The website might not work correctly on Internet Explorer! We recommend using Google Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge for optimal performance.

Huomioithan, että tämän sijoituksen asiakastietoihin vaaditaan arvo-osuustilinumero, ilman sitä sijoituksen tekeminen ei onnistu. Sinulla on arvo-osuustili olemassa, jos omistat pörssiosakkeita. Suomessa arvo-osuustili koostuu 35 merkistä. Arvo-osuustilinumero alkaa kirjaimilla APKE, sen jälkeen tulee 12 nollaa ja varsinainen pankin määrittelemä tilinumero. Mikäli sinulla ei ole vielä arvo-osuustiliä, saat sen esimerkiksi omasta pankistasi. Pankin chat-palvelun kautta voi saada nopeasti apua.
 
Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio perjantaihin 25.2.2022 kello 23.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 26.2.2022 alkaen Osakeannin loppuun saakka.
 
Toimialan trendit ja ongelmat
 
Paineilma on sähköön, veteen ja lämpöön verrattavissa oleva perushyödyke, jonka tuotanto on kiinteä osa useimpia teollisia valmistusprosesseja. Paineilmaa käytetään lähes kaikissa teollisuuslaitoksissa koneiden, laitteiden ja automaation käyttövoimana sekä tuotantoprosesseihin liittyvien materiaalien siirtämiseen eri tavoin.
 
Perinteisellä teknologialla tuotetun paineilman sisältämä öljy vaurioittaa paineilmakäyttöisiä toimilaitteita, heikentää valmistettavien tuotteiden laatua ja altistaa työntekijät huonolle ilmanlaadulle. Kompressorien jäteöljyn ja suodattimien käsittely aiheuttavat teollisuudelle lisäksi merkittävän ympäristökuorman.
 
Tamturbon ratkaisu
 
Tamturbo tarjoaa asiakkailleen uuden sukupolven kompressoriratkaisun puhtaamman, energiatehokkaamman ja lähes huoltovapaan paineilmatuotannon aikaansaamiseksi. Tamturbon Touch-Free™ -teknologia on 100 prosenttisesti öljytöntä. Lisäksi se on Yhtiön käsityksen mukaan elinkaarikustannuksiltaan 20–30 prosenttia, eli noin 600–800 tuhatta euroa, perinteisiä ”öljyttömiä” ruuvikompressoreja edullisempi vaihtoehto.
 
Yhtiön tavoitteena on voimakas kasvu
 
Tamturbon nykyisinä ja potentiaalisina uusina asiakkaina ovat maailman johtavat teolliset yritykset. Vuonna 2021 Yhtiön liiketoiminta lähti ennen pandemiaa suunnitellulle voimakkaan kasvun polulle. Tilauskertymä kasvoi (vuoden 2020) 2 miljoonasta eurosta 5,8 miljoonaan euroon. Tamturbo solmi globaalin puitesopimuksen maailman suurimman panimoyhtiö ABInBevin kanssa, ja on toteuttanut myös menestyksekkään kokeilujakson eräällä maailman suurimmista ruokavalmistajista, jolla on noin 500 tuotantolaitosta ympäri maailman.
 
Näiden sekä muiden nykyisten ja tulevien asiakkuuksien myötä Yhtiöllä on mahdollisuus kasvaa merkittävällä tahdilla tulevien vuosien aikana. Tätä tavoitetta tukee se, että useat nykyiset asiakkaat ovat ovat tehneet lisätilauksia ensimmäiseen käyttökohteeseensa, tai yhtiön muille tehtaille.
 
Iso markkinapotentiaali
 
Yhtiön oman arvion ja sen käytössä olevan lähdeaineiston perusteella teollisen öljyttömän paineilman markkina oli vuonna 2021 noin 3,0 miljardia dollaria. Yhtiö on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi 10 prosentin markkinaosuuden teollisuuden öljyttömän paineilman markkinasta.
 
Exit-vaihtoehtoina ovat Yhtiön myynti tai listautuminen. Yhtiö suunnittelee hakevansa Yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle seuraavan 12 kk aikana.

Plattaan.png 462.84 KB
or

Leave your contact details and we will be in touch!

Questions & Answers

Here you can find questions from other investors and related answers from the related company.
The Q&A-section is meant for questions that are not covered in the investment material provided on the platform. Please go through the material before submitting your question.
Please note that only questions related to the company are answered on this forum. In case you have questions not related to the current investment round, please send them directly to info@springvest.fi.
Mikä oli tamturbon merkintähinta viime kierroksella?
Osakkeen hinta oli 4,2e jos katsotaan vertailukelpoista hintaa. Post-money valuaatio oli noin 25 Meur. 

