Kaikki sivun toiminnot eivät toimi oikein Internet Explorer selaimella! Suosittelemme käyttämään selaimena joko Google Chromea, Firefoxia, Safaria tai Microsoft Edgeä.

 
Toimialan trendit ja ongelmat 
 
9Solutions Oy on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien sekä älykkäiden hoivaratkaisujen toimittaja. Yhtiö tarjoaa kehittyneitä teknologiaratkaisuja turvallisen ja laadukkaan hoidon tueksi. 
 
9Solutions toimii kolmen globaalin megatrendin harjalla. Terveydenhuoltomenojen kasvu kiihtyy ympäri maailmaa, vanhusten osuus väestöstä kasvaa nopeasti, ja hoitajien työ on sekä henkisesti että fyysisesti vaativaa. Esimerkiksi sairaanhoitajat käyttävät keskimäärin 72 minuuttia työvuoroa kohden laitteiden, työtovereiden ja potilaiden etsimiseen. Tähän 9Solutions tuo apua ainutlaatuisella palvelukokonaisuudellaan. 
 
Asiakkaat 
 
Yhtiöllä on vahva brändi kotimaassa ja vahva referenssiasema Ruotsissa. Yhteensä jo noin 1500 terveydenhuollon asiakasorganisaatiota käyttää Yhtiön tuotteita; useita yliopistosairaaloita, suuri määrä keskussairaaloita ja terveyskeskuksia sekä yli 1000 hoivaorganisaatiota Suomessa ja Ruotsissa. 
 
Yhtiön kasvutavoitteet 
 
Voimakkaan kasvun skenaariossa Yhtiön liikevaihtotavoite vuodelle 2022 on 9,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 liikevaihtotavoite on 50 miljoonaa euroa. 
 
Yhtiön tavoitteena on vuonna 2026 olla Pohjoismaiden johtava hoivakotien turvallisuus- ja viestintäratkaisujen, sekä reaaliaikaiseen paikannukseen perustuvien sairaaloiden turvallisuus- ja viestintäratkaisujen toimittaja. Yhtiö tulee keskittymään tulevaisuudessa erityisesti SaaS-pohjaisiin ohjelmistoratkaisuihin. 
 
Exit-skenaariot 
 
Yhtiön osakkeenomistajien tavoitteena on kaikkien osakkeiden samanaikainen kontrolloitu myynti viimeistään vuoden 2024 aikana. Myös Yhtiön pörssilistautumista pidetään potentiaalisena exit-kanavana, ja sen mahdollisuuksia kartoitetaan osana muuta irtaantumissuunnittelua. 
 
Yhtiö on jo herättänyt kiinnostusta samoilla markkinoilla toimivien tahojen sekä pääomasijoittajien keskuudessa. Myös Yhtiön kumppani- ja yhteistyöverkoston yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Yhtiön ostamiseen joko osittain tai kokonaan. Yhtiö arvioi nykyisen strategian edetessä exit-mahdollisuudet hyviksi ja Yhtiön osakkeiden ostamisesta kiinnostuneiden tahojen lukumäärän nousevan tulevaisuudessa. Yhtenä ison kokoluokan verrokkitransaktiona voi mainita Stryker Plc:n julkisen ostotarjouksen listatusta Vocera Communication Plc:sta tammikuussa 2022. 
 
Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia 
 
Yhtiön pääomasijoittajat ovat sijoittaneet Yhtiöön merkittäviä summia pääomaa. Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit) n. 10 miljoonaa euroa. Yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia ovat mm. Bocap SME Achievers Fund II Ky, Veinvest Oy, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy), Sami Herrala, Nordic Option Oy sekä Innovestor Kasvurahasto I Ky. 
 
Merkintäpalkkio 
 
Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio perjantaihin 3.6.2022 kello 23.59.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 3.6.2022 kello 23.59.59 jälkeen tehdyistä sijoituksista.
 
plattakuva.png 555.64 KB


tai

Jätä yhteyspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

Kysymykset ja vastaukset

Täältä löydät muiden sijoittajien kysymiä kysymyksiä ja kohdeyhtiön antamia vastauksia.
Kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu sellaisille kohdeyhtiötä koskeville kysymyksille, joihin ei löydy vastauksia kierroksen sijoitusmateriaaleista (sijoitusmuistio, markkinointiliite tai perustietoasiakirja). Käythän materiaalit läpi, ennen kuin lähetät kysymyksesi.
Kierroksen etenemiseen ja sijoituksen tekemiseen liittyvät ja kaikki muut kuin kohdeyhtiölle osoitetut kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@springvest.fi.
Paljonko sairaala maksaa järjestelmän käyttämisestä? Eli paljonko on kertamaksu ja vuosittainen maksu?
Sairaaloiden kertamaksu vaihtelee sairaalan valitseman järjestelmän laajuuden mukaan. Järjestelmän käyttöönottokustannukset (kertamaksu) ovat vaihdelleet 500.000 eurosta 1,6 miljoonaan euroon asti.
 
Sairaalan vuosittainen jatkuvien palveluiden maksu vaihtelee myös sairaalan koon mukaan. Tämänhetkisten sairaaloiden jatkuvien palveluiden maksut ovat vaihdelleet 30.000 euron ja 140.000 euron välillä riippuen sairaalan koosta.
Oliko jotain selvennystä velkarakenteesta, kun on 6,1M€ vierasta pääomaa, josta lyhyttä 3,7M€? Onko tätä jotenkin uudelleenstrukturoitu, erääntyykö tosiaan 3,7M€ vuoden sisään? Meneekö siis annin tuotto velkojen lyhentämiseen ja oletetaan, että yhtiö saavuttaa tänä vuonna kannattavuuden, jolloin pärjätään vuoteen 2026?
Annin tuottoa on tarkoitus käyttää kokonaisuudessaan Yhtiön kasvuun, ei velkojen takaisinmaksuun.
 
Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä on rahoitusyhtiölainoja yhteensä 3.752.094 eurolla. Näistä lainojen uudelleenjärjestelyjen jälkeen lyhennetään nettovaikutukseltaan yhteensä 405.000 eurolla lainoja. Tilinpäätöshetkellä Business Finlandin tuotekehitykseen liittyviä lainoja on yhteensä 1.287 tuhatta euroa, joiden korko on vain 1 %.

Sijoitusmuistiossa kohdassa “vieraan pääoman ehtoinen rahoitus” on eritelty tarkemmin yhtiön lainat sekä niiden lyhennysaikataulut.

Vieraasta pääomasta muuta kuin rahoitusyhtiölainaa on 2,4M€. Tämä koostuu seuraavista eristä:

 • Ennakkomaksut (jatkuvien palveluiden jaksotukset tilikaudelle) 606 tuhatta euroa
 • Ostovelat 517 tuhatta euroa
 • Velat saman konsernin yhtiölle 380 tuhatta euroa
 • Muut velat (tavanomaiset työnantaja- ja arvonlisäverojen jaksotukset tilinpäätöshetkeen) 232 tuhatta euroa
 • Siirtovelat (tavanomaiset jaksotukset tilinpäätöshetken; lomapalkka- , palkka- eläkevakuutusmaksujen jaksotukset sekä muut jaksotukset) 707 tuhatta euroa.

