liiketoimintamalli perustuu Verton omistamaan ja hallinnoimaan kuluttajapaneeliin, johon kuluttajat rekisteröityvät vapaaehtoisesti korvausta (esimerkiksi raha tai arvonnat) vastaan. Verton kehittämällä teknologialla voidaan sitten tästä paneelista kerätä softapohjaisesti tarkkaa tietoa mediakäyttäytymisestä täysin passiivisesti, ilman perinteisiä kyselytutkimuksia. Paneeliin on liittynyt USA:ssa, joka on Verton päämarkkina, yli 700.000 kuluttajaa. Verton teknologialla kyetään mittaamaan muun muassa eri laitteiden sisällä sovellusten käyttöä, pelaamista, verkkosisältöjen kuluttamista ja video- tai musiikkipalveluiden käyttöä.

Vertolla on asiakkaina maailman johtavia brändeja kuten Google, Facebook, Microsoft, Spotify, Twitter ja Netflix 

Verton palvelut auttavat asiakkaita, kuten Google ja Netflix, ymmärtämään paremmin uusia trendejä ja kilpailijoita, ja esimerkiksi ohjaamaan tuotesuunnittelua ja yrityskauppoja. Asiakkaita kuten Microsoft, Pinterest tai Twitter, Verto auttaa ymmärtämään markkinaosuuksia ja markkinan segmenttien kokoa, ohjaamaan uusasiakashankintaa, yrityksen strategiaa ja markkinointia. Verto auttaa asiakkaita kuten Spotify, Disney ja CNN, validoimaan käyttäjämääriä ja laatua Verton puolueettomalla datalla, ja ne käyttävät Verton palveluita myös mainosmyynnin kiihdyttämiseen ja myynnin edistämiseen.

Suuri markkina

Maailman mainosmarkkinan koko (cross-platform advertising) on 530 miljardia EUR. Yksi sääntö on pätenyt jo 60 vuotta: n. 1 % mainosrahan käytöstä allokoituu markkinatutkimukseen, joka liittyy median käyttöön. Näin laskien Verton markkina globaalisti pitkällä aikavälillä on 1 % * 530 miljardia EUR = 5.3 miljardia EUR liikevaihdolla mitattuna.

Tiimin vahvuudet 

Verton ydintiimi on tehnyt yhdessä töitä vuodesta 2007 lähtien, ja tiimi on pitkälti sama kuin mobiilimittausta tehneessä Zokemissa (perustettu 2007). Johto myi Zokemin 2011 markkinatutkimusyhtiö Arbitronille (nyk. osa Nielseniä), joka on markkinajohtaja mm. TV- ja radiomediamittauksen alueella. Verton nykyinen johto toimi Arbitronin (pörssilistattu yhtiö) johdossa myynnin jälkeen, ja johti yrityksen mobiililiiketoimintaa globaalisti. 
 
Ydintiimiin kuuluu myös mobiilimittauksen pioneereja sovelluskehityksen puolelta. Verton tuotekehitysinsinöörit ovat olleet rakentamassa maailman ensimmäisiä mobiilimittaussovelluksia, ja Yhtiö tunnetaankin asiakkaiden keskuudessa edelläkävijyydestään juuri mobiilissa. Johtavilla markkinatutkimusyhtiöillä ei ole teknologiaa mitata monikanavaista kuluttajaa, ja teknologian ytimessä on juuri mobiili, jonka käytön mittaaminen vaatii merkittävää osaamista jatkuvassa muutoksessa olevien mobiilialustojen ja erilaisten laitteiden valtavan määrän vuoksi.

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia 
 
Verto on kasvuyritys, ja useasti palkittu kasvuyritysvertailuissa Euroopassa. Verton takana on useita merkittäviä pääomarahastoja, kuten Open Ocean, Conor, Suomen Teollisuussijoitus ja EQT Ventures. Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit) n. 19,5 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Verkasalo on sijoittanut henkilökohtaisesti ja omistamansa Praxela Developments LLP:n kautta Vertoon yhteensä noin 1,1 miljoona euroa.

Exit-mahdollisuudet

Vertolla on useita hyviä exit-vaihtoehtoja toimialalla (Vertoa on yritetty ostaa aikaisemmin), ja Yhtiö ennakoi, että näiden tilaisuuksien määrä nousee jatkossa. Vertolla on myös hyvä investointipankki (Pharus), joka kartoittaa näitä mahdollisuuksia. Vertolla on mahdollisuus tehdä pörssilistaus, riippuen hieman markkinasyklistä ja Verton liikevaihdon kasvusta, vuodesta 2021 eteenpäin. Vaihtoehtona on useampia hyviä mahdollisuuksia tehdä exit toimialan sisällä, myymällä esimerkiksi alan isoille pörssiin listatuille yrityksille (Nielsen, ComScore, GFK, Kantar Media jne.).
 
Exit-tilanteessa Verton johtoryhmä odottaa valuaatiota tasolla 6-10 kertaa vuosittainen liikevaihto standardipalveluihin liittyen. Jos Yhtiön vuosittainen liikevaihto toistettavilla ja softaan perustuvilla palveluilla saavuttaa esimerkiksi tason 30 M€, on markkinoilta parhaimmillaan saatava arvostustaso 300 M€.

plattaan kuva.png 96.52 KBJätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

×