The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Toimialan ongelmat
 
Syövän hoitoon on tullut tarjolle jatkuvasti uusia tehokkaampia hoitovaihtoehtoja. Etenkin uusien täsmälääkehoitojen ja immuuniterapioiden toivotaan parantavan tulevaisuudessa yhä useamman syövän hoidon tehoa. Sarkoomien kohdalla tilanne ei kuitenkaan vielä ole hyvä. Näitä syöpiä sairastavilla potilailla, joilla on todettu etäpesäkkeitä, viiden vuoden eloonjäämisennuste on vain 25-30 %. Nämä syöpätyypit ovat yleisimpiä lapsilla, mistä johtuen sarkoomien merkitys on suurempi kuin yleisyydestä voi päätellä.
 
Yhtiön ratkaisu
 
Sartar Therapeutics Oy kehittää uusia täsmälääkehoitoja harvinaissairauksien, kuten tiettyjen sarkoomien eli tukikudossyöpien, hoitoon, joihin tehoavia hoitomuotoja on hyvin rajoitetusti saatavilla. Täsmähoidot ja uusiolääkkeet kohottavat merkittävästi lääkekehityksen onnistumismahdollisuuksia ja nopeutta. Sartarin ensimmäinen lääkeaihio (SAR001) on uusiolääke. Sen kehitystyön riskit ovat siten merkittävästi perinteistä lääkekehitystä pienemmät, sillä vaikuttava aine, anagrelidi, on ollut käytössä jo pitkään ja sen turvallisuus lääkekäytössä tunnetaan. Tämän uskotaan pienentävän merkittävästi kehitystyön riskejä ja kustannuksia sekä nopeuttavan kehitystyötä. Sekä lääkkeen sarkoomakasvaimia pienentävä vaikutus että uusi annosteluteknologia on osoitettu toimivaksi ja tehokkaaksi eläinkokeissa. Parempien lääkinnällisten ominaisuuksien lisäksi tuotekehityksessä syntyi uusia immateriaalioikeuksia, joiden avulla tuotteen suojaaminen markkinoilla vahvistuu.
 
Markkinan koko
 
Pehmytkudossarkoomat ovat harvinaissairauksia eikä läpimurtoja lääkekehityksessä ole GIST:n hoitoa lukuun ottamatta tehty. Silti näiden sarkoomien lääkehoitoon käytettiin vuonna 2019 maailmanlaajuisesti 2,9 miljardia dollaria ja summan arvioidaan kasvavan 6,5 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön teettämän markkina-analyysin perusteella (Keksintösäätiö) Sartarin lääketuote voisi saavuttaa jopa 550 miljoonan euron vuotuisen myynnin pelkästään GIST:n hoidossa EU:ssa ja Yhdysvaltain markkinoilla.
 
Exit-skenaariot
 
Yhtiö pyrkii seuraavaksi saattamaan prekliiniset ja faasin 1 ja 2 kliiniset tutkimukset valmiiksi. Uusiolääkkeeseen pohjautuvan nopean kehitystyön ansiosta tähän arvioidaan päästävän jo noin viidessä vuodessa. Lääkekehityksessä on tavallista, että kansainväliset lääkeyhtiöt täydentävät portfoliotaan ja hankkivat uutta teknologiaa yritysostoin faasi 2 -tulosten jälkeen. Syöpäsairaudet ovat erittäin tärkeä liiketoiminta-alue kansainvälisille lääkeyhtiöille, ja jopa yli puolet kaikista lääketeollisuuden yritysostoista ja lisenssisopimuksista kohdistuvat tällä hetkellä syöpälääkkeisiin, ja esimerkiksi vuonna 2019 kansainvälinen lääketeollisuus käytti niihin yli 30 miljardia dollaria. Uusiolääkkeitä kehittävistä yhtiöistä maksetut kauppasummat ovat liikkuneet sadoissa miljoonissa dollareissa.

image.png 386.98 KB
or

Leave your contact details and we will be in touch!

×