Saadaanko järjestelmään liitettyä telemetria, esim. jos potilaalla on pulssiseuranta? Vai onko järjestelmä vain paikannukseen?
Kyllä saadaan. Potilasvalvontajärjestelmät voidaan liittää järjestelmään, esim Dräger / Philips.
Onko Attendo Ruotsi jo asiakkaana?
Ei ole, mutta Ambea, Ruotsin suurin ketju, on. Attendo on työlistalla.
Miten Yhtiö selviää ulkopuolisesta velastaan, jos tämän osakeannin rahaa ei ole tarkoitus käyttää siihen?
Yhtiön liiketoiminta Suomessa pyörii kannattavasti ja ulkopuoliset velat maksetaan siis lähtökohtaisesti liiketoiminnan tuotoilla. Veloista  1,287 miljoonaa euroa on Business Finlandin matalakorkoista (1 %) tuotekehityslainaa, jonka takaisinmaksuehdot ovat hyvin joustavat.
Asiakas itse on lääkäri, ja hän kertoi, että kun heillä työnantaja oli nostanut esille työntekijöiden seurantajärjestelmän, olivat lääkärit sitä voimakkaasti vastustaneet, koska eivät halua, että ”työnantaja alkaa heitä vakoilemaan". Onko Yhtiö törmännyt tällaiseen haasteeseen myynnissä?
Ei, tämä ei ole ollut lainkaan ongelma. Terveydenhuollon työntekijät altistuvat valitettavan usein tilanteisiin, joissa he kokevat omaan terveyttään ja hyvinvointiaan uhattavan. Tällaisissa tilanteissa on äärimmäisen tärkeää, että apu saadaan perille nopeasti. Siinä paikkatieto on korvaamaton apu. Isossakin sairaalassa on vain muutamia vartijoita ja se, että vartijat näkevät koko ajan missä apua tarvitseva on, voi olla ratkaisevat ero loukkaantumisen tai tilanteen rauhanomaisen laukeamisen välillä. Tärkeää on huomioida se, että järjestelmässä on ominaisuus, jossa paikannus voidaan kääntää pois päältä siten, että se aktivoituu ainoastaan jos avun tarvitsija painaa hälytysnappia. Näin ketään ei voi mitenkään seurata väliaikoina. Lisäksi dataa voidaan kerätä myös anonyymisti esimerkiksi työnkulkujen optimoimiseksi tai muun prosessidatan seurantaa varten.
Jos potilaalla on käytössään Vivago, voidaanko sekin liittää 9Solutionin järjestelmään niin, että hoitaja näkee arvot applikaatiossaan?
Nykyisellään integraatiota Vivagon järjestelmään ei ole, mutta mikäli tällainen tarve olisi, on järjestelmässä erinomaiset integraatiorajapinnat ja Vivagon hyvinvointidatan esittäminen 9Solutions-sovelluksessa ei ole ongelma. Yhtiöllä on vastaavia sovelluksia muiden toimijoiden kanssa toteutettuna. Lisäksi järjestelmässä on Vivagoa vastaavia ominaisuuksia hyvinvointidatan keräämiseen.
 
Mitä Yhtiön järjestelmiä HUS käyttää ja missä?
Henkilöturva ja hoitajakutsu
Mitkä ovat 9Solutions-palvelukokonaisuuden merkittävimmät erot ja kilpailuedut esimerkiksi Ascomin palvelukokonaisuuteen verrattuna?
Etuja voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi käyttöönotto, jatkuva ylläpito, ominaisuudet ja elinkaari. Alla kustakin yllä mainitusta lyhyesti.
 
Käyttöönotto on merkittävästi kevyempi kuin Ascom-järjestelmässä. Ascom-järjestelmä on raskaasti kaapeloitava järjestelmä, siinä on paljon konfiguroitavia laitteita ja lisäksi se tarvitsee suuren määrän LAN-pisteitä toimiakseen. Kaapeloinnin ja tarvittavien lisäkytkinten kustannus on huomattava, samoin tehokulutus jatkuvassa käytössä. Kaapelointi tekee järjestelmän käyttöönotosta esimerkiksi uudistuskohteissa huomattavan raskasta. 9Solutions-järjestelmässä potilashuoneisiin ei tarvitse yhtään ainoaa kaapelia hoitajakutsun toteuttamiseksi, huoneen varustus on täysin langaton. Lisäksi Ascom-järjestelmä vaatii palvelinasennukset tai ohjelmistoasennukset, joita 9Solutions-järjestelmässä ei vaadita lainkaan.
 
Jatkuvan ylläpidon näkökulmasta ero on myös hyvin suuri. 9Solutions takaa vuosittain vähintään 9 uutta ohjelmistoversiota. Ne päivitetään asiakkaille automaattisesti ja näin järjestelmä on aina uusimmassa versiossa. Kilpailevassa ratkaisussa päivitykset täytyy tehdä asiakaskohtaisesti. 9Solutions-järjestelmä kehittyy jatkuvasti ja asiakkaalla on aina uusinta uutta; ensimmäinen koskaan asennettu järjestelmä ja uusin ovat ominaisuuksiltaan identtiset. Lisäksi 9Solutions-järjestelmän IoT-verkon muodostavat laitteet ovat äärimmäisen yksinkertaisia ja eivät toteuta järjestelmän toiminnallisuuksia, näin niitä ei tarvitse koskaan päivittää uusien ominaisuuksien käyttöönottamiseksi. Kilpailevissa ratkaisuissa älykkyyttä on myös verkkolaitteissa ja tämä saattaa muodostaa tilanteen, jossa järjestelmään ei voi päivittää uusimpia ominaisuuksia ilman laitteiden päivittämistä tai pahimmillaan jopa korvaamista uusilla. Näin järjestelmän elinkaari on äärimmäisen pitkä. Yksikään asiakkaamme ei ole koskaan joutunut korvaamaan vanhentunutta laitetta uudella. Kaikki toiminnallisuus on alaspäin yhteensopivaa ensimmäisistä laitteista uusimpiin.
 
Ominaisuudet. Ascom-järjestelmässä on hyvin laaja ominaisuuksien kirjo, mutta asiakaspalautteella ja myyntimenestyksellä mitattuna ei kuitenkaan vedä vertoja 9Solutions-järjestelmän ominaisuuksille ja asiakashyödyille. Perustavanlaatuinen ero syntyy järjestelmien historiasta ja sitä kautta teknisestä toteutuksesta. Ascom-järjestelmä on suunniteltu alusta pitäen hoitajakutsujärjestelmäksi kun taas 9Solutions-järjestelmä perustuu 9Solutions-paikannusalustan hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki 9Solutions-järjestelmän ominaisuudet on rakennettu siten, että ne perustuvat paikkatiedon maksimaaliseen hyödyntämiseen. Paikkatietoa ei ole liimattu päälle, vaan se on kaiken lähtökohta. Tämä mahdollistaa ominaisuudet, jotka tuottavat erittäin merkittävää lisäarvoa asiakkaille - kuten sairaalalaitteiden paikannus ja siihen liittyvä automaatio. Lisäksi perustavanlaatuinen ero on siinä, että 9Solutions-järjestelmä perustuu jatkuvan datavirran analysointiin ja siitä tehtäviin päätöksiin. Kyseessä ei ole siis perinteinen loogiseen päättelyyn perustuva järjestelmä, jossa toiminta ja siitä seuraava toiminnallisuus ovat loogisessa syy-seuraussuhteessa; jos nappia a on painettu, sytytä merkkivalo x. 9Solutions-järjestelmä hyödyntää datan reaaliaikaista analyysia päätöksenteon pohjana ja pystyy huomioimaan valtavan määrän ei muuttujia. Esimerkkinä käsiteltävän datan määrästä voidaan ottaa paikannustapahtumat: 9Solutions-järjestelmä laskee nykyisellään paikkatiedon ihmiselle tai laitteelle 20 miljardia kertaa - ja käsittelee 3 miljoonaan hälytystä kuukausittain.