Nyt osakkeen hinta on 3e ja pre-money valuaatio n. 32,7 Meur. 

Yhtiö on edennyt huomattavasti vuodesta 2019, koronasta huolimatta. Eteneminen on ollut hitaampaa johtuen koronasta ja pitkistä myyntisykleistä (teknologiamurros etenee hitaasti, mutta varmasti). 

Sulzer on sijoittanut vuoden 2020 aikana ja jälkeen yhteensä noin 9,7 Meur yhtiöön ja on suurin omistaja nykyään. 

Yhteensä Tamturboon on ennen tätä kierrosta sijoitettu yli 24 Meur. 

Liikevaihto on myös kasvanut ja 2021 lopulta lähtien päästiin ennen koronaa tavoiteltuun kovaan kasvuun kiinni. Vuoden 2021 liikevaihto oli 2,42 Meur ja tilauskertymä kasvoi vuoden 2020 2 Meur tasolta 5,8 Meur tasolle. 

Tämän kasvun odotetaan jatkuvan nopeana vuoden 2022 aikana. Uudet asiakkuudet, kuten maailman suurimman panimoyhtiö ABInBevin ja maailman suurimman elintarvikealan yhtiön saaminen asiakkaiksi tukevat kasvua tulevina vuosina. Samalla muut nykyiset asiakkaat ovat kasvattaneet tilauksiaan. Putkessa on myös muita globaalisti toimivia virvoitusjuoma- ja elintarviketeollisuuden valmistajia. 

Meidän näkemyksemme mukaan Tamturbo on tässä annissa hinnoiteltu houkuttelevalle tasolle sijoittajien kannalta.
What insurance has the company taken to cover the liabilities linked to a break down of the compressor service after the installation?
Please note that the reply is in Finnish, as follows:

Pitäisi tietää tarkasti millaista tilannetta kysyjä tarkoittaa. Kuitenkin, asiakassopimuksissa tai toimitusehdoissa on tyypillisesti sovittu vain suorien vahinkojen korvaamisesta, joiden todennäköisyys on pieni jos kompressori pysähtyy esimerkiksi kompressorin laatuvirheen vuoksi, koska asiakkailla on pääsääntöisesti aina varakapasiteettia riittävästi. Pääsääntöisesti kaikki välilliset- ja seurannaisvahingot on jätetty pois vahingonkorvausvelvollisuuden piiristä. Yhtiöllä on olemassa tavanomaiset tuotevastuuvakuutukset, joita myös suuri osa asiakkaista vaatii.
How has the company addressed the following issues? • Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan immateriaalioikeuksiaan riittävästi • Yhtiö voi rikkoa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai Yhtiötä vastaan voidaan nostaa kanne immateriaalioikeuksien loukkauksista
Please note that replies are in Finnish: 

• Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan immateriaalioikeuksiaan riittävästi. Vastaus tähän:

Yhtiön keskeinen immateriaaliomaisuus on turbokompressorin erittäin vaativan mekaanisen-, sähköisen ja ohjelmistollisen kokonaisuuden yhteen rakennetussa tuotteessa ja vuosien tuotekehitystyön muodostamassa osaamisessa. Tässä keskeisessä roolissa ovat ohjelmistot, jotka on vaikea kopioida osana toimivaa kokonaisuutta ja lisäksi Yhtiö pyrkii suojaamaan niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiön toimialalla mekaanisten, vaikkakin keskeisten, keksintöjen patentoiminen ei välttämättä ole paras strategia, koska patentin hakemisen yhteydessä Yhtiö joutuisi julkaisemaan mielestään ydinteknologian toiminnan ja luotettavuuden kannalta keskeiset keksinnölliset kohdat, ja patenttien kiertäminen on usein mahdollista kun vaan saa tietää keskeiset asiat, jolloin patentointi kääntyisi itseään vastaan. Usea alan yritys on yrittänyt kehittää vastaavaa teknologiaa viimeisen noin 20 vuoden aikana, mutta on epäonnistunut. Tamturbolla on Yhtiön arvion mukaan edelleen vuosien etumatka kilpailijoihin.