Yhteenvedettynä voidaan todeta, että 9Solutions-järjestelmä on toteutukseltaan moderni ja varma valinta tulevaisuuteen - kehittyvä alusta, joka skaalautuu jatkuvasti uusiin datapohjaisiin sovelluksiin.
Voitteko antaa esimerkkejä laitteista, joissa kilpailijoilla on oma ohjelmisto, kun taas 9Solutionsin laitteet hyödyntävät pilvessä olevaa ohjelmistoa?
Kaikki 9Solutions-laitteet hyödyntävät pilvessä olevaa ohjelmistoa.  Esimerkkejä kilpailijoiden älykkäistä laitteista: VoIP gateway, System Manager, Ward controller, Room controllers, Admin PC ohjelmistoineen. Osa edellä mainitusta laitteita on täysiverisiä tietokoneeseen verrattavia laitteita, joissa ajetaan Linux-käyttöjärjestelmää.
Jos kilpailijoiden laitteet on yhdistetty WiFi-verkkoon, eikö niihin voida ajaa päivitykset yhtä lailla kuin 9Solutionin Bluetooth-verkkoa hyödyntäviin laitteisiin?
Kyllä. 9Solutions-järjestelmässä ei tosin ole tarve päivittää laitteita lainkaan, koska kaikki älykkyys on pilvessä. 
Sairaalat ovat käsittääkseni tottuneet ajamaan palveluita paikallisesti, jolloin esim. verkkoyhteysongelma ei aiheuta katkoa toimintaan. Oletteko joutuneet ottamaan tähän kantaa ja miten asiakkaat ovat suhtautuneet pilvipalveluun?
Kaikki yli 1500 Yhtiön asiakasta käyttävät järjestelmää pilvestä, Yhtiöllä ei ole ainoatakaan paikallista asennusta. Pilvi ei yleensä nouse keskusteluihin. Syy tähän on se, että järjestelmän on suunniteltu äärimmäisen redundanttiseksi; tyypillisesti sairaalakohteeseen asennetaan HACCU-tuote. Tämä tuote valvoo jatkuvasti yhteyttä pilvipalvelimille. Jos kävisi niin, että internet-yhteys katkeaisi tai palvelin vikaantuisi, HACCU ottaa automaattisesti järjestelmän vastuulleen ja takaa kriittisen toiminnallisuuden siihen asti, että yhteys palvelimelle pelaa normaalisti.  HACCU-tuotetta voidaan käyttää myös varmistamaan sairaalan sisäisiä verkkoja. Niin haluttaessa esimerkiksi jokaiseen jakamoon voidaan asentaa oma HACCU, ja näin varmistetaan järjestelmän toiminta esimerkiksi osastotasolla siinäkin tilanteessa, että lähiverkko vikaantuisi. Asiakas voi siis itse päättää haluamansa redundanttisuuden tason.
Se, että 9Solutionsin järjestelmä on langaton kilpailijoihin nähden, tuo säästöjä, kun kaapelointia ei tarvitse tehdä. Entä tuoko järjestelmän käyttöönotto muuten säästöjä vai onko se vain ylimääräinen kulu? Järjestelmällähän ei voi korvata hoitajia, vaan se tulee heidän tueksi ja hoitajia pitää olla työvuorossa tietty määrä, eli onko niin, että kulut kasvaa, mutta varsinaista säästöä tästä ei tule?
Järjestelmän käyttöönotto tuo jokaisessa skenaariossa kustannussäästöjä. Säästöjen suuruus vaihtelee käyttöönottolaajuuden mukaan. Jos ajatellaan perus hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmää, muodostuvat säästöt esimerkiksi seuraavista komponenteista: 
- Hoitajien työaikaa ei kulu siihen, että he kiertävät potilashuoneita jatkuvasti ja varmistavat näin asiakkaiden turvallisuutta. Järjestelmän avulla potilailla on helppo ja luotettava tapa kertoa avun tarpeesta hoitajille ja he voivat keskittyä hoitamaan apua tarvitsevia suunnitelmallisesti. 
- Välillisesti helppo / automaattinen avunpyyntö säästää kustannuksia koska sen avulla voidaan varmistaa, että potilas saa apua oikea-aikaisesti; avun saannin myöhästyminen voi johtaa loukkaantumiseen, tilan heikkenemiseen tai jopa kuolemaan. Esimerkiksi sairaaloissa kaatuu vuosittain satoja potilaita ja niiden seurauksena tapahtuu myös kuolemantapauksia. Jos yksikin kaatuminen ja esimerkiksi sen seurauksena tapahtunut lonkkamurtuma voidaan estää, puhutaan tuhansien eurojen suorasta kustannussäästöistä puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen välttämisestä. 
- Esimerkiksi  palvelutalokohteissa hoitajien aikaa säästyy hoivalle kamerateknologian mahdollistamien etäkäyntien ansiosta; nukkuvaa asiakasta ei tarvitse häiritä ja tarkistuskäyntejä voidaan tehdä useammin kuin fyysisesti kiertäen huoneesta toiseen. Tässäkin tapauksessa säästö on välillistä; tuottavuus paranee ja asiakkaasta voidaan pitää parempaa huolta. 
- Henkilöturva puolestaan vähentää henkilökunnan stressiä koska he tietävät, että apu on nopeasti saatavilla ja parantaa näin välillisesti työssä viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Lisäksi henkilöturvaratkaisun avulla apu saadaan nopeasti paikalle ja näin voidaan välttää henkilökunnan jäsenten loukkaantuminen, vammautuminen tai jopa kuolema. 
 
Yleisesti voidaan sanoa, että henkilökunnan määrän täytyisi ilman järjestelmää olla nykyistä suurempi, samalla resurssoinnilla töistä ei selvittäisi.
 
Jos ajatellaan suoria säästöjä, voidaan ottaa esimerkiksi laitepaikannus. Sairaaloissa on tuhansia laitteita, joita täytyy huoltaa ja ylläpitää sekä varmistaa niiden nopea saatavuus kaikissa tilanteissa. Perinteisestä tämä johtaa siihen, että laitteita joudutaan hankkimaan liikaa todelliseen tarpeeseen nähden jotta käytettävyys voidaan taata. Paikannuksen ansioista laitteiden sijainti tiedetään aina ja myös niiden todellista käyttöastetta voidaan mitata. Samalla paikannukseen perustuvan automaation ansiosta voidaan monia työnkulkuja automatisoida ja säästää työaikaa: yksinkertaisena esimerkkinä pyörätuolit; sairaalan henkilökunnan tulee varmistaa, että sisäänkäynneillä on aina saatavilla pyörätuoleja. Aiemmin jonkun henkilön oli käytävä tarkistamassa tilanne säännöllisesti. Paikannuksen ansiosta tilanne nähdään reaaliajassa ja haluttaessa saadaan automaattinen työmääräys tuolin kuljetuksesta jos sovittu hälytysraja alittuu, eli ovella on liian vähän pyörätuoleja.
 
Toinen esimerkki on siivouskutsujen hallinta. Esimerkiksi leikkaussalit ovat sairaalan kalleinta tilaa ja niiden käyttöasteen maksimointi on äärimmäisen tärkeää. Mikäli välisiivous leikkausten välissä myöhästyy, koko päivän leikkausohjelma joudutaan suunnittelemaan uudelleen. 9Solutions-järjestelmä mahdollistaa tehokkaan siivouskutsujen hallinnan, seurannan ja raportoinnin. Näin käyttöaste voidaan pitää korkeana ja kustannukset minimissään.
 
Säästöjä syntyy siis aina, sekä suoria että välillisesti. Edellä kuvatut ovat vain esimerkkejä  niitä voidaan haluttaessa esittää enemmänkin.
Potilasvalvontajärjestelmät voidaan liittää 9Solutions-järjestelmään. Tarkoittaako tämä, että elintoimintoja mittaavat laitteet, kuten hengityskoneet, voidaan liittää 9Solutions-järjestelmään?
Kyllä, esimerkiksi laitteiden tuottamat hälytykset voidaan ohjata integraation kautta suoraan hoitajan älypuhelimeen asennettuun 9Solutions-sovellukseen.
Onko mitään tutkimusdataa Yhtiön tuotteiden kustannussäästöistä? Esim. paljonko aikaa säästyy laitteiden paikannusjärjestelmällä, tai paljonko järjestelmät yleensä voivat tuoda kustannussäästöjä?
Valitettavasti suoraan Yhtiön tuotteisiin liittyvää tutkimusdataa ei ole olemassa. Suuri määrä asiakasreferenssejä kylläkin. Niistä voi lukea lisää täältä: https://9solutions.com/referenssit/
 
Yleisiä tutkimuksia, jotka liittyvät paikannuksen hyötyihin, löytyy jonkin verran. Esimerkiksi  Frost & Sullivanin tutkimuksen mukaan:
 • Sairaanhoitajat käyttävät keskimäärin 72 minuuttia työvuoroa kohden laitteiden, työtovereiden ja potilaiden etsimiseen 
 • Keskimääräinen laitteiden käyttöaste terveydenhuollossa on alle 40 %
 • 10 % laitteista katoaa tai varastetaan niiden käyttöaikana.

(Lähde: ROI of Locatible RTLS for Healthcare, Frost & Sullivan)

Tutkimuksen mukaan säästöt 400-paikkaisessa sairaalassa (Esimerkiksi Jyväskylän uusi keskussairaala on tätä kokoluokkaa) ovat vuodessa noin:

 • Säästetty käyttöpääoma, kadonneet/varastetut laitteet | 220 625,20 €
 • Laitteiden lisääntynyt käyttöaste | 275 781,73 €
 • Säästö työvoimakustannuksissa, laitteiden ja ihmisten etsiskely | 1 535 532,48 €
  • Yhteensä | 2 031 939,41 €

Asiakasreferenssejä:

”Ilman toimivaa laitepaikannusta sänkyjen ja apuvälineiden sujuva hallinta on aivan mahdotonta. Henkilökunta joutuisi jatkuvasti juoksentelemaan edestakaisin ja etsimään esimerkiksi vapaita sänkyjä. Paikannuksen ansiosta ne voi mennä suoraan hakemaan oikeasta paikasta”, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten tekninen päällikkö Teppo Yli-Karro perustelee.

“Mikkelin keskussairaalassa 9Solutions-laitepaikannusratkaisu on integroitu Systematicin ERP-toiminnanohjausjärjestelmään sekä Sofor Housesoft -huollon laiterekisteri ja ylläpito-ohjelmaan. Laitteiden huolto- ja ylläpitoprosesseja on voitu tehostaa, kun tiedetään milloin laitteet tulee huoltaa ja voidaan suoraan nähdään mistä kyseiset laitteet löytyvät. Ratkaisun avulla voidaan myös ennalta varmistaa, että oikeat laitteet löytyvät oikeasta paikasta kuten, että osastoilla on riittävästi sänkyjä”, Yli-Karro toteaa.
Kuinka todennäköisenä yhtiö pitää Ruotsin sairaalasektorin asiakkuuksien saamista? Mitkä tekijät tähän vaikuttavat?
Erittäin todennäköisenä. Yhtiö on kartoittanut Ruotsin sairaalasektoria viimeisen vuoden aikana yksityiskohtaisesti ja kuva asiakkaiden ostopolusta ja markkinatoimijoista on selkeä. Kilpailevat ratkaisut ovat Yhtiön arvion mukaan selkeästi jäljessä ominaisuuksiltaan. Yhtiö on tehnyt testimielessä tarjouksia aikaisemmin julkaistuihin tarjouspyyntöihin ja todennut, että vaatimukset ovat Suomen mittapuulla jopa triviaaleja. Kilpailuetu näyttäisi hyvin selkeältä. 

Seuraavat tekijät ovat tärkeitä: 
1. Järjestelmän ominaisuudet tuottavat merkittävää kilpailuetua. 
2. Vaikuttaminen loppuasiakkaaseen. Erityisesti IT-osasto ja hoitohenkilökunta. Näin voidaan vaikuttaa siihen, että vaatimusmäärittely tukee Yhtiön tuotteen erityispiirteitä ja tekee tarjoamisen hankalaksi tai jopa mahdottomaksi kilpailijoille. 
3. Yhteistyökumppani; tavoitteena on toimia kuten Suomessa, eli yhteistyössä partnerin kanssa. Näin Yhtiö tuo yhtälöön mukaan oman erityisosaamisensa ja partneri vastaavasti omansa (asennus, käyttöönotto ja jatkuva tuki).  Yhtiö on jo identifioinut kiinnostavimmat partnerit ja keskustelut yhteistyöstä on käynnistetty. 
4. Referenssit. Yhtiön referenssiasema Ruotsissa on vahva hoivasektorissa ja Suomen sairaalareferenssit ovat kovaa valuuttaa myös Ruotsissa.
Missä vaiheessa yhtiön suunnittelemat yritysostot ovat? Onko esimerkiksi potentiaalisia ostokohteita kartoitettu missä määrin?
Kevään aikana on evaluoitu kaksi mahdollista kandidaattia, mutta kumpikaan ei olisi tukenut Yhtiön strategiaa täysin ja näin hankkeista luovuttiin. Mahdollisia ostokohteita kartoitetaan ja evaluoidaan systemaattisesti.
Voiko Bluetooth-standardin kehitys aiheuttaa 9Solutionsille tarvetta päivittää bluetooth-tukiasemia tai järjestelmän fyysisiä laitteita?
Esimerkiksi uusinta Bluetooth 5-standardia tukevat laitteet pystyvät viestimään laitteiden kanssa, jotka käyttävät esimerkiksi vanhaa Bluetooth 2.1:tä vuodelta 2007. Bluetooth on siis taaksepäin yhteensopiva. Näin ollen uusia tulevaisuuden Bluetooth-versiosta tukevat laitteet ovat lähtökohtaisesti yhteensopivia järjestelmämme kanssa. Kehitämme myös tuotteitamme jatkuvasti ja huolehdimme, että uudet laiteversiot käyttävät aina uusinta relevanttia versiota. Tuotteemme hyödyntävät joko uusinta Bluetooth 5- tai Bluetooth 4 -standardia, joten yhteensopivuus on taattu näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen.
Yrityksen liiketoiminta Suomessa on jo kannattavaa, mutta Ruotsissa ei. Mistä koostuu viime vuoden 1,756 367 euron tappiot? Paljonko liikevaihto Ruotsissa oli viime vuonna?
Yhtiö on panostanut Ruotsin liiketoiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen. Tilikauden 2021 kuluissa on yhteensä 870 tuhatta euroa suoria operatiivisia kuluja liittyen Ruotsin liiketoimintaan. Lisäksi Yhtiön oman henkilöstön työpanosta on käytetty Ruotsin liiketoiminnan kasvattamiseen yhteensä 450 tuhannen euron edestä. Näiden oikaisut ja poistot, 930 tuhatta euroa, huomioiden, Yhtiön liiketoiminta on ollut kannattavaa tilikauden 2021 aikana. Liikevaihto Ruotsin toiminnoille oli 1,685 m€.
Miten esineiden seurannan mahdollistava lähetin saa virtansa esim. pyörätuolissa, oma akku? Miten mahdollisesti ladataan, kuinka usein ja kenen toimesta?
Lähettimessä on sisäänrakennettu, vaihdettavissa oleva paristo. Pariston kesto on tyypillisessä käyttötapauksessa jopa 8 vuotta. Pariston vaihto tapahtuu tyypillisesti sairaalatekniikan toimesta. Asiakaspalautteen perusteella vuosikin olisi riittävä pariston kesto, koska laitteet huolletaan joka tapauksessa vuosittain. 9Solutions tarjoaa myös palvelupakettia, joka sisältää käytettyjen lähettimien (paikannustunnisteiden) tehdaskunnostuksen.
Asiakas kysyy: Miten Bluetooth teknologia ja sen tietoturva on suojattu, minkälainen riski siinä on ettei asiattomat pääse siihen sisään?
Järjestelmä siirtää Bluetooth-yhteyden yli vain teknistä dataa, eli sarjanumeroita, tietoa signaalien voimakkuudesta  ja muita teknisiä tunnisteita, ei koskaan mitään salassa pidettävää dataa, kuten esimerkiksi henkilöiden nimiä tms. Kaikki laitteet on linkitetty ihmisiin palvelinpuolella, laitteet ovat “vain laitteita” ja niitä tai niiden tuottamaan dataa ei voi mitenkään yhdistää ihmiseen kuuntelemalla bluetooth-lähetettä.
 