• Yhtiö voi rikkoa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai Yhtiötä vastaan voidaan nostaa kanne immateriaalioikeuksien loukkauksista. Vastaus tähän:

Yhtiö tekee jatkuvaa patentti ja freedom to operate -seurantaa varmistuakseen siitä, että ei loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Yhtiö käyttää ulkopuolista patenttiasiamiespalvelua ko. seurantaan.
Onko yhtiöllä patentteja?
Sijoitusmuistion kohdassa "Liiketoiminnan kuvaus - Patentit ja tavaramerkit" löytyy tähän vastaus. 
Johtuuko hyvä tilauskertymä toimitusvaikeuksista? Onko komponenttipula viivästyttänyt toimituksia?
Hyvä tilauskertymä ja toimitusvaikeudet eivät liity toisiinsa. Komponenttipula ei ole toistaiseksi viivästyttänyt toimituksia. 
Mikä on peruste Sami Someron optio-ohjelmalle? Onko Sulzerilla jokin optio-ohjelma / diluutiosuoja, tai muita etuoikeuksia muihin sijoittajiin nähden?
Peruste  optio-ohjelmalle on Someron merkittävä sitoutuminen ja todella suuri korvaukseton työpanos yhtiön hyväksi yli 10 vuoden ajan. 

Sulzerin osalta kaikki oleellinen tieto löytyy muistiosta.
Ketä sijoitusmuistiossa luetellut optio-ohjelmat koskevat?
Ne koskevat henkilökuntaa, alkuvaiheen avainhenkilöitä, Springvestin asiamiehiä, sekä Sulzerin anti-dilutaatio -optioita, joista on kerrottu sijoitusmuistion Olennaiset sopimukset -kohdassa.

Millä liikevaihtotasolla Tamturbon uskotaan pääsevän positiiviselle tulokselle? Mikä on break even?
15-20 MEUR liikevaihtotasolla on break even.

Mihin perustuu laskelma, että Tamturbon elinkaarikustannukset ovat keskimäärin 600-800k halvemmat kuin kilpailijalla? Minkä kokoisissa koneissa tämä vertailu on tehty? Onko kyseessä esim. Atlas Copcon "öljytön" vai "öljyvoideltu" kompressori?
Vertailukohtana on ”öljytön” ruuvikompressori 250 kW:n kokoluokassa. Laskelma huomioi kaikki elinkaaren aikaiset suorat kustannukset, eli koneen hankintahinta, energia, säännölliset huollot ja peruskunnostukset.

Atlas Copcon liikevaihto on 9mrd euroa. Onko tietoa, miten heidän liiketoiminta jakaantuu; paljonko tästä on ruuvikompressoreita, eli tulevaa Tamturbon kakkua?
Koko Atlas Copco on tosiaan noin 10 mrd euroa. Compressor Technique -liiketoiminta-alue on noin 5 mrd euroa. He eivät raportoi tarkemmin Compressor Technique liiketoiminta-alueen lukuja miten jakaantuu. Öljyttömän paineilman markkinan koko ja Tamturbon pitkän aikavälin tavoitteet ovat yhtiöesitteessä.
 
Miten nykyinen geopoliittinen tilanne vaikuttaa Tamturbon liiketoimintaan ja näkymiin?
Tamturbolla on seurattu geopoliittista tilannetta tarkasti. Tamturbon tärkeimmät markkina-alueet lyhyellä tähtäimellä ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, jolloin Ukrainan kriisin vaikutukset Tamturbon liiketoimintaan rajoittuvat mahdollisiin välillisiin seurauksiin koko maailman talouden kehityksen kautta.
 
Tamturbon pääasiakassegmentit ovat ruoka ja juoma-, sellu ja paperi-, sekä pakkausmateriaali- ja elektroniikkateollisuudet, jotka ovat verrattain stabiileja aloja talouden sykleissä.
 
Lyhyellä aikavälillä kriisin vaikutus odotettuun kasvuun on vähäinen. Samoin pidemmän aikavälin tavoitteissa Ukrainaan / Venäjälle myytävien kompressoreiden osuus on marginaalinen kokonaistavoitteisiin nähden.
Mikä on Tamturbon kompressorin takaisinmaksuaika?
Riippuen tapauksesta ja vertailukohdasta, muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Säästöt elinkaarikustannuksissa ovat 20-30 %.
Mitkä ovat Tamturbon Venäjä-kytkökset yleisesti sekä omistusosuuksien ja avainhenkilöiden omistusten ja vastuuhenkilöiden muiden yritysyhteyksien osalta?
Tamturbolla on Venäjällä kolme asiakasta ja kaksi itsenäistä jakelijaa. Tamturbo on päättänyt keskeyttää liiketoiminnan Venäjällä toistaiseksi. Tällä ei ole olennaista vaikutusta Tamturbon liiketoiminnan kehittymiseen. Tamturbon johtoryhmän tai hallituksen jäsenet eivät omista venäläisten yhtiöiden osakkeita. Heillä ei myöskään ole luottamustehtäviä venäläisissä yrityksissä.
You can send your own question by logging in
×