Tietoturva on hyvin monisyinen kokonaisuus ja kysymykseen siitä, miten suojaus on toteutettu teknisesti on vaikea vastata käytettävissä olevan tilan puitteissa. Aiheesta voi lukea lisää täältä: https://www.bluetooth.com/bluetooth-resources/le-security-study-guide/. Olennaista tässä yhteydessä lienee kuitenkin ensimmäisessä kappaleessa mainittu: vaikka joku pääsisi dataan käsiksi, sitä tutkimalla ei voi mitenkään saada selville salassa pidettävää tietoa, koska sellaista ei yhteyden yli koskaan lähetetä.

Miten 9Solutions eroaa Seniortek-yhtiöstä, mitkä on kilpailuedut ja muut erot?
Seniortek jälleenmyy muiden valmistajien tuotteita. Heillä on omiakin tuotteita, kuten Kukkatolppa, jossa on integroitu liiketunnistimia kukkatolppaan. Yhtiön käsityksen mukaan merkittäviä eroja ovat esimerkiksi: 
- Seniortek tarjoaa tuotteitaan vain palveluasumiseen SOTE-kentässä, heillä ei ole ratkaisua sairaaloihin
- Seniortek-ratkaisu on pääosin muiden valmistama ja he eivät näin ollen voi juurikaan kehittää sitä eteenpäin. 
- Lisäksi Seniortek-ratkaisu vaatii paikallisen palvelimen ja siinä ei ole reaaliaikaista paikannusta. 

Ominaisuuksiltaan Yhtiön ratkaisu on aivan eri sarjassa. On tärkeä huomata, että Seniortek on laajentanut viimeisten vuosien aikana tarjontaansa hoivasektorin ulkopuolelle ja Seniortekin hoivasektorin tuottama liikevaihto on varsin matalalla tasolla.
Onko yhtiö lisensoinut bluetooth paikannuksen teknologiaansa varten patentteja Quuppa Oy:ltä? Liittyykö Quuppa mitenkään yhtiöön, kun hallituksessakin samoja henkilöitä? Loukkaako yhtiö Nokian Bluetooth-patentteja tai onko yhtiö lisensoinut niitä Nokialta? Arvostaisin mahdollisimman yksityiskohtaista vastausta.
Yhtiö ei ole lisensoinut patentteja Quuppalta. Yhtiön teknologia toimii eri lailla kuin Quuppan teknologia. Quuppan ratkaisu perustuu kiinteään LAN-verkkoon liitettävistä tukiasemista, joiden avulla lasketaan paikannettavan kohteen sijainti mittaamalla signaalin tulosuuntaan (ns. angle of arrival). 9Solutions-ratkaisu on taas täysin langaton ja myös tukiasemat viestivät keskenään Bluetoothin avulla. Yhtiön kehittämä paikannus perustuu signaalin laadun mittaamiseen. Quuppa ja 9Solutions eivät kilpaile keskenään. Quuppa-tuote on paikannusalusta, jota he tarjoavat muille yrityksille. Heillä ei siis ole omaa ohjelmistoratkaisua esimerkiksi sairaaloille, vaan he tarjoavat teknologia-alustaa, jonka päälle muut voivat luodaan oman ratkaisunsa.  Molemmissa yhtiöissä yhtenä sijoittajana on Bocap, tästä syystä myös hallituksessa on yhteisiä jäseniä.
 
Bluetoothia hallinnoi Bluetooth SIG, joka kehittää standardia ja varmistaa, että se säilyy yhtenäisenä ja kilpailukykyisenä. Yhtiön kaikki tuotteet perustuvat standardin mukaisen Bluetooth-käyttämiseen, eivätkä näin riko kenenkään patentteja. Yhtiö näkee standardinmukaisen teknologian käytön tärkeänä kilpailuetuna, koska se mahdollistaa kaikkien Bluetooth-laitteiden liittämisen Yhtiön verkkoon näin haluttaessa.
Onko nuo asiakkaiksi saadut kuusi sairaalaa kaikki uusia aloittavia sairaaloita? Onko tuotetta saatu kaupaksi sairaaloihin joissa on jo kilpailijan tuote käytössä?.
Kaikki kuusi sairaalaa ovat uusia sairaaloita, joilla korvataan vanha sairaala. Kaikissa sairaaloissa vanhassa osassa on ollut käytössä kilpailijoiden teknologiaa, pois lukien OYS, joka on luottanut 9Solutions-ratkaisuun jo pitkään. Tuotetta on saatu myytyä laajasti myös sellaisiin sairaaloihin, joissa on ollut aiemmin käytössä kilpailijoiden tuotteet. Esimerkkeinä Mikkelin keskussairaala ja Savonlinnan keskussairaala.
Hei, tarjoaako 9Solutionsin ratkaisu etua verrattuna Ekahaun ratkaisuun? Miten kuvailisitte yhtiöiden ratkaisujen eroa?
Ekahaun paikannusliiketoiminta myytiin J2 Globalille (nykyisin ZiffDavis, Inc) vuonna 2018. Kauppahintaa ei ole julkistettu, mutta sen arvioidaan liikkuvan 130-140 miljoonan dollarin välillä. Ekahaun WiFi-verkkojen optimointiliiketoiminta jäi edelleen omaksi liiketoiminnakseen, eikä se kuulunut kauppaan. Eli nykyisellään Ekahaun ja Yhtiön tuotteet eivät kilpaile keskenään lainkaan. Historiallisen Ekahaun paikannus perustui WiFi-teknologiaan. Suurin ero teknologiassa on, että WiFi-paikannus vaatii erittäin suuren määrän (kalliita) tukiasemia ja sen käyttöönottaminen Yhtiön teknologiaan verrattuna on erittäin kallista. Lisäksi paikannuksen tarkkuus WiFillä on suhteellisen heikko. Ekahau tarjosi yrityksenä erityisesti paikannusta päätuotteenaan, eikä sen pohjalle rakennettuja ratkaisuja samaan tapaan, mitä 9Solutions tekee. 
Asiakas kysyy: - Yhtiö on tehnyt viime vuosien aikana lähes vuositaisia osakeanteja, ei anna minun silmissä hyvää kuvaa yhtiön johdon kustannushallinnasta - miksi on menetelty näin? Tuleekohan tämä osakkeiden dilutointi toimintamalli jatkumaan (riippunee varmaan tämän kierroksen onnistumisesta) - Miksi on otettu kallista lainaa Fundo Platform Oy:ltä? - Yhtiöllä näyttää olevan erittäin raskas kulurakenne voisitko avata "Materiaalit ja palvelut" osiota? Mitä toimenpiteitä yhtiö aikoo tehdä kustannusten saattamine hallintaan ? - Voisitko avata yhtiön ansainta mallia - ymmärrän Saas periaatteet, mutta miten malli on rakentunut - kuinka pitkät ovat asiakassopimukset ? - Mitä Bluetooth standardia yhtiö käyttää onko esim. Bluetooth mesh käytössä? - Miten yrityksen tekninen ratkaisu poikkeaa globaalien Bluetooth paikannus kilpailijoista? esim. blueiot ? - Suomen horisontista yhtiön ratkaisu ja toimintamalli näyttää houkuttelevalta, mutta maailmalla on lukuisia Bluetooth pohjaisia paikannusta tarjoavia yrityksiä - miten yritys aikoo kilpailla näiden kanssa tai houkutella näitä ostamaan yritystä?
Yhtiön edelliset osakeannit ovat vuosilta 2019 ja 2020. Tätä ennen vuodelta 2016. Syy siihen, että osakeanteja on ollut, on se, että kierrokset ovat olleet aina arvoltaan pieniä. Yhtiö on kasvanut nopeasti ja on haluttu pitää kierrosten arvo mahdollisimman matalana kahdesta syystä: minimoidaan dilutaatiota ja lisäksi  ajatuksena on ollut aina se, että pyritään maksimoimaan rahan tuottama lisäarvo. Pidetään Yhtiö liikkeessä, maksimoidaan sen arvoa ja nostetaan rahaa aina parhaalla mahdollisella valuaatiolla.
Mikäli tämä kierros onnistuu suunnitelman mukaisesti, ei lähtökohtaisesti ole tarvetta tehdä enää uusia osakeanteja ennen exittiä.

Laina on otettu riskienhallinnan vuoksi. Yhtiö halusi varmistaa, että mikäli kierros viivästyy jostain syystä, on riittävästi aikaa korjaaviin toimenpiteisiin.

Materiaalit ja palvelut-osiosta: Yhtiön tuotteet valmistetaan Sanminan tehtailla Oulussa. Yhtiöllä on joustava sopimus Sanminan kanssa, jossa Sanmina rahoittaa tuotteiden valmistusta merkittävällä panoksella. Lisäksi Yhtiö on panostanut alusta asti pitkän ajan tuotantomäärien ennustamiseen (12 kuukautta rullaava ennuste). Näin Yhtiön pääomia ei sitoudu tuotantoon suuria määriä ja Yhtiö pystyy varmistamaan luotettavat ja nopeat toimituksen erittäin pienellä varastoarvolla. Tuotteet ja Palvelut -osiossa olevat kustannukset koostuvat siis pääosin valmistettujen tuotteiden kustannuksista. Yhtiöllä on erittäin hyvät maksuehdot suurimpaan jälleenmyyjään nähden, maksuaika on vain 14 päivää. Tehtaan suuntaan maksuaika on kuitenkin 30 päivää. Kustannusten hallinta on siis erittäin hyvällä mallilla ja tuotteiden kannattavuus korkea. Pitkällä aikavälillä Yhtiö tavoittelee yhä suurempaa SaaS-liiketoiminnan osuutta ja näin tuotteiden valmistuskustannukset pienenevät suhteessa liikevaihtoon nopeasti ja ajan kuluessa myös absoluuttisesti.

Valmistuksen lisäksi Materiaali ja Palvelut-osio koostuu SaaS-palvelinten kustannuksista, sekä asennus- ja ylläpitokustannuksista. Yhtiön on käynnistänyt jo vuonna 2020 ohjelman, jossa em. kustannuslajien osalta on tehostettu ja edelleen tehostetaan toimintamalleja, muutamia esimerkkejä alla:
 • Yhtiö keskittyy kannattavimpiin asiakkuuksiin (konsortiosopimukset Loihteen kanssa)
 • Etäkonfiguraariopalvelun kehittäminen. Aiemmin Yhtiön toimittamat järjestelmät konfiguroitiin kohteessa. Tämä asetti osaamisvaatimuksia asentajille ja kulutti heidän aikaansa sekä altisti virheille. Nykyisellään kaikki konfiguroinnit tehdään etänä järjestelmäkonfiguraatiotiimin toimesta. Näin asentajalle asetettavat osaamisvaatimukset ovat romahtaneet ja periaatteessa kuka tahansa alan ammattilainen voi asentaa tuotteet. Myös konfiguroinnin laatu on erittäin korkea keskittämisen ja kehitetyn konfiguraatioautomaation myötä.
 • Yhtiö on käynnistänyt ohjelman, jossa arvioimme tuotevalikoimaamme kriittisesti ja keskitymme myymään erityisesti korkeakatteisia tuotteita tai korvaamaan matalakatteiset tuotteet kolmannen osapuolen tuotteilla, jotka integroidaan osaksi järjestelmää.
 • Yhtiön käyttää ostopalveluja (alihankintaa) kokoonpanotyössä, jotta vältetään kiinteiden ja pysyvien kustannusten syntymistä 
 • Yhtiö on korottanut vuoden 2022 alusta hintoja keskimäärin 3 % yleisen kustannusten nousun vuoksi.

Yhtiön ansaintamalli koostuu kahdesta eri komponentista. Samaa mallia sovelletaan lähtökohtaisesti aina.

Ohjelmisto palveluna (SaaS):
 • Ennustettava,  jatkuva tuotto korkealla kannattavuudella
 • Pilvipohjainen tiedonhallinta mahdollistaa ominaisuuksien jatkuvan kehittämisen ja datan hyödyntämisen uusien palveluiden toteuttamiseksi. 
 • Mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen myös olemassa olevalle asiakaskunnalle
 • Erittäin matala churn rate, esimerkiksi Q1/2022 n. 0,2 %.
 • Lähes 900 sopimusta, ja joista suurin osa voimassa toistaiseksi. Tyypillinen sopimuksen kesto-odote yli 10 vuotta. Suurissa sairaalakohteissa sopimuksen kestot tyypillisesti n. 5 vuotta mutta odotettu kokonaiskesto 15-20 vuotta. Vrt. edellisen kappaleen churn rate, eli vain 0,2% sopimuksista päättyi jaksolla.
 • Veloitetaan sopimuksen mukaan joko kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain, lähtökohtaisesti etukäteen. 
 • Korkea myyntikate, yli 65 %.

Fyysiset tuotteet ja lisenssit:
 • Sitovat asiakkaan järjestelmän käyttäjäksi - korkea vaihdon kustannus
 • Erittäin yksinkertaisia - nopea ja helppo käyttöönotto
 • Kertaveloitteisia
 • Korkea myyntikate, yli 55 %.

Yhtiö on pyrkinyt viimeiset vuodet kasvattamaan SaaS-komponenttia järjestelmällisesti. Kaikki uudet ominaisuudet on julkaistu vain SaaS-hinnoittelumallilla. Yhtiön jatkuvien palveluiden liikevaihto onkin kasvanut nopeasti alla olevan kuvan mukaisesti.

Yhtiö käyttää useita eri Bluetooth-standardin versiota, kuten Bluetooth 5 ja Bluetooth 4. Bluetooth mesh ei ole käytössä, sen sijaan Yhtiö on kehittänyt ja patentoitunut itseorganisoituvan Bluetooth-verkkoratkaisun, joka on ominaisuuksiltaan huomattavasti parempi kuin mesh-ratkaisut. Olennaisin ero on, että Yhtiön patentoiman ratkaisun kyky siirtää suuria määriä dataa on olennaisesti parempi kuin mesh-ratkaisuissa.

Paikannuskilpailijoista (esimerkkinä Blueiot): Blueiot-ratkaisu näyttäisi olevan suora kopio suomalaisen Quuppan ratkaisusta. Se hyödyntää uusimmissa Bluetooth-standardin versiossa esiteltyä angle of arrival -menetelmää paikannukseen - eli laskee paikannettavan kohteen sijainnin mittaamalla useilla tukiasemilla signaalin tulokulmaa. Nopean tarkastelun perusteella ratkaisuissa ei ole juurikaan yhteneviä piirteitä. 

Tukiasemat langattomia: Ei, kaikki tukiasemat kaapeloidaan LAN-kaapelilla joka on kallista. Lisäksi vaaditaan suuri määrä verkkokytkimiä jne.
SaaS-palvelu: Ei, ratkaisu vaatii paikallisen palvelimen eikä ole tarjolla SaaS-palveluna
Tukee kaikki Bluetooth-standardeja: Ei, vain Bluetooth 4 ja sitä uudempia
Edulliset, yksinkertaiset tukiasemat: Ei, erittäin monimutkaiset ja kalliit tukiasemat. Yhtiön arvion mukaan tukiasemat valmistuskustannuksiltaan n. 5-10 kertaa kalliimpia
Tukiasemat integroitavissa henkilökunnan käyttämiin laitteisiin: Ei (koko liian suuri).

Kaikkiin yllä oleviin kysymyksiin vastaus Yhtiön tuotteiden osalta on “Kyllä”.
 
Tämän lisäksi teknologioissa on perustavanlaatuinen ero: Blueiot ja Quuppa soveltuvat erinomaisesti suurien avointen alueiden kuten urheiluhallit, tehdashallit jne. paikannusratkaisuiksi, mutta Yhtiön teknologia on optimoitu äärimmäisen kustannustehokkaasti sairaaloihin ja kiinteistöihin, joissa on paljon pieniä huoneita.
 
Ratkaiseva ero on myös se, että sekä Blueiot että Quuppa ovat paikannusalustatarjoajia, eivät keskity lainkaan terveydenhuollon sovelluksiin.

Yhtiön Bluetooth-paikannus on edelleen uniikki teknologinen ratkaisu. Se soveltuu muita ratkaisuja paremmin kohteisiin, joissa on paljon pieniä huoneita - kuten sairaalat ja palvelutalot jne. Muut ratkaisut ovat puolestaan kustannustehokkaampia avoimissa tiloissa kuten urheiluhalleissa, tehdashalleissa jne. Olennainen asia on siis, että Yhtiön teknologia on optimoitu terveydenhuollon käyttöön kaikilta ominaisuuksistaan. Kustannustehokkuus, luotettavuus, helppo ylläpidettävyys tilojen muuttuessa.
 
Olennainen asia exitin osalta on kuitenkin se, että itse Bluetooth-teknologia ja paikannus eivät ole niitä syitä, joilla exittiin pyritään. Yhtiön on panostanut jo vuosien ajan siihen, mitä lisäarvoa paikannus asiakkaalle tuottaa. Jos ajatellaan esimerkkinä auton navigaattoria, ei itse paikkatieto ole kovinkaan tärkeä asia. Todellinen lisäarvo on siinä, että navigaattori yhdistää sijainnin, kartat ja kohdeosoitteen ja laskee optimaalisen reitin sekä opastaa kuljettajan perille. Eli olennaista ei ole itse paikkatieto, vaan miten sitä sovelletaan. Tässä on myös Yhtiön vahvuus. Yhtiön kaikki tuotteet ja palvelut (ohjelmistot) perustuvat paikkatiedon hyödyntämiseen. Yhtiön ohjelmistot tarjoavat hoitajille älypuhelimessa sijainnin ja kontekstin mukaan automaattisesti vaihtuvia toiminnallisuuksia ja palveluita, jotka tehostavat työtä ja tekevät sen entistä miellyttävämmäksi. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi potilaiden tietojen hallinta ja tarkastelu, potilaskuljetusten hallinta, siivousten hallinta jne jne. Nämä SaaS-pohjaiset palvelut on kaikki suunniteltu niin, että ne ovat riippumattomia alla olevasta paikannusteknologiasta. Eli on aivan mahdollista hyödyntää 9Solutions-ohjelmistoja kohteessa, jossa on Blueiot-paikannusalusta. Tämä tekee yhtiön tuotteista uniikkeja, tyypillisesti paikkatieto on liimattu ohjelmistoissa päälle, mutta Yhtiön tuotteissa kaikki perustuu paikkatiedon hyödyntämiseen juuri kuten esimerkin autonavigaattorissa.

Miten Sote-uudistus tulee vaikuttamaan Yhtiön toimintaan?
Sote-uudistus on suuri mahdollisuus, koska se avaa julkisen sektorin hankinnat kokonaan uudelleen kilpailutettaviksi seuraavien vuosien aikana. Yhtiö on strategiansa mukaan keskittynyt yksityisen puolen ketjuasiakkaisiin ja julkinen sektori on jätetty pienemmälle huomiolle. Syynä on ollut se, että julkisella sektorilla on ollut tapana kilpailuttaa jopa yksittäisiä palvelutaloja kerralla ja suuren hajanaisen asiakasjoukon ylläpitäminen ei ole kustannustehokasta. Nyt sote-uudistus muuttaa kentän erittäin mielenkiintoiseksi - kerralla kilpailutetaan suuri määrän samalla alueella olevia kohteita. Näin ylläpitokustannukset ovat huomattavasti pienemmät suhteellisesti ja markkina muuttuu houkuttelevaksi.  

Viimeisten vuosien aikana kuntasektori on elänyt hiljaiseloa, se on pyrkinyt käyttämään kaikki mahdolliset optiovuodet; kunnat ovat halunneet välttyä uusilta sopimuksilta, jotka tulevaisuudessa siirrettäisiin uuden hyvinvointialueen hallintaan. Nyt tilanne tulee muuttumaan radikaalisti. Sopimusten optiovuodet loppuvat ja samaan aikaan suuressa määrässä kohteita hankinnat on aloitettava välittömästi, niiden viivästyttäminen ei ole enää mahdollista potilasturvallisuudenkaan näkökulmasta.  Yhtiön näkökulmasta muutos on suosiollinen. Yhtiön SaaS-pohjainen ratkaisu on kuin luotu uusille hyvinvointialueille. Ratkaisu mahdollistaa sen, että alueet voivat keskittää järjestelmien hallinnoinnin, eikä jokaiseen yksittäiseen kohteeseen tarvitse kehittää erityisosaamista sitä varten. Lisäksi järjestelmän tuottama data mahdollistaa tehokkaan omavalvonnan ja toiminnan kehittämisen hyödyntämällä jatkuva-aikaista data-analytiikkaa. Yhtiön uniikki toimintamalli, Yhtiö pyrkii myymään tuotteensa ja palvelunsa pääasiassa jälleenmyyjien kautta, mahdollistaa sen, että Yhtiöllä on paikallinen palvelu kaikilla hyvinvointialueilla. Tämän merkitystä ei voi vähätellä, merkittävimmillä kilpailijoilla on toimipisteet vain yksittäisissä kaupungeissa.
Onko 9Solutionsin laitteet CE-merkin vaativia MDR-regulaation alaisia laitteita? Jos tällaisia tuotteita 9Solutionsilla on, onko näille tarvittavat luvat? Onko yhtiö varma tuotteidensa regulatiivisesta asemasta? Jos tuotteet eivät ole MDR:n alaisia, niin millä perusteilla yhtiö näkee että näin on?
Yhtiön tuotteet eivät ole MDR-regulaation alaisia laitteita. 
 
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (720/2021) määrittää lääkinnällisen laitteen seuraavasti:
 
5 § Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) lääkinnällisellä laitteella instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia ja muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta ja tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen:
a) sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen;
b) vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin;
c) anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun; taikka
d) hedelmöittymisen säätelyyn;
 
Yhtiö ei ole tarkoittanut tuotteitaan käytettäväksi yhdessäkään yllä mainitussa käyttötapauksessa.
Miten Bleutooth paikkatiedot sijoitetaan fyysisiin osoitteisiin (huone numero, pohjakuva ...) ? Ja miten sitten liikkuvaa kohdetta paikannetaan? Kaikki tiedämme että radiosignaalit kulkevat myös kerrosten välillä - miten se on ratkaistu? Kuinka paljon tämä vaatii maunuaalista operaatiota paikan päällä ? vaikka itse järjestelmän konfigurointia voi tietysti tehdä etänä.
Ennen asennusta kohteessa järjestelmä suunnitelmaan pohjakuvalle järjestelmään integroidulla editorilla. Tukiasemat napsautetaan niille paikoille, joille ne on järkevin asentaa. Tämän jälkeen asennus kohteessa voi alkaa. Kaikki laitteet ovat samanlaisia tehtaalta tullessaan ja niitä ei tarvitse konfiguroida mitenkään tässäkään vaiheessa. Asennus perustuu siihen, että laitteet käynnistetään siinä samassa järjestyksessä kuin ne on lisätty suunnitelmaan (editori lisää numerojärjestyksen suunnitteluvaiheessa kuvaan). Laitteet saavat vasta tässä vaiheessa identiteettinsä järjestelmässä, automaattisesti. CCU-yhdyskäytäville järjestelmästä ladataan aktivointiavaimelle tiedosto, jossa on tarvittavat osoite jne. tiedot, jotta yhdyskäytävä osaa ottaa yhteyden palvelimelle. Tämäkin vaihe voidaan tehdä toimistolla valmiiksi. Aktivointiavain painetaan paikalleen halutussa vaiheessa ennen laitteen käynnistämistä. Eli paikan päällä ei tarvitse tehdä muuta kuin asentaa laitteet, kytkeä virrat ja tarkastaa järjestelmän diagnostiikasta että kaikki laitteet ovat nousseet ylös ja toimivat halutusti. Järjestelmä on pyritty suunnittelemaan siten, että asentajalta ei vaadita mitään erityistä tuotteisiin liittyvää pätevyyttä. Näin resursointi on helppoa ja kustannustehokasta.
 
Radiosignaalit kulkevat tosiaan kerrosten välillä hyvinkin pitkälle. Tämä on tärkeä piirre järjestelmämme arkkitehtuurissa. Eli järjestelmä hyödyntää tätä asiaa monella eri tavalla, lähtökohtaisesti se lisää järjestelmän luotettavuutta sekä signaalien välittämisessä että paikannustarkkuuden osalta. Jos ajatellaan esimerkkinä sairaalaa, yhden paikannustunnisteen lähettämän signaalin vastaanottaa jopa 50 tukiasemaa. Tästä seuraa merkittäviä etuja: Paikkatiedon laskenta on helppoa, koska dataa on käytettävissä paljon. Yhtiön kehittämä ja patentoima algoritmi huomio myös aikaviiveen eri lähetysten välillä ja osaa yhdistää automaattisesti datan siten, että vain samalla lähetyssyklillä lähetetty data huomioidaan paikan laskennassa. Signaalin voimakkuus käyttäytyy logaritmisesti ja kaukana olevien tukiasemien ja lähellä olevien tukiasemien välittämä data on hyvin erilaista helpottaen näin paikannusta edelleen.  Se, että jopa 50 tukiasemaa vastaanottaa paikannussignaalin, tarkoittaa myös, että vähintään 50 tukiasemaa vastaanottaa hätäsignaalit. Vähintään, koska hätäsignaalit huomioidaan, vaikka niiden teho olisi hyvin matala. Paikannuksessa hyvin vähätehoiset signaalit suodatetaan pois. Järjestelmä on suunniteltu siten, että ei ole mitään väliä minkä tukiaseman kautta hälytyssignaali järjestelmään tulee, se käsitellään aina samalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä on hyvin redundanttinen. Vaikka 49 tukiasemaa viidestäkymmenestä olisi jostain syystä vikaantunut (järjestelmän diagnostiikka varoittaa tästä heti), menisi hätäkutsu normaalisti läpi. Tyypillisesti kohteessa ei paikannustarkkuuden takia jouduta tekemään mitään säätöä. Jos sellaiseen tulee tarve ilmi testausvaiheessa, suoritetaan ns. kävelytesti, jossa asentaja kulkee paikannustunnisteen kautta sovitun reitin ja järjestelmä nauhoittaa signaalit. Tämän jälkeen data ajetaan simuloidussa ympäristössä, joka tuottaa kohteeseen kustomoidut painotusarvot. Ominaisuutta tarvitaan hyvin harvoin.

Liikkuvan ja staattisen kohteen paikannus eivät eroa toisistaan mitenkään. Paikannustunniste lähettää jatkuvasti radiosignaalia, jonka tukiasemat vastaanottavat yllä kuvatulla tavalla.Järjestelmä laskee jatkuva-aikaisesti paikkatietoa tunnisteille. Paikkatieto lasketaan noin 20 miljardia kertaa kuukaudessa nykyisellä asennuslaajuudella.
Mitä sisältää "Liiketoiminnan muut kulut"?
Liiketoiminnan muut kulut pääkululajeittain, (vain suurimmat kuluerät):

-Hallintopalvelut 453 k:
- vuokratyövoima 
- taloushallintopalvelut 
- laki ja konsultointipalvelut 
- jne

–Muut hallintokulut 80k€:
- puhelinkulut
- datansiirtokulut
- rahaliikenteen kulut
- vastuuvakuutukset
- jne

-Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut 105k€:
- henkilökunnan koulutus
- rekrytointikustannukset
- jne

-Toimitilakulut 233k€:
-vuokrat 

-ATK-laite ja ohjelmistokulut 166 k€:
- ohjelmistolisenssit
- päivitykset
- SaaS-ohjelmistot
- jne

-Ruotsin markkinointituki 870 k€:
- Ruotsin liiketoiminnan taloudellinen tuki

-Markkinointikustannuksia 90 k€:
- messut
- mainonta
- jne

-Muut pienemmät kululajierät.
Kierros on päättynyt - Kysymyslomake on suljettu